Документ 1336-98-п, попередня редакція — Редакція від 10.04.2015, підстава - 153-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 1998 р. N 1336
Київ
 
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності державної податкової служби
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 17 ( 17-99-п ) від 04.01.99 N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99 N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000 N 1735 ( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 N 153 ( 153-2002-п ) від 15.02.2002 N 737 ( 737-2002-п ) від 01.06.2002 N 1177 ( 1177-2002-п ) від 17.08.2002 N 50 ( 50-2003-п ) від 18.01.2003 N 580 ( 580-2003-п ) від 23.04.2003 N 693 ( 693-2004-п ) від 26.05.2004 N 225 ( 225-2006-п ) від 01.03.2006 N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 N 1360 ( 1360-2007-п ) від 21.11.2007 N 388 ( 388-2009-п ) від 22.04.2009 N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 N 174 ( 174-2011-п ) від 02.03.2011 N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 N 153 ( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 83/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України (додаються).

 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО 
     Інд. 67

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1336
 
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
 
     1. Розділ IV Порядку обліку, оцінки й реалізації конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом успадкування перейшло у власність держави, та скарбів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. N 375 ( 375-92-п ) (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 174; 1994 р., N 8, ст. 206), викласти у такій редакції:
 
     "IV. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб
 
     10. Оскарження рішень і дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб провадиться у встановленому законом порядку".
 
     2. У розділах 2 і 4 Концепції поетапного виробництва і впровадження контрольно-касових апаратів у підприємствах торгівлі, громадського харчування і послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. N 893 ( 893-93-п ), слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.
 
     3. У пунктах 1, 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. N 921 ( 921-93-п ) "Про організацію роботи щодо підготовки міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухилення від сплати податку" слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.
 
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177 ( 1177-2002-п ) від 17.08.2002 )
 
     5. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 р. N 349 ( 349-94-п ) "Про затвердження Порядку та умови обов'язкового державного особистого страхування службових осіб державних податкових інспекцій" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 232):
 
     1) у назві та абзаці другому слова "службових осіб державних податкових інспекцій" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";
 
     2) у Порядку та умовах обов'язкового державного особистого страхування службових осіб державних податкових інспекцій, затвердженого зазначеною постановою:
 
     у назві і пункті 1 слова "службових осіб державних податкових інспекцій" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";
 
     пункт 2 викласти у такій редакції:
 
     "2. Обов'язковому державному особистому страхуванню підлягають посадові особи Державної податкової адміністрації, державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій у районах, містах (крім міст Києва і Севастополя), районах у містах (далі - застраховані)";
 
     у пункті 3 слова "Головною державною податковою інспекцією", "службової особи" замінити відповідно словами "Державною податковою адміністрацією", "посадової особи";
 
     у пунктах 7 і 11 слова "відповідна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган державної податкової служби" у відповідному відмінку;
 
     у пунктах 10 і 12 слова "державна податкова інспекція", "державні податкові інспекції" замінити відповідно словами "орган державної податкової служби", "органи державної податкової служби";
 
     у додатках 1 і 2 до Порядку та умов обов'язкового державного особистого страхування службових осіб державних податкових інспекцій:
 
     слова "службових осіб державних податкових інспекцій", "службових осіб державної податкової інспекції" замінити словами "посадових осіб органів державної податкової служби";
 
     слова "державної податкової інспекції" замінити словами "органу державної податкової служби".

 
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1360 ( 1360-2007-п ) від 21.11.2007 }

 
     7. У пункті 22 Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 ( 108-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118; Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 125, число 51, с. 27), слова "державній податковій інспекції" замінити словами "державній податковій адміністрації (інспекції)".
 
     8. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1995 р. N 523 ( 523-95-п ) "Про стан виконання Указу Президента України від 18 червня 1994 р. N 319 "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" слова "Головну державну податкову інспекцію" замінити словами "Державну податкову адміністрацію".
 
     9. У Положенні про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76) в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 19; 1998 р., N 19, ст. 683):
 
     у підпункті 5 пункту 8, пункті 12 слова "районних державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій у районах, районах у містах";
 
     у підпункті 9 пункту 8 слова "державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій".

 
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 174 ( 174-2011-п ) від 02.03.2011 }

 
     11. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1995 р. N 1044 ( 1044-95-п ) "Про заходи щодо забезпечення валютного контролю" та у додатку до цієї постанови слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.
 
     12. ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99 ) У пункті 5 Порядку справляння та використання зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 113 ( 113-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 190; Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с. 96), слова "місцеві податкові інспекції" в усіх відмінках замінити словами "державні податкові адміністрації (інспекції)" у відповідному відмінку.
 
     13. У пунктах 2, 7 і 12 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 ( 118-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 193), слова "Головної державної податкової інспекції", "відповідній державній податковій інспекції" замінити відповідно словами "Державної податкової адміністрації", "відповідному органу державної податкової служби".
 
     14. У пункті 8 Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. N 123 ( 123-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 195), слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "державними податковими адміністраціями (інспекціями)".
 
     15. У пунктах 2 і 4 Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. N 229 ( 229-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 227), слова "Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.

 
{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

 
     17. У пункті 2 Положення про Єдиний ліцензійний реєстр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. N 364 ( 364-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 276; Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79), слова "Головної державної податкової інспекції" замінити словами "Державної податкової адміністрації".
 
     18. У підпункті "б" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 квітня 1996 р. N 391 ( 391-96-п ) "Про заходи щодо створення єдиної бази статистичних даних та статистичної звітності про зовнішньоторговельні операції" слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

 
( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 153 ( 153-2002-п ) від 15.02.2002 )

 
( Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1735 ( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 )

 
     21. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. N 464 ( 464-96-п ) "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним переміщенням" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 309) слова "державним податковим інспекціям", "Головною державною податковою інспекцією" замінити відповідно словами "органам державної податкової служби", "Державною податковою адміністрацією".

 
{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

 
     23. У пункті 13 Порядку застосування векселів Державного казначейства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1996 р. N 689 ( 689-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 383), слова "державні податкові інспекції" замінити словами "органи державної податкової служби".
 
{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }
 
     25. У пункті 87 Статуту Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 липня 1996 р. N 750 ( 750-96-п ), слова "державними податковими інспекціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

 
{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 }

 
     27. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 839 ( 839-96-п ) "Про додаткові заходи щодо соціального захисту населення в умовах реформування системи платежів за житлово-комунальні послуги" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 414) слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

 
{ Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

 
     29. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 418) слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".

 
( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 580 ( 580-2003-п ) від 23.04.2003 )

 
( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 50 ( 50-2003-п ) від 18.01.2003 )

 
     32. У пункті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 931 ( 931-96-п ) "Про стан виконання Указу Президента України від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами "Державній податковій адміністрації".
 
     33. У Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 937 ( 937-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 442):
 
     у пункті 5 слова "податкової інспекції" замінити словами "державної податкової адміністрації (інспекції)";
 
     у пунктах 7, 8 і 17 слова "державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку.

 
{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

 
( Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1735 ( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 )

 
     36. В абзаці десятому Концепції розвитку державної системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р. N 1164 ( 1164-96-п ), слова "податкова інспекція" замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)".

 
{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 388 ( 388-2009-п ) від 22.04.2009 }

 
     38. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ):
 
     1) у Положенні про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 535; Офіційний вісник України, 1997 р., число 2, с. 52, число 49, с. 45; 1998 р., N 7, ст. 266):
 
     у пунктах 11, 12 і 13 слова "начальник державної податкової адміністрації" в усіх відмінках замінити словами "голова державної податкової адміністрації" у відповідному відмінку;
 
     у пунктах 12 і 13 слова "заступником начальника" замінити словами "заступником голови";
 
     в абзаці першому, підпунктах "а", "б" пункту 17 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку;
 
     2) у Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 535; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 419):
 
     у пунктах 2, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20 і 21 слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку і числі;
 
     у пунктах 3, 7 і 21 слова "голови державних податкових адміністрацій" замінити словами "керівники державних податкових адміністрацій (інспекцій)".

 
{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

 
     40. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 р. N 1331 ( 1331-96-п ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення господарства нафтою і нафтопродуктами" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 546) слова "державній податковій адміністрації" замінити словами "державній податковій інспекції".
 
     41. Пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 р. N 1385 ( 1385-96-п ) "Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України" після слів "в Автономній Республіці Крим, областях" доповнити словами "містах Києві та Севастополі, начальники державних податкових інспекцій в".
 
     42. У підпункті "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. N 1572 ( 1572-96-п ) "Про створення територіальної державної інспекції праці Автономної Республіки Крим" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 600) слова "державної податкової адміністрації" замінити словами "органів державної податкової служби".

 
{ Пункт 43 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

 
( Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000 )

 
     45. У пункті 3 Порядку справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 66 ( 66-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 135, число 14, с. 87; 1998 р., N 14, ст. 518), слова "державними податковими адміністраціями" замінити словами "органами державної податкової служби".
 
( Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 580 ( 580-2003-п ) від 23.04.2003 )
 
     47. В абзацах четвертому і п'ятнадцятому додатка 2, абзацах четвертому і шістнадцятому додатка 3 до Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних осіб-резидентів щодо їх погашення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414 ( 414-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 32), слова "державної податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової адміністрації (інспекції)".
 
     48. У пункті 15 Правил роздрібної реалізації лікарських засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1997 р. N 447 ( 447-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 57; 1998 р., N 3, ст. 97), слова "податкову адміністрацію" замінити словами "державну податкову інспекцію".
 
     49. У пунктах 2, 6 і 9 Порядку здійснення контролю за застосуванням пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N 1346/38, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1997 р. N 917 ( 917-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 72), та у додатках 1 і 2 до цього Порядку слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі замінити словами "орган державної податкової служби" у відповідному відмінку і числі.

 
{ Пункт 50 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 693 ( 693-2004-п ) від 26.05.2004 }

 
{ Пункт 51 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 153 ( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }

 
     52. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 503 ( 503-97-р ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 44):
 
     в абзаці першому слова "місцевих державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах" замінити словами "державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах";
 
     в абзацах третьому, четвертому і п'ятому слова "державних податкових адміністрацій у містах" замінити словами "державних податкових інспекцій у містах (крім міст Києва та Севастополя)";
 
     в абзацах четвертому і п'ятому слова "районних, районних у містах Києві та Севастополі державних податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій у районах, районах у містах Києві та Севастополі".

 
{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

 
     54. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1997 р. N 1172 ( 1172-97-п ) "Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 15) слова "податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової адміністрації (інспекції)".
 
     55. У пунктах 2, 4 і 7 Порядку переробки винограду, плодів та ягід на виноматеріали на давальницьких умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1236 ( 1236-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 51), слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у відповідному відмінку.
 
     56. У пункті 17 Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 ( 1238-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53), слова "Державної податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової служби".
 
( Пункт 57 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 17 ( 17-99-п ) від 04.01.99 ) 57. У пункті 1 Порядку відкриття та функціонування спеціального позабалансового рахунка платників податків, які прийняли рішення про реструктуризацію податкової заборгованості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 17 листопада 1997 р. N 1270 ( 1270-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 21), слова "органи державної податкової адміністрації" замінити словами "державні податкові адміністрації (інспекції)".
 
     58. У Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1303 ( 1303-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 413):
 
     у пункті 2 слова "державна податкова адміністрація" замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)";
 
     у пункті 12 слова "голови (заступника голови) державної податкової адміністрації" замінити словами "керівника (заступника керівника) державної податкової адміністрації (інспекції)";
 
     у пункті 18 слова "державними податковими адміністраціями" замінити словами "органами державної податкової служби".

 
{ Пункт 59 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225 ( 225-2006-п ) від 01.03.2006 }

 
( Пункт 60 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 737 ( 737-2002-п ) від 01.06.2002 )

 
     61. У пункті 13 Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449 ( 449-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 531), слова "державні податкові адміністрації" замінити словами "органи державної податкової служби".вгору