Документ 1336-98-п, попередня редакція — Редакція від 10.04.2015, підстава - 153-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 серпня 1998 р. N 1336
Київ
Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності державної податкової служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 17 ( 17-99-п ) від 04.01.99
N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99
N 572 ( 572-2000-п ) від 29.03.2000
N 1735 ( 1735-2001-п ) від 27.12.2001
N 153 ( 153-2002-п ) від 15.02.2002
N 737 ( 737-2002-п ) від 01.06.2002
N 1177 ( 1177-2002-п ) від 17.08.2002
N 50 ( 50-2003-п ) від 18.01.2003
N 580 ( 580-2003-п ) від 23.04.2003
N 693 ( 693-2004-п ) від 26.05.2004
N 225 ( 225-2006-п ) від 01.03.2006
N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006
N 1360 ( 1360-2007-п ) від 21.11.2007
N 388 ( 388-2009-п ) від 22.04.2009
N 1131 ( 1131-2010-п ) від 15.12.2010
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010
N 174 ( 174-2011-п ) від 02.03.2011
N 969 ( 969-2011-п ) від 14.09.2011
N 153 ( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
( 83/98-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 1998 р. N 1336
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
1. Розділ IV Порядку обліку, оцінки й реалізації
конфіскованого, безхазяйного майна, майна, що за правом
успадкування перейшло у власність держави, та скарбів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня
1992 р. N 375 ( 375-92-п ) (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 174;
1994 р., N 8, ст. 206), викласти у такій редакції:
"IV. Оскарження рішень і дій органів державної податкової
служби та їх посадових осіб
10. Оскарження рішень і дій органів державної податкової
служби та їх посадових осіб провадиться у встановленому законом
порядку".
2. У розділах 2 і 4 Концепції поетапного виробництва і
впровадження контрольно-касових апаратів у підприємствах торгівлі,
громадського харчування і послуг, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. N 893 ( 893-93-п ), слова
"Головна державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити
словами "Державна податкова адміністрація" у відповідному
відмінку.
3. У пунктах 1, 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1993 р. N 921 ( 921-93-п ) "Про організацію
роботи щодо підготовки міжнародних договорів про уникнення
подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання ухилення
від сплати податку" слова "Головна державна податкова інспекція" в
усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація"
у відповідному відмінку.
( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177
( 1177-2002-п ) від 17.08.2002 )
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994
р. N 349 ( 349-94-п ) "Про затвердження Порядку та умови
обов'язкового державного особистого страхування службових осіб
державних податкових інспекцій" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст.
232):
1) у назві та абзаці другому слова "службових осіб державних
податкових інспекцій" замінити словами "посадових осіб органів
державної податкової служби";
2) у Порядку та умовах обов'язкового державного особистого
страхування службових осіб державних податкових інспекцій,
затвердженого зазначеною постановою:
у назві і пункті 1 слова "службових осіб державних
податкових інспекцій" замінити словами "посадових осіб органів
державної податкової служби";
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Обов'язковому державному особистому страхуванню
підлягають посадові особи Державної податкової адміністрації,
державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових
інспекцій у районах, містах (крім міст Києва і Севастополя),
районах у містах (далі - застраховані)";
у пункті 3 слова "Головною державною податковою інспекцією",
"службової особи" замінити відповідно словами "Державною
податковою адміністрацією", "посадової особи";
у пунктах 7 і 11 слова "відповідна державна податкова
інспекція" в усіх відмінках замінити словами "відповідний орган
державної податкової служби" у відповідному відмінку;
у пунктах 10 і 12 слова "державна податкова інспекція",
"державні податкові інспекції" замінити відповідно словами "орган
державної податкової служби", "органи державної податкової
служби";
у додатках 1 і 2 до Порядку та умов обов'язкового державного
особистого страхування службових осіб державних податкових
інспекцій:
слова "службових осіб державних податкових інспекцій",
"службових осіб державної податкової інспекції" замінити словами
"посадових осіб органів державної податкової служби";
слова "державної податкової інспекції" замінити словами
"органу державної податкової служби".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1360
( 1360-2007-п ) від 21.11.2007 }

7. У пункті 22 Порядку заняття торговельною діяльністю і
правил торговельного обслуговування населення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108
( 108-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 27, с. 125, число 51, с. 27), слова
"державній податковій інспекції" замінити словами "державній
податковій адміністрації (інспекції)".
8. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17
липня 1995 р. N 523 ( 523-95-п ) "Про стан виконання Указу
Президента України від 18 червня 1994 р. N 319 "Про невідкладні
заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно
знаходяться за її межами" слова "Головну державну податкову
інспекцію" замінити словами "Державну податкову адміністрацію".
9. У Положенні про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 21 жовтня 1995 р. N 848 ( 848-95-п ) (ЗП України,
1996 р., N 2, ст. 76) в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 1997 р. N 1050 ( 1050-97-п ) (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 39, с. 19; 1998 р., N 19, ст. 683):
у підпункті 5 пункту 8, пункті 12 слова "районних державних
податкових адміністрацій" замінити словами "державних податкових
інспекцій у районах, районах у містах";
у підпункті 9 пункту 8 слова "державних податкових
адміністрацій" замінити словами "державних податкових інспекцій".

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 174
( 174-2011-п ) від 02.03.2011 }

11. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26
грудня 1995 р. N 1044 ( 1044-95-п ) "Про заходи щодо забезпечення
валютного контролю" та у додатку до цієї постанови слова "Головна
державна податкова інспекція" в усіх відмінках замінити словами
"Державна податкова адміністрація" у відповідному відмінку.
12. ( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 2272 ( 2272-99-п ) від 11.12.99 ) У пункті 5 Порядку справляння
та використання зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням
послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску
через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 113 ( 113-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 6, ст. 190; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 28, с. 96), слова "місцеві податкові інспекції" в усіх
відмінках замінити словами "державні податкові адміністрації
(інспекції)" у відповідному відмінку.
13. У пунктах 2, 7 і 12 Положення про Єдиний державний реєстр
підприємств та організацій України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 118 ( 118-96-п )
(ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 193), слова "Головної державної
податкової інспекції", "відповідній державній податковій
інспекції" замінити відповідно словами "Державної податкової
адміністрації", "відповідному органу державної податкової служби".
14. У пункті 8 Тимчасового порядку справляння плати за
спеціальне використання диких тварин, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. N 123 ( 123-96-п )
(ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 195), слова "державними податковими
інспекціями" замінити словами "державними податковими
адміністраціями (інспекціями)".
15. У пунктах 2 і 4 Положення про порядок контролю та
звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються
за межами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 19 лютого 1996 р. N 229 ( 229-96-п ) (ЗП України, 1996
р., N 7, ст. 227), слова "Головна державна податкова інспекція" в
усіх відмінках замінити словами "Державна податкова адміністрація"
у відповідному відмінку.

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

17. У пункті 2 Положення про Єдиний ліцензійний реєстр,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня
1996 р. N 364 ( 364-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 276;
Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79), слова
"Головної державної податкової інспекції" замінити словами
"Державної податкової адміністрації".
18. У підпункті "б" пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України і Національного банку України від 3 квітня 1996 р. N 391
( 391-96-п ) "Про заходи щодо створення єдиної бази статистичних
даних та статистичної звітності про зовнішньоторговельні операції"
слова "Головній державній податковій інспекції" замінити словами
"Державній податковій адміністрації".

( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 153
( 153-2002-п ) від 15.02.2002 )

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1735
( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 )

21. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1996 р. N 464 ( 464-96-п ) "Про заходи щодо посилення
контролю за ввезенням підакцизних товарів та їх транзитним
переміщенням" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 309) слова
"державним податковим інспекціям", "Головною державною податковою
інспекцією" замінити відповідно словами "органам державної
податкової служби", "Державною податковою адміністрацією".

{ Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

23. У пункті 13 Порядку застосування векселів Державного
казначейства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 1996 р. N 689 ( 689-96-п ) (ЗП України, 1996 р.,
N 14, ст. 383), слова "державні податкові інспекції" замінити
словами "органи державної податкової служби".
{ Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 969
( 969-2011-п ) від 14.09.2011 }
25. У пункті 87 Статуту Державної акціонерної холдингової
компанії "Укргаз", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 липня 1996 р. N 750 ( 750-96-п ), слова "державними
податковими інспекціями" замінити словами "органами державної
податкової служби".

{ Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1131
( 1131-2010-п ) від 15.12.2010 }

27. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26
липня 1996 р. N 839 ( 839-96-п ) "Про додаткові заходи щодо
соціального захисту населення в умовах реформування системи
платежів за житлово-комунальні послуги" (ЗП України, 1996 р.,
N 15, ст. 414) слова "Головній державній податковій інспекції"
замінити словами "Державній податковій адміністрації".

{ Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

29. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30
липня 1996 р. N 854 ( 854-96-п ) "Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями" (ЗП України, 1996 р.,
N 15, ст. 418) слова "Головній державній податковій інспекції"
замінити словами "Державній податковій адміністрації".

( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 580
( 580-2003-п ) від 23.04.2003 )

( Пункт 31 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 50
( 50-2003-п ) від 18.01.2003 )

32. У пункті 7 постанови Кабінету Міністрів України від 7
серпня 1996 р. N 931 ( 931-96-п ) "Про стан виконання Указу
Президента України від 12 травня 1996 р. N 333 "Про невідкладні
заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" слова "Головній
державній податковій інспекції" замінити словами "Державній
податковій адміністрації".
33. У Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих
під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до
статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також
за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність та
сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 937
( 937-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 442):
у пункті 5 слова "податкової інспекції" замінити словами
"державної податкової адміністрації (інспекції)";
у пунктах 7, 8 і 17 слова "державна податкова інспекція" в
усіх відмінках замінити словами "державна податкова адміністрація
(інспекція)" у відповідному відмінку.

{ Пункт 34 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

( Пункт 35 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1735
( 1735-2001-п ) від 27.12.2001 )

36. В абзаці десятому Концепції розвитку державної системи
ліцензування підприємницької діяльності за її видами, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 р.
N 1164 ( 1164-96-п ), слова "податкова інспекція" замінити словами
"державна податкова адміністрація (інспекція)".

{ Пункт 37 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 388
( 388-2009-п ) від 22.04.2009 }

38. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 1996 р. N 1284 ( 1284-96-п ):
1) у Положенні про виробництво, зберігання, продаж марок
акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових
виробів (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 535; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 2, с. 52, число 49, с. 45; 1998 р., N 7,
ст. 266):
у пунктах 11, 12 і 13 слова "начальник державної податкової
адміністрації" в усіх відмінках замінити словами "голова державної
податкової адміністрації" у відповідному відмінку;
у пунктах 12 і 13 слова "заступником начальника" замінити
словами "заступником голови";
в абзаці першому, підпунктах "а", "б" пункту 17 слова
"державна податкова адміністрація" в усіх відмінках замінити
словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у
відповідному відмінку;
2) у Порядку реалізації або знищення конфіскованих
алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ЗП України, 1996 р., N
19, ст. 535; Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с.
419):
у пунктах 2, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20 і 21 слова
"державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі
замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у
відповідному відмінку і числі;
у пунктах 3, 7 і 21 слова "голови державних податкових
адміністрацій" замінити словами "керівники державних податкових
адміністрацій (інспекцій)".

{ Пункт 39 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 617
( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }

40. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
листопада 1996 р. N 1331 ( 1331-96-п ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення господарства нафтою і нафтопродуктами" (ЗП України,
1996 р., N 19, ст. 546) слова "державній податковій адміністрації"
замінити словами "державній податковій інспекції".
41. Пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України від 15
листопада 1996 р. N 1385 ( 1385-96-п ) "Про забезпечення
діяльності Державної податкової адміністрації України" після слів
"в Автономній Республіці Крим, областях" доповнити словами "містах
Києві та Севастополі, начальники державних податкових інспекцій
в".
42. У підпункті "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1996 р. N 1572 ( 1572-96-п ) "Про створення
територіальної державної інспекції праці Автономної Республіки
Крим" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 600) слова "державної
податкової адміністрації" замінити словами "органів державної
податкової служби".

{ Пункт 43 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 268
( 268-2006-п ) від 09.03.2006 }

( Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 572
( 572-2000-п ) від 29.03.2000 )

45. У пункті 3 Порядку справляння податку на добавлену
вартість та акцизного збору у разі ввезення товарів на митну
територію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 січня 1997 р. N 66 ( 66-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 5, с. 135, число 14, с. 87; 1998 р., N 14,
ст. 518), слова "державними податковими адміністраціями" замінити
словами "органами державної податкової служби".
( Пункт 46 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 580
( 580-2003-п ) від 23.04.2003 )
47. В абзацах четвертому і п'ятнадцятому додатка 2, абзацах
четвертому і шістнадцятому додатка 3 до Положення про порядок
залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету
Міністрів України для забезпечення зобов'язань юридичних
осіб-резидентів щодо їх погашення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414 ( 414-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 32), слова
"державної податкової адміністрації" замінити словами "державної
податкової адміністрації (інспекції)".
48. У пункті 15 Правил роздрібної реалізації лікарських
засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12
травня 1997 р. N 447 ( 447-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997
р., число 20, с. 57; 1998 р., N 3, ст. 97), слова "податкову
адміністрацію" замінити словами "державну податкову інспекцію".
49. У пунктах 2, 6 і 9 Порядку здійснення контролю за
застосуванням пільг щодо обкладання податком на додану вартість
продукції (робіт, послуг), що виробляється за контрактом N
1346/38, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1997 р. N 917 ( 917-97-п ) (Офіційний вісник України,
1997 р., число 35, с. 72), та у додатках 1 і 2 до цього Порядку
слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках і числі
замінити словами "орган державної податкової служби" у
відповідному відмінку і числі.

{ Пункт 50 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 693
( 693-2004-п ) від 26.05.2004 }

{ Пункт 51 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 153
( 153-2015-п ) від 31.03.2015 }

52. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 вересня
1997 р. N 503 ( 503-97-р ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 38, с. 44):
в абзаці першому слова "місцевих державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, районах,
містах і районах у містах" замінити словами "державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах,
районах у містах";
в абзацах третьому, четвертому і п'ятому слова "державних
податкових адміністрацій у містах" замінити словами "державних
податкових інспекцій у містах (крім міст Києва та Севастополя)";
в абзацах четвертому і п'ятому слова "районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних податкових адміністрацій"
замінити словами "державних податкових інспекцій у районах,
районах у містах Києві та Севастополі".

{ Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1236
( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

54. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 1997 р. N 1172 ( 1172-97-п ) "Про особливості контролю за
відпуском спирту етилового для виробництва лікарських засобів"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 44, с. 15) слова
"податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової
адміністрації (інспекції)".
55. У пунктах 2, 4 і 7 Порядку переробки винограду, плодів та
ягід на виноматеріали на давальницьких умовах, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р.
N 1236 ( 1236-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46,
с. 51), слова "державна податкова адміністрація" в усіх відмінках
замінити словами "державна податкова адміністрація (інспекція)" у
відповідному відмінку.
56. У пункті 17 Переліку професій та видів діяльності, для
яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний
наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 6 листопада 1997 р. N 1238 ( 1238-97-п ) (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 46, с. 53), слова "Державної
податкової адміністрації" замінити словами "державної податкової
служби".
( Пункт 57 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 17
( 17-99-п ) від 04.01.99 ) 57. У пункті 1 Порядку відкриття та
функціонування спеціального позабалансового рахунка платників
податків, які прийняли рішення про реструктуризацію податкової
заборгованості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України і Національного банку України від 17 листопада 1997 р. N
1270 ( 1270-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47,
с. 21), слова "органи державної податкової адміністрації" замінити
словами "державні податкові адміністрації (інспекції)".
58. У Порядку оформлення векселями сплати податків з
продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх
погашення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
24 листопада 1997 р. N 1303 ( 1303-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 48, с. 413):
у пункті 2 слова "державна податкова адміністрація" замінити
словами "державна податкова адміністрація (інспекція)";
у пункті 12 слова "голови (заступника голови) державної
податкової адміністрації" замінити словами "керівника (заступника
керівника) державної податкової адміністрації (інспекції)";
у пункті 18 слова "державними податковими адміністраціями"
замінити словами "органами державної податкової служби".

{ Пункт 59 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 225
( 225-2006-п ) від 01.03.2006 }

( Пункт 60 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 737
( 737-2002-п ) від 01.06.2002 )

61. У пункті 13 Порядку справляння плати за спеціальне
використання рибних та інших водних живих ресурсів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449
( 449-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 531),
слова "державні податкові адміністрації" замінити словами "органи
державної податкової служби".вгору