Документ 1336-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.11.2011, підстава - 1094-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1336
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1094 ( 1094-2011-п ) від 20.10.2011 }
Про затвердження Порядку інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції

Відповідно до статті 16 Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок інформування громадськості про
результати роботи у сфері протидії корупції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1336
ПОРЯДОК
інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції Урядового
уповноваженого з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий
уповноважений), міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
держадміністрацій (далі - державні органи) та спеціально
уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС,
податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах)
(далі - уповноважені суб'єкти).
2. Інформування громадськості Урядовим уповноваженим,
державними органами та уповноваженими суб'єктами про результати
роботи у сфері протидії корупції, зокрема про вжиті заходи щодо її
запобігання та протидії, факти притягнення посадових осіб до
відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової
діяльності, корупційних правопорушень (далі - результати роботи),
здійснюється з метою забезпечення реалізації прав громадян на
одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості,
доступності та достовірності такої інформації.
3. Державні органи та уповноважені суб'єкти:
1) розміщують на інформаційних стендах у приміщеннях, в яких
здійснюється прийом громадян, на власних веб-сайтах та у засобах
масової інформації відомості, що постійно оновлюються, зокрема:
найменування установи, поштову та електронну адреси, номер
телефону, адресу офіційного веб-сайта, а також інформацію про
посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних
правопорушень;
інформацію про осіб, відповідальних за співпрацю з Урядовим
уповноваженим;
нормативно-правові акти з питань протидії корупції;
роз'яснення та коментарі окремих положень нормативно-правових
актів з питань протидії корупції, надані відповідним органом;
інформацію про корупційні правопорушення, що викликали
широкий громадський резонанс, факти викриття злочинів у сфері
службової діяльності, у тому числі про факти притягнення посадових
та юридичних осіб до відповідальності за вчинення таких злочинів і
правопорушень;
цей Порядок;
іншу інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії
корупції;
2) інформують громадськість про результати роботи шляхом:
використання Інтернету та засобів масової інформації;
проведення просвітницької роботи, зокрема забезпечення
проведення в спеціалізованих навчальних закладах тематичних занять
з питань протидії корупції, науково-методичних і
науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим
столом, прес-конференцій та зустрічей з представниками засобів
масової інформації.
4. Уповноважені суб'єкти щороку не пізніше 10 лютого:
1) оприлюднюють в друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження та на власних веб-сайтах
інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції
і про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень;
2) подають Урядовому уповноваженому інформацію про результати
роботи, в якій обов'язково зазначають:
кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення
корупційних правопорушень;
кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний
вирок суду або на яких накладено адміністративне стягнення за
корупційне правопорушення;
дані про осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині
першій статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії
корупції" ( 1506-17 ), і за видами відповідальності за корупційні
правопорушення;
дані про розміри завданих корупційними правопорушеннями
збитків, стан та обсяги їх відшкодування;
узагальнені результати громадської антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів (у разі її проведення);
дані про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції,
у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
результати соціологічних досліджень, що проводилися на їх
замовлення державними та недержавними науково-дослідними
установами, з питань поширення корупції.
5. Державні органи подають щороку не пізніше 10 лютого
Урядовому уповноваженому інформацію, зазначену в абзацах
шостому - восьмому підпункту 2 пункту 4 цього Порядку.
6. Урядовий уповноважений готує звіт про вжиті заходи щодо
запобігання та протидії корупції з урахуванням інформації, що
надійшла від державних органів та уповноважених суб'єктів, і
узагальнених результатів антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів та соціологічних досліджень, що
проводилися на його замовлення державними та недержавними
науково-дослідними установами, з питань поширення корупції.
Зазначений звіт Урядовий уповноважений оприлюднює щороку не
пізніше 1 квітня в друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження та на Урядовому порталі.вгору