Документ 1336-2000-п, попередня редакція — Редакція від 24.07.2003, підстава - 1164-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 2000 р. N 1336
Київ
Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій
у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001
N 1164 ( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік окремих форм та умов проведення
діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг,
яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування
реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових
книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі - перелік), що
додається.
2. Установити граничний розмір річного обсягу розрахункових
операцій з продажу товарів (надання послуг), у разі перевищення
якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є
обов'язковим, для форм та умов проведення діяльності, визначених у
пунктах 2, 3, 5, 6, 1З, 14, 16, 17, 22, 23, 27 переліку, 200 тис.
гривень на один суб'єкт господарської діяльності, а визначених у
пунктах 4 і 7 переліку, 75 тис. гривень на один структурний
(відокремлений) підрозділ (пункт продажу товарів (надання послуг).
( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1164 ( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
Для форм і умов проведення цієї діяльності, визначених у
пунктах 1, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25 і 26 переліку,
граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій не
встановлюється. ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001, N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням
чинності Законом України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2000 р. N 1336
ПЕРЕЛІК
окремих форм та умов проведення діяльності у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг, яким
дозволено проводити розрахункові операції без
застосування реєстраторів розрахункових операцій з
використанням розрахункових книжок та книг обліку
розрахункових операцій
1. Роздрібна торгівля продовольчими товарами та пивом у
пляшках і бляшанках за умови відсутності продажу інших підакцизних
товарів, що здійснюється:
суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами,
оподаткування доходів яких від такої діяльності здійснюється за
фіксованим розміром податку шляхом придбання патенту відповідно до
законодавства з питань обкладення прибутковим податком з громадян;
суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами,
оподаткування доходів яких здійснюється відповідно до
законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого
підприємництва (в тому числі шляхом отримання свідоцтва про сплату
єдиного податку). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1164 ( 1164-2003-п ) від
24.07.2003 )
2. Роздрібна торгівля через засоби пересувної торговельної
мережі (автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, цистерни, бочки,
бідони, низькотемпературні лотки-прилавки, візки, розноски, лотки,
столики), що розташовані за межами стаціонарних приміщень. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
3. Роздрібна торгівля на ринках, ярмарках (за винятком
розташованих на їх території магазинів, кіосків, палаток,
павільйонів, приміщень контейнерного типу). ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
4. Роздрібна торгівля та громадське харчування на території
села, що здійснюється підприємствами споживчої кооперації, а також
сільськогосподарськими товаровиробниками, які використовують
продукцію власного виробництва. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1164 ( 1164-2003-п ) від
24.07.2003 )
5. Продаж страв та безалкогольних напоїв у буфетах вищих
навчальних закладів, у їдальнях і буфетах підприємств УТОС та
УТОГ. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 45
( 45-2001-п ) від 24.01.2001, N 1164 ( 1164-2003-п ) від
24.07.2003 )
6. Роздрібна торгівля, громадське харчування та побутове
обслуговування на території закритих військових гарнізонів і
містечок, а також військових частин, розташованих у межах сіл.
7. Роздрібна торгівля медичними і фармацевтичними товарами та
надання медичних і ветеринарних послуг на території села.
8. Продаж товарів (за переліком, затвердженим Держкомзв'язку
і погодженим із Мінекономіки та Державною податковою
адміністрацією) і надання послуг поштовими відділеннями та
пунктами зв'язку в селах.
9. Продаж газет, журналів, конвертів, листівок, знаків
оплати поштових послуг, іншої друкованої продукції на
підприємствах поштового зв'язку, якщо питома вага такої продукції
становить понад 50 відсотків загального товарообороту за
відсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних
непродовольчих товарів. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001, в редакції
Постанови КМ N 1164 ( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
10. Продаж квитків у кіосках та салонах транспортних засобів
для проїзду в міському, приміському та міжміському
електротранспорті, міжміському автотранспорті, на морських і
річкових суднах, а також продаж у кіосках телефонних карток, що
застосовуються у таксофонних мережах. ( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1164 ( 1164-2003-п ) від
24.07.2003 )
11. Надання побутових послуг:
на території села;
вдома у замовника з ремонту та встановлення побутових машин і
приладів, радіоелектронної апаратури, телеантен, ремонту і
складання меблів, прибирання квартир, догляду за дітьми, хворими
та людьми похилого віку, фотографування, дрібного ремонту квартир
за переліком робіт, що встановлюється Мінекономіки та Державною
податковою адміністрацією, приготування їжі, прання білизни,
хімічного чищення меблів, килимів та інших килимових виробів (за
умови проведення розрахунків на місці надання послуг); ( Абзац
третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
з ремонту взуття, швейних та трикотажних виробів, виробів
текстильної та шкіряної галантереї, радіоелектронної апаратури,
побутових машин і приладів, металевих виробів та хімічного чищення
структурними підрозділами підприємств і суб'єктами підприємницької
діяльності з 1 або 2 працюючими. ( Абзац четвертий пункту 11 в
редакції Постанови КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
( Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
13. Надання послуг бібліотеками.
14. Продаж предметів релігійно-обрядової атрибутики та
надання обрядових послуг релігійними організаціями.
15. Продаж товарів з розносок і ручних візків, надання
послуг у салонах на залізничному, морському, річковому та
повітряному транспорті за переліком, затвердженим Мінтрансом і
погодженим з Мінекономіки та Державною податковою адміністрацією,
а на повітряних суднах, задіяних у міжнародних повітряних
сполученнях, - також продаж алкогольних напоїв і тютюнових
виробів. ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1164 ( 1164-2003-п ) від
24.07.2003 )
16. Надання на вокзалах та у портах послуг носильниками з
доставлення багажу пасажирів.
17. Роздрібна торгівля насінням у кіосках на території сіл та
селищ міського типу. ( Перелік доповнено пунктом 17 згідно з
Постановою КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
18. Реалізація білетів державних лотерей, крім продажу цих
білетів через електронну систему прийняття ставок, що
контролюється у режимі реального часу Державним казначейством.
( Перелік доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 45
( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
19. Приймання від населення вторинної сировини (крім
металобрухту). ( Перелік доповнено пунктом 19 згідно з Постановою
КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
20. Страхування майнових та особистих ризиків фізичних осіб,
яке проводиться страховими агентами за межами приміщення
страховика, крім обов'язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів за додатковими
договорами ("Зелена Картка"). ( Перелік доповнено пунктом 20
згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1164 (1164-2003-п )
від 24.07.2003 )
21. Надання ритуальних послуг за умови проведення розрахунків
вдома у замовника. ( Перелік доповнено пунктом 21 згідно з
Постановою КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
22. Провадження діяльності у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг суб'єктами підприємницької діяльності на
території сіл і селищ міського типу, яким згідно із Законом
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ) надано статус гірських. ( Перелік доповнено пунктом
22 згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
23. Надання медичних послуг виїзними бригадами та медичне
обслуговування вдома у замовника. ( Перелік доповнено пунктом 23
згідно з Постановою КМ N 45 ( 45-2001-п ) від 24.01.2001 )
24. Організація прийому та обслуговування туристів в
Україні, розрахунки за які проводяться у безготівковій формі (із
застосуванням платіжних карток, платіжних чеків), а також надання
туристичних та екскурсійних послуг за умови проведення розрахунків
за межами стаціонарних приміщень суб'єктів туристичної та
екскурсійної діяльності. ( Перелік доповнено пунктом 24 згідно з Постановою КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
25. Надання послуг:
з видачі дозволів на вилов риби і полювання;
з газопостачання, водопостачання, водовідведення і
теплопостачання в селах за умови проведення розрахунків вдома у
споживача. ( Перелік доповнено пунктом 25 згідно з Постановою КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
26. Продаж булочних, кондитерських і порційних кулінарних
виробів, морозива, безалкогольних напоїв, сувенірів, іграшок і
надувних кульок з розносок та ручних візків у
театрально-видовищних та спортивних закладах. ( Перелік доповнено пунктом 26 згідно з Постановою КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )
27. Приймання від населення та реалізація через бджільницькі
торговельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання
та інвентарю для пасічників. ( Перелік доповнено пунктом 27 згідно з Постановою КМ N 1164
( 1164-2003-п ) від 24.07.2003 )вгору