Про проект Закону Української РСР про державне мито
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 10.07.19911336-XII
Документ 1336-XII, поточна редакція — Прийняття від 10.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проект Закону Української РСР
про державне мито
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 37, ст. 494 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доручити Комісіям Верховної Ради Української РСР з питань
планування, бюджету, фінансів і цін, у питаннях діяльності Рад
народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, у питаннях
законодавства і законності разом з іншими комісіями попередньо
розглянути поданий Кабінетом Міністрів Української РСР проект
Закону Української РСР про державне мито і внести його на розгляд
Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 10 липня 1991 року
N 1336-XIIвгору