Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.19961333
Документ 1333-96-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.1996, підстава - 1548-96-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 листопада 1996 р. N 1333
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1548 ( 1548-96-п ) від 25.12.96 )
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 1995 р. N 109
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни, які вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109 ( 109-95-п ) "Про
уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої
влади, Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад
у галузі ціноутворення" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 119, N 7,
ст. 183, N 8, ст. 217; 1996 р., N 2, ст. 50, N 3, ст. 95, N 5, ст.
150), що додаються.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд.34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 1996 р. N 1333
ЗМІНИ,
які вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 1995 р. N 109 ( 109-95-п )

1. У назві та пункті 1 постанови слово "державної" виключити,
а слова "Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих
Рад" замінити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій, виконавчих органів міських Рад".
2. У додатку до постанови: у назві додатку виключити слово "державної", а слова "Уряд
Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад" замінити
словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій,
виконавчих органів міських Рад"; у пункті 10 слово "облвиконкомами" замінити словами
"обласними державними адміністраціями"; у пункті 11 слово "відомства" замінити словами "центральні
органи виконавчої влади"; у пункті 16: в абзаці першому слова "Уряд Автономної Республіки Крим,
облвиконкоми, Київський і Севастопольський міськвиконкоми"
замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська і Севастопольська міські державні
адміністрації"; абзац п'ятий виключити; у пункті 17 слова "Урядом Автономної Республіки Крим,
облвиконкомами, Київським і Севастопольським міськвиконкомами"
замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями"; доповнити новим пунктом 18 такого змісту: "18. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації,
виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад
встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних
квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені,
автобусі, трамваї, тролейбусі". У зв'язку з цим пункти 18, 19, 20 вважати відповідно пунктами
19, 20, 21; у пункті 19 слова "Урядом Автономної Республіки Крим"
замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим".вгору