Документ 1331-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про охорону праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.205 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині третій статті 12 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 2, ст. 10) слова "не допускається" замінити словами "можливе
лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить рекомендаціям
медико-соціальної експертної комісії".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 листопада 2003 року
N 1331-IVвгору