Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012133
Документ 133-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.02.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. № 133
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 “Про затвердження порядків використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, проведення державного моніторингу поверхневих вод, паспортизації та управління водними ресурсами, ведення водного кадастру” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 575) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. № 133

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137

1. У постанові:

1) назву постанови викласти у такій редакції:

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області”;

2) у постановляючій частині:

абзаци перший і третій виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області, що додається.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слів “сільськогосподарських угідь” доповнити словами “, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області”;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами “Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь” та “Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області” (далі - бюджетні кошти).”;

3) в абзаці другому пункту 2 слова “бюджетної програми” замінити словами “бюджетних програм”;

4) у пункті 3:

абзац другий викласти у такій редакції:

“погашення зареєстрованої в органах Казначейства бюджетної заборгованості за виконані у попередні періоди роботи;”;

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“- мають рівень будівельної готовності не менш як 80 відсотків та завершення будівництва яких планується у поточному бюджетному періоді;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;

в абзаці сьомому слова “, а також сільські населені пункти і сільськогосподарські угіддя та мають рівень будівельної готовності не менш як 75 відсотків” виключити;

5) у пункті 4:

слова “Міністерства надзвичайних ситуацій” замінити словом “МНС”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Для розгляду пропозицій щодо підготовки плану заходів Держводагентство утворює комісію.”;

6) в абзаці першому пункту 5 слова і цифри “комплексної державної експертизи відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 84, ст. 3106)” замінити словами і цифрами “експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674)”;

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.”;

8) пункти 10 і 11 виключити;

9) у пункті 12 слова і цифри “від 8 жовтня 2008 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 80, ст. 2694; 2009 р., № 41, ст. 1370)” замінити словами і цифрами “від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359)”;

10) у тексті Порядку слова “Міністерство екології та природних ресурсів” і “Державне агентство водних ресурсів” в усіх відмінках замінити відповідно словами “Мінприроди” і “Держводагентство” у відповідному відмінку.вгору