Документ 133-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.2006. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо форми створення банків та
розміру статутного капіталу
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 43, ст.414 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. Частину першу статті 336 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:
 
     "1. Банки створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку".
 
     2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30):
 
     1) у статті 2 визначення терміну "учасники банку" викласти в такій редакції:
 
     "учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку";
 
     2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
 
     "Банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку";
 
     3) у статті 31:
 
     частину першу викласти в такій редакції:
 
     "Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше 10 мільйонів євро";
 
     у частині четвертій слова "розмірів, передбачених" замінити словами "розміру, передбаченого";
 
     4) у другому реченні частини п'ятої статті 32 слова "необхідного для заснування банку" виключити;
 
     5) частину п'яту статті 35 виключити.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Банки, створені у формі закритого акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язані протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом привести свою організаційно-правову форму у відповідність з вимогами цього Закону.
 
     3. Норма абзацу третього підпункту 3 пункту 2 розділу I цього Закону застосовується до банків, створених після набрання чинності цим Законом.
 
     4. Національному банку України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 133-Vвгору