Документ 1329/2003, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про надання Інституту виноградарства
і виноробства імені В.Є. Таїрова статусу
національного наукового центру

Ураховуючи загальнодержавне значення комплексних наукових
досліджень, які проводяться Інститутом виноградарства і
виноробства імені В.Є. Таїрова з метою наукового забезпечення
розвитку виноградарства і виноробства в південних регіонах
України, п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України про
надання Інституту виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова
статусу національного наукового центру і надалі іменувати його -
Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства
імені В.Є. Таїрова".
2. Визначити, що пріоритетними напрямами діяльності
Національного наукового центру "Інститут виноградарства і
виноробства імені В.Є. Таїрова" є:
проведення наукових досліджень перспектив розвитку
виноградарства і виноробства в південних регіонах України;
розширення сортименту і підвищення генетичного потенціалу
сортів і клонів винограду з високими адаптивними якостями в умовах
різних кліматичних зон України для забезпечення виробництва
конкурентоспроможної винопродукції;
розроблення і впровадження енерго- та ресурсозберігаючих
екологічно безпечних технологій вирощування винограду та
виноградних саджанців, а також нових технологій виробництва
винопродукції;
розроблення і впровадження у виробництво нового покоління
машин для виноградарства і виноградного розсадництва.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 листопада 2003 року
N 1329/2003вгору