Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.19991329
Документ 1329-99-п, поточна редакція — Редакція від 15.01.2016, підстава - 1159-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 липня 1999 р. N 1329
Київ
Про деякі питання визнання в Україні
дипломів про присудження наукових ступенів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 538 ( 538-2013-п ) від 07.08.2013
N 1159 ( 1159-2015-п ) від 30.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що документами, які засвідчують наявність
наукового ступеня в Україні, є дипломи доктора і кандидата наук та
Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь, видані
виключно Міністерством освіти і науки, та дипломи доктора і
кандидата наук, видані атестаційними органами СРСР і Російської
Федерації за результатами захисту дисертацій до 1 вересня 1992
року, Вищою атестаційною комісією, Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту за результатами захисту до 25 квітня 2013 року.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013, N 1159 ( 1159-2015-п ) від
30.12.2015 }
2. Державні гарантії, встановлені законодавством України для
наукових працівників державних наукових установ і організацій,
зокрема щодо зайняття посад, для яких наявність відповідного
наукового ступеня є кваліфікаційною вимогою, отримання доплати за
науковий ступінь, забезпечення додатковою житловою площею та її
пільгової оплати тощо, мають виключно власники документів,
зазначених у пункті 1 цієї постанови. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 538
( 538-2013-п ) від 07.08.2013, N 1159 ( 1159-2015-п ) від
30.12.2015 }

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО
Інд. 28вгору