Документ 1328-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.204 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити Закон України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86) статтею 72-16 такого змісту:
"Стаття 72-16. Встановити з 1 грудня 2003 року розмір
мінімальної заробітної плати 205 гривень на місяць".
2. Кабінету Міністрів України забезпечити запровадження:
з 1 січня 2004 року розмір мінімальної заробітної плати
205 гривень на місяць, а з 1 листопада 2004 року - 237 гривень на
місяць та відновлення з 1 березня 2004 року міжпосадових
(міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці працівників
бюджетної сфери виходячи з розміру мінімальної заробітної плати
205 гривень;
з 1 січня 2005 року розмір мінімальної заробітної
плати 262 гривні на місяць.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 листопада 2003 року
N 1328-IVвгору