Документ 1325-97-п, поточна редакція — Редакція від 09.11.2016, підстава - 818-2016-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 1997 р. № 1325
Київ

Про Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 818 від 13.06.2002
№ 628 від 26.04.2003
№ 1106 від 17.07.2003
№ 1031 від 08.08.2007
№ 464 від 14.05.2008
№ 544 від 03.06.2009
Розпорядженнями КМ
№ 182-р від 05.04.2012
№ 818-р від 09.11.2016}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Прийняти пропозицію Міністерства промислової політики, погоджену з Міністерством оборони, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством закордонних справ, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерством юстиції, Службою безпеки, Державною митною службою, Державною службою експортного контролю, Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення, та створити при Кабінеті Міністрів України Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання і склад цього Комітету (додаються).

Дозволити голові Організаційного комітету вносити в разі потреби зміни до складу Комітету за поданням керівників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 13.06.2002; в редакції Постанови КМ № 1031 від 08.08.2007}

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 1997 р. № 1325

ПОЛОЖЕННЯ
про Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання

1. Організаційний комітет з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання (далі - Оргкомітет) є постійнодіючим колегіальним дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

Оргкомітет готує пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо організації діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, установ і організацій з питань їх участі в міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання (далі - міжнародні виставки).

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 13.06.2002}

У своїй діяльності Оргкомітет керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

2. Основним завданням Оргкомітету є організаційне забезпечення підготовки та участі українських експозицій у міжнародних виставках, з метою створення умов для розширення ринку збуту та збільшення обсягів експорту озброєння, військової і спеціальної техніки, технологій та товарів подвійного використання, виконання робіт та надання послуг військового призначення підприємствами і організаціями оборонно-промислового комплексу України.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 13.06.2002}

3. Відповідно до свого основного завдання Оргкомітет:

1) визначає міжнародні виставки, участь українських експозицій в яких є доцільною, з прийняттям відповідних рішень;

2) готує пропозиції щодо визначення генеральних розпорядників українських експозицій на міжнародних виставках;

3) погоджує проекти тематико-експозиційних планів і витрат українських експозицій у межах виділених у державному бюджеті коштів, а також готує пропозиції про склад офіційних делегацій України, які братимуть участь у міжнародних виставках;

{Підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 13.06.2002}

4) приймає рішення з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках;

5) погоджує пропозиції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо звернення до керівництва міжнародних виставок з питання участі в них відповідних українських експозицій;

6) погоджує звіти генеральних розпорядників українських експозицій про результати їх участі у міжнародних виставках;

7) приймає рішення щодо визначення методологічних аспектів підвищення ефективності участі українських експозицій у міжнародних виставках; організації роботи та перебування українських експозицій і делегацій на міжнародних виставках; висвітлення у засобах масової інформації стану підготовки та результатів участі українських експозицій у міжнародних виставках; складу робочих делегацій - учасників міжнародних виставок.

{Підпункт 7 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 13.06.2002}

{Пункт 3-1 виключено на підставі Постанови КМ № 1031 від 08.08.2007}

4. Голова Оргкомітету має право:

визначати генеральних розпорядників;

затверджувати тематичні плани українських експозицій та кошториси витрат на здійснення виставкових заходів;

вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо складу офіційних делегацій України, які братимуть участь у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 818 від 13.06.2002}

5. Формою роботи Оргкомітету є засідання, які проводяться в міру потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова Оргкомітету.

Члени Оргкомітету зобов'язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами Оргкомітету своїх повноважень іншим особам не допускається.

Засідання проводить голова Оргкомітету або за його дорученням один із заступників голови Оргкомітету.

Засідання Оргкомітету проводиться, якщо на ньому присутні не менш як 75 відсотків його членів.

Рішення Оргкомітету приймаються двома третинами голосів від кількості присутніх членів Комітету та оформляються протоколами.

6. Рішення Оргкомітету враховуються під час прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних актів.

7. Організаційно-технічне забезпечення засідань Оргкомітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює відповідальний секретар Оргкомітету, який затверджується головою Оргкомітету.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 818 від 13.06.2002}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 1997 р. № 1325

СКЛАД
Організаційного комітету з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова Оргкомітету

Заступник Міністра оборони, заступник голови Оргкомітету

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра фінансів

Заступник Голови ДКА

Директор Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України

Директор департаменту стратегічного розвитку сектору оборони та безпеки Мінекономрозвитку

Директор департаменту аналітичної і правової роботи, міжвідомчої та міжнародної взаємодії Держекспортконтролю

Заступник начальника Департаменту контррозвідки СБУ

Заступник генерального директора Державного концерну “Укроборонпром”

Заступник керівника служби - керівник управління з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю служби з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Президент Асоціації підприємств авіапромисловості України “Укравіапром” (за згодою)

Голова правління - генеральний директор ПАТ “УкрНДІАТ” (за згодою)

{Склад комітету в редакції Постанови КМ № 818 від 13.06.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 628 від 26.04.2003, № 1106 від 17.07.2003, № 464 від 14.05.2008, № 544 від 03.06.2009; в редакції Розпоряджень КМ № 182-р від 05.04.2012, № 818-р від 09.11.2016}вгору