Документ 1325-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2011, підстава - 564-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 листопада 2007 р. N 1325
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань
Міністерства транспорту та зв'язку
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2/167 ( v_167805-08 ) від 26.03.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 283 ( 283-2011-п ) від 21.03.2011
N 564 ( 564-2011-п ) від 01.06.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
Міністерства транспорту та зв'язку зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 листопада 2007 р. N 1325
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань Міністерства транспорту та зв'язку

1. У Положенні про Державну адміністрацію залізничного
транспорту України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 1996 р. N 262 ( 262-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 8, ст. 237; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39,
ст. 1941; 2006 р., N 33, ст. 2382; 2007 р., N 52, ст. 2098):
1) пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінтрансзв'язку та цим
Положенням.";
2) у пункті 9 слова "Міністром транспорту" замінити словами
"Міністром транспорту та зв'язку";
3) у тексті Положення ( 262-96-п ) слово "Мінтранс" у всіх
відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку", а слова "місцеві
органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках - словами
"місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку.
2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3452;
2006 р., N 20, ст. 1472; 2007 р., N 48, ст. 1974):
1) доповнити підпункт "б" пункту 2 абзацами такого змісту:
"ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування
повітряних суден у повітряному просторі України;
аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і
пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна,
обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка
повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки);";
2) пункт 22 виключити.
3. У Положенні про Регістр судноплавства України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р. N 814 ( 814-98-п ) "Про вдосконалення технічного,
класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому
транспорті" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 829):
1) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:
"технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних
споруд та гідротехнічних споруд портів, водних шляхів і
судноремонтних заводів.";
2) у пункті 8:
в абзаці першому слова "з судновласниками" виключити;
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
"технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних
споруд та гідротехнічних споруд портів, водних шляхів і
судноремонтних заводів;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
3) у пункті 9:
підпункт 12 виключити;
в абзаці другому підпункту 13 літеру і цифри "А.799(18)"
замінити літерою і цифрами "А.739(18)";
4) у тексті Положення ( 814-98-п ) слово "Мінтранс" у всіх
відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 283
( 283-2011-п ) від 21.03.2011 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 564
( 564-2011-п ) від 01.06.2011 }вгору