Документ 1322-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 грудня 2011 р. N 1322
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393
і від 13 лютого 2008 р. N 45

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; Офіційний
вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359; 2008 р., N 12, ст. 301,
N 27, ст. 840) і від 13 лютого 2008 р. N 45 ( 45-2008-п ) "Про
затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р.
N 393" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 12, ст. 301; 2009 р.,
N 11, ст. 319, N 99, ст. 3427; 2010 р., N 29, ст. 1098; 2011 р.,
N 84, ст. 3078) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2011 р. N 1322
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п )
і від 13 лютого 2008 р. N 45 ( 45-2008-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня
1992 р. N 393 ( 393-92-п ):
1) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Установити, що строкова військова служба зараховується до
вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці
першому пункту 1 цієї постанови, у календарному обчисленні, а в
разі її проходження в умовах, визначених у пункті 3 цієї
постанови, у віддалених і високогірних місцевостях або в інших
умовах, які згідно із законодавством колишнього СРСР були
підставою для зарахування до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, - у відповідному пільговому обчисленні.";
2) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
"7. Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з
якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 р. - страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням
таких його видів:";
3) у пункті 10:
абзац другий замінити абзацами такого змісту:
"які звільняються із служби за станом здоров'я, виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;
які звільняються із служби за віком, у зв'язку із скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку
контракту, систематичним невиконанням умов контракту
командуванням, за наявності вислуги 10 років і більше виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби;".
У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно
абзацами четвертим - восьмим;
абзац четвертий після слів "Кабінетом Міністрів України"
доповнити словами і цифрами ", та мають вислугу 10 років і
більше";
в абзаці восьмому слова і цифру "з пунктом 1" замінити
словами і цифрами "з пунктами 1 і 2".
2. Абзац перший пункту 5 Порядку проведення перерахунку
пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 13 лютого 2008 р. N 45 ( 45-2008-п ), викласти в такій
редакції:
"5. Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується
у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в
межах визначеної законодавством максимальної величини бази
нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування з урахуванням таких його видів:".вгору