Документ 1320-2009-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2012, підстава - 1390-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 4 листопада 2009 р. N 1320-р
Київ
Про затвердження Національного плану дій
щодо підвищення рівня благоустрою населених
пунктів та прилеглих до них територій
на 2010-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 1914-р ( 1914-2010-р ) від 29.09.2010
Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

Затвердити Національний план дій щодо підвищення рівня
благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на
2010-2015 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 листопада 2009 р. N 1320-р
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо підвищення рівня благоустрою населених
пунктів та прилеглих до них територій
на 2010-2015 роки

1. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України:
1) законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про
благоустрій населених пунктів" ( 2807-15 ).
Мінжитлокомунгосп,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2010 рік;
2) законопроект щодо внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) в частині
посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері
благоустрою.
Мінжитлокомунгосп,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації.
2010 рік;

{ Підпункт 3 пункту 1 виключено на підставі Розпорядження КМ
N 1914-р ( 1914-2010-р ) від 29.09.2010 }

4) проект нової редакції Програми поводження з твердими
побутовими відходами.
Мінжитлокомунгосп,
Національна академія наук,
Мінфін, Мінекономіки.
2010 рік.
2. Розробити і затвердити:
1) державні будівельні норми "Благоустрій територій".
Мінжитлокомунгосп,
Мінрегіонбуд.
2010 рік;
2) державні санітарні правила і норми утримання територій
населених пунктів.
МОЗ, Академія медичних
наук, Мінжитлокомунгосп.
2010 рік;
3) програми і плани заходів з благоустрою населених пунктів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
2011 рік;
4) програми розвитку та збереження зеленої зони населених
пунктів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
2010-2011 роки.
3. Організувати розроблення органами місцевого
самоврядування:
1) правил благоустрою та схем санітарного очищення населених
пунктів.
Мінрегіон,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
2010-2011 роки; { Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
2) правил утримання домашніх тварин.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
2010 рік.
4. Організувати нормативно-методичне забезпечення розроблення
програм і планів заходів з благоустрою, програм розвитку та
збереження зеленої зони населених пунктів.
Мінжитлокомунгосп.
2010 рік.
5. Удосконалити державні стандарти у сфері благоустрою
населених пунктів з метою впровадження новітніх технічних засобів
та обладнання.
Мінрегіон.
Постійно. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6. Провести інвентаризацію і паспортизацію об'єктів
благоустрою населених пунктів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
2010-2011 роки.
7. Забезпечити:
1) належне фінансування заходів з благоустрою населених
пунктів та прилеглих до них територій.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно;
2) визначення на конкурсних засадах підприємств, установ,
організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання
об'єктів благоустрою населених пунктів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно;
3) залучення громадськості, насамперед молоді, до здійснення
заходів з благоустрою населених пунктів та прилеглих до них
територій.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно;
4) організацію проведення щорічних семінарів та конференцій з
питань благоустрою і санітарного очищення населених пунктів та
прилеглих до них територій.
Мінрегіон.
Постійно; { Підпункт 4 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
5) проведення спеціалізованих виставок сучасного обладнання,
новітніх технологій, техніки, що застосовуються у процесі
утримання об'єктів благоустрою.
Мінрегіон.
Постійно; { Підпункт 5 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1390 ( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
6) організацію громадського контролю у сфері благоустрою.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно.
8. Активізувати участь органів місцевого самоврядування у
щорічному Всеукраїнському конкурсі з благоустрою "Населений пункт
найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку", в тому
числі шляхом заохочення переможців.
Мінрегіон, Мінфін.
Постійно. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }

{ Пункт 9 виключено на підставі Розпорядження КМ N 1914-р
( 1914-2010-р ) від 29.09.2010 }

10. Систематично інформувати населення через засоби масової
інформації та Інтернет про здійснення заходів з благоустрою
населених пунктів та прилеглих до них територій.
Мінрегіон, Мінприроди,
Держкомтелерадіо,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
11. Підвищити рівень контролю за дотриманням вимог
законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у
сфері благоустрою населених пунктів.
Мінрегіон, МОЗ, Мінприроди,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1390
( 1390-2011-п ) від 28.12.2011 }
12. Сприяти утворенню та функціонуванню інспекцій з
благоустрою населених пунктів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно.
13. Створити телефонні "гарячі лінії" для повідомлення про
факти порушення законодавства у сфері благоустрою або неякісного
виконання своїх обов'язків службами з благоустрою та забезпечити
їх функціонування.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно.
14. Утворити комісії з питань визначення суми збитків,
завданих об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства,
стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері
благоустрою населених пунктів, та забезпечити їх постійну роботу.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські держадміністрації
за участю органів
місцевого самоврядування.
Постійно.вгору