Про призначення державних стипендій видатним діячам науки
Розпорядження Президента України від 11.04.2008132/2008-рп
Документ 132/2008-рп, поточна редакція — Прийняття від 11.04.2008

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій
видатним діячам науки

Відповідно до Указів Президента України від 14 лютого
1996 року N 128 ( 128/96 ) та від 13 травня 1996 року N 341
( 341/96 ) призначити державні стипендії таким діячам науки:
АДАМЕНКУ Олегу Максимовичу - 1935 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, лауреатові Державної
премії СРСР
АЗІЗОВУ Сісаку Павловичу - 1931 року народження, докторові
економічних наук, професорові
АЛЕКСАНДРОВУ Євгену Євгеновичу - 1945 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України, лауреатові Державної премії України в галузі
науки і техніки
БЕРЕЗНЕНКУ Миколі Петровичу - 1935 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
Української РСР
БОГОВІНУ Анатолію Власовичу - 1931 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові
БОЙКУ Віталію Івановичу - 1944 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
БОНДАР Інтерні Касянівні - 1926 року народження, докторові
економічних наук, професорові
БУДКІНУ Віктору Сергійовичу - 1932 року народження, докторові
економічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ГАНІТКЕВИЧУ Ярославу Володимировичу - 1929 року народження,
докторові медичних наук, професорові
ГЛИНЧУКУ Костянтину Давидовичу - 1930 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, лауреатові
Державної премії Української РСР
ГОГІТАШВІЛІ Георгію Григоровичу - 1923 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ГОЛОВЕЮ Михайлу Івановичу - 1925 року народження, докторові
хімічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в
галузі науки і техніки
ГОРЕЛКІНУ Василю Георгійовичу - 1918 року народження,
докторові економічних наук, професорові
ДЗИРІ Ярославу Івановичу - 1931 року народження, кандидатові
філологічних наук
ДУДЮКУ Дмитру Лук'яновичу - 1934 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ЗЕЛЕНОВУ Анатолію Борисовичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому працівникові
вищої школи України
ІВАННИКОВУ Олексію Васильовичу - 1922 року народження,
кандидатові геолого-мінералогічних наук, старшому науковому
співробітникові
КОЗІНУ Леоніду Хомичу - 1926 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві Казахської РСР,
лауреатові Державної премії Української РСР
КОРНІЛОВУ Михайлу Юрійовичу - 1937 року народження, докторові
хімічних наук, професорові
КОСТИШИНУ Максиму Тимофійовичу - 1920 року народження,
кандидатові фізико-математичних наук
КРАВЧЕНКУ Миколі Івановичу - 1920 року народження, докторові
технічних наук, професорові
КРАСНЮК Олені Патрикіївні - 1925 року народження, докторові
медичних наук, професорові
КРЮЧКОВУ Юрію Семеновичу - 1928 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому працівникові культури
України
ЛАДІКОВУ-РОЄВУ Юрію Павловичу - 1928 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України
ЛЕСКОВУ Григорію Іларіоновичу - 1922 року народження,
докторові технічних наук, професорові
ЛІПЄЦУ Антону Адамовичу - 1925 року народження, докторові
технічних наук, професорові
МАЛАЙЧУКУ Валентину Павловичу - 1925 року народження,
докторові технічних наук, професорові
МАРКОВСЬКОМУ Євгену Адамовичу - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії
України в галузі науки і техніки
МАРЧУКУ Валентину Мефодійовичу - 1928 року народження,
докторові юридичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
М'ЯСОЄДОВУ Дмитру Володимировичу - 1931 року народження,
докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
НАЗАРОВУ Леоніду Володимировичу - 1938 року народження,
докторові технічних наук, професорові
НАЙДИШУ Володимиру Михайловичу - 1940 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ПОЛУРЕЗУ Володимиру Івановичу - 1927 року народження,
докторові історичних наук, професорові, заслуженому працівникові
народної освіти Української РСР
СТОЙКУ Степану Михайловичу - 1920 року народження, докторові
біологічних наук, професорові
ТИЩЕНКУ Костянтину Миколайовичу - 1941 року народження,
докторові філологічних наук, професорові
ТОЛСТОМУ Михайлу Івановичу - 1928 року народження, докторові
геолого-мінералогічних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки і техніки України
ТУДЕЛЮ Миколі Васильовичу - 1924 року народження, кандидатові
технічних наук, заслуженому працівникові сільського господарства
Української РСР, лауреатові Державної премії Української РСР
УШЕРОВУ-МАРШАКУ Олександру Володимировичу - 1937 року
народження, докторові технічних наук, професорові, заслуженому
діячеві науки і техніки України, лауреатові Державної премії
України в галузі науки і техніки
ЧВЕРТКУ Анатолію Івановичу - 1914 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому машинобудівникові
Української РСР, лауреатові Державної премії Української РСР
ШАПОВАЛОВІЙ Оксані Михайлівні - 1927 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
ШЕВЧУКУ Івану Олексійовичу - 1930 року народження, докторові
хімічних наук, професорові
ШЕСТОПАЛЮ Олександру Миколайовичу - 1927 року народження,
докторові економічних наук, професорові, заслуженому економістові
України
ЯРЕМІЙЧУКУ Роману Семеновичу - 1936 року народження,
докторові технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки
Української РСР.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 11 квітня 2008 року
N 132/2008-рпвгору