Питання Державної телерадіомовної компанії України
Кабінет Міністрів УРСР; Постанова від 08.08.1991132
Документ 132-91-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.1995, підстава - 129-95-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 1991 р. N 132
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 129 ( 129-95-п ) від 20.02.95 }
{ Дію Постанови відновлено у зв'язку з виданням
Розпорядження КМ N 106-р ( 106-93-р ) від 17.02.93 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 72 ( 72-93-п ) від 30.01.93 }
Питання Державної
телерадіомовної компанії України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 768 ( 768-94-п ) від 11.11.94 }

З метою забезпечення діяльності Державної телерадіомовної
компанії України Кабінет Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Передати Державній телерадіомовній компанії України
(надалі - Укртелерадіокомпанія) основні фонди та інше державне
майно, що перебувало за станом на 1 липня 1991 р. у віданні
колишнього Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню
та підвідомчих йому обласних комітетів, підприємств і організацій.
Зберегти за Укртелерадіокомпанією функції, права і обов'язки
Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню та
покласти на неї завдання по розробці й реалізації разом з
Державним комітетом УРСР по зв'язку програми розвитку телебачення
і радіомовлення на Україні, здійснення державної політики в цій
галузі.
Укртелерадіокомпанії безпосередньо підпорядковуються обласні
телерадіомовні об'єднання, в які перетворюються обласні комітети
по телебаченню і радіомовленню.
2. Зобов'язати Державний комітет УРСР по зв'язку надавати
Укртелерадіокомпанії в оренду технічні засоби радіо і телебачення
у пріоритетному порядку за угодами на основі соціально-творчого
замовлення.
Установити, що технічні засоби телевізійного і звукового
мовлення у вільний від програм Укртелерадіокомпанії час можуть
надаватися іншим замовникам лише за її згодою.
Укртелерадіокомпанія та підвідомчі їй підприємства і
організації провадять оплату всіх видів послуг державних органів
зв'язку (включаючи послуги по трансляції замовної
телерадіопродукції) та інших підприємств і організацій за
державними цінами і тарифами.
3. Установити, що керівництво роботою Укртелерадіокомпанії
здійснюють президент і віце-президенти, які призначаються
Кабінетом Міністрів УРСР.
Президент при виконанні покладених на Укртелерадіокомпанію
завдань і обов'язків користується правами, наданими чинним
законодавством керівникам центральних органів державного
управління УРСР.
4. Дозволити Укртелерадіокомпанії мати 4 віце-президентів, у
тому числі одного першого, та програмно-адміністративну раду
(колегію) в кількості 15 чоловік.
Поширити на президента та віце-президентів
Укртелерадіокомпанії умови матеріально-побутового забезпечення і
медичного обслуговування, передбачені відповідно для міністрів і
заступників міністрів УРСР.
5. Зберегти за Укртелерадіокомпанією нормативи бюджетного
фінансування і умови діючого господарського механізму.
Республіканським економічним органам при плануванні розвитку
народного господарства УРСР передбачати діяльність
Укртелерадіокомпанії окремим рядком, а також забезпечувати її
матеріально-технічними ресурсами в порядку, встановленому для
колишнього Державного комітету УРСР по телебаченню й
радіомовленню.
6. Надати Укртелерадіокомпанії, її програмно-адміністративній
раді, підвідомчим підприємствам і організаціям право в межах
коштів, що спрямовуються на оплату праці, самостійно визначати і
встановлювати своїми рішеннями посадові оклади (ставки), розміри
надбавок, доплат, премій та інших виплат стимулюючого характеру
всім категоріям працівників, включаючи керівників
Укртелерадіокомпанії, а також структуру і штати без урахування
чисельності працівників різних категорій.
Запровадити в Укртелерадіокомпанії контрактну форму приймання
на роботу керівників, творчих працівників, спеціалістів і
висококваліфікованих службовців. { Абзац другий пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 768 ( 768-94-п ) від 11.11.94 }
7. Дозволити Укртелерадіокомпанії в межах коштів, що
спрямовуються на оплату праці, самостійно визначати розміри і
порядок виплати авторської, постановочної та виконавської
винагороди за створення літературно-художніх творів, оригінальних
літературних сценаріїв, музики до повнометражних телефільмів;
проводити у встановленому порядку тарифікацію
художньо-виробничого, артистичного і художнього персоналу.
8. Дозволити Укртелерадіокомпанії не проводити в 1991 році
відрахувань до державного валютного фонду Української РСР від
надходження валютної виручки за експорт товарів і робіт (послуг).
9. Надати Укртелерадіокомпанії та підвідомчим їй
підприємствам і організаціям право встановлювати ціни на створену
ними за замовленням телерадіопродукцію і тарифи на послуги, що
надаються, у радянських карбованцях та іноземній валюті.
10. Надати Укртелерадіокомпанії та підвідомчим їй
підприємствам і організаціям право укладати бартерні угоди на
придбання техніки для створення телерадіопрограм, кіно- та відео-
плівки, телерадіопродукції та одержання послуг іноземних
телерадіоорганізацій за рахунок продажу виробленої
телерадіопродукції, надання часу для реклами та забезпечення
іноземних телерадіокомпаній транспортом, зв'язком, радіо- і
телевізійною технікою, перекладачами та надання інших послуг.
11. Установити, що Укртелерадіокомпанія і підвідомчі їй
підприємства і організації оплачують проживання іноземних
громадян, які прибувають в Україну за їх запрошенням, в радянських
карбованцях, а також провадять розрахунки в карбованцях з
авіапідприємствами Українського об'єднання "Авіалінії України" за
перевезення іноземних громадян по внутрісоюзних лініях, якщо їх
перебування в республіці забезпечується за рахунок української
сторони.
12. Установити, що за працівниками, переведеними до
Укртелерадіокомпанії та підвідомчих їй підприємств і організацій з
ліквідованого Державного комітету УРСР по телебаченню і
радіомовленню та підвідомчих йому підприємств і організацій,
зберігаються на період роботи на новій посаді умови медичного
обслуговування, якими вони користувалися за попереднім місцем
роботи.

Прем'єр-міністр УРСР В.ФОКІН
Державний Секретар Кабінету Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 28вгору