Документ 132-2015-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2018, підстава - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 лютого 2015 р. № 132-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про схвалення розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Державною службою з надзвичайних ситуацій плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Державній службі з надзвичайних ситуацій:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

у разі потреби за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 лютого 2015 р. № 132-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива 2012/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 липня 2012 р. про контроль значних аварій, пов’язаних з небезпечними речовинами, що вносить зміни та скасовує Директиву Ради 96/82/ЄС (Офіційний вісник ЄС, L 197, 24 липня 2012 р., с. 1-37).

2. Директива 2007/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про оцінку та управління ризиками затоплення (Офіційний вісник ЄС, L 288, 6 листопада 2007 р., с. 27-34).вгору