Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення, Форма типового документа від 17.08.19981315
Документ 1315-98-п, попередня редакція — Редакція від 12.03.2012, підстава - 168-2012-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1315
Київ
Про затвердження Положення про державне
посвідчення на право розповсюдження
і демонстрування фільмів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 294 ( 294-2001-п ) від 28.03.2001
N 1371 ( 1371-2004-п ) від 15.10.2004
N 20 ( 20-2006-п ) від 16.01.2006
N 251 ( 251-2006-п ) від 07.03.2006
N 551 ( 551-2010-п ) від 21.06.2010
N 828 ( 828-2011-п ) від 03.08.2011
N 168 ( 168-2012-п ) від 01.02.2012 }

На виконання Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про державне посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 563 ( 563-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 51).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1315
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 березня 2001 р. N 294
( 294-2001-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про державне посвідчення на право розповсюдження
і демонстрування фільмів

( У тексті Положення слово "Мінкультури" замінено словом
"МКТ" згідно з Постановою КМ N 20 ( 20-2006-п ) від
16.01.2006 )
{ У тексті Положення слово "МКТ" замінено словом "Держкіно"
згідно з Постановою КМ N 251 ( 251-2006-п ) від 07.03.2006 }

1. Державне посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування фільмів (далі - прокатне посвідчення) запроваджено
з метою регулювання розповсюдження і демонстрування на території
України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів.
2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
а) право розповсюдження фільму - виключне (ексклюзивне) або
невиключне (неексклюзивне) право на тиражування, продаж, передання
в прокат, оренду фільму. Це право складається з:
кінотеатрального права (тиражування фільмокопій на
кіноплівці, передання їх у прокат, оренду);
права домашнього відео (тиражування фільмокопій на
відеоносіях, їх продаж, передання в прокат);
права публічного комерційного відео (тиражування фільмокопій
на відеоносіях, їх продаж, передання в прокат, оренду для
публічного показу через відеопроекцію);
телевізійного права (тиражування фільмокопій на відеоносіях,
їх продаж, передання в прокат для публічного показу каналами
мовлення телебачення);
б) право демонстрування фільму - виключне (ексклюзивне) або
невиключне (неексклюзивне) право на демонстрування (публічний
показ) фільму. Це право складається з:
кінотеатрального права (демонстрування фільмокопій на
кіноплівці у призначених для цього приміщеннях: кінотеатрах,
кіноустановках);
права публічного комерційного відео (демонстрування
фільмокопій на відеоносії у призначених для цього та обладнаних
спеціальною відеопроекційною апаратурою приміщеннях або у
приміщеннях, безпосередньо не пов'язаних з демонструванням
фільмів, обладнаних відеопроекційною апаратурою або телевізійними
приймачами);
телевізійного права (демонстрування фільмокопій на відеоносії
або кіноплівці каналами мовлення ефірного, супутникового,
кабельного телебачення платного чи безоплатного);
в) авторський фільм (інтелектуальний, альтернативний,
експериментальний фільм) - категорія фільму в кінематографії, до
якої належить некомерційний, самостійно зроблений фільм, в якому
кінематографісти здійснюють пошук нових форм та прийомів
художнього вираження. { Пункт 2 доповнено підпунктом "в" згідно з
Постановою КМ N 551 ( 551-2010-п ) від 21.06.2010 }
3. Прокатне посвідчення видається Держкіно юридичній або
фізичній особі, яка відповідно до законодавства є суб'єктом
підприємницької діяльності, за формою згідно з додатком 1.
4. Прокатне посвідчення дає право розповсюджувати і
демонструвати на території України всі види фільмів, вироблених в
Україні та за її межами (далі - фільми), будь-яким кінотеатрам,
кіноустановкам, відеоустановкам (далі - кіновидовищні заклади),
прокатним пунктам відеокасет, торговельним підприємствам,
підприємствам з тиражування, а також телеорганізаціям, у тому
числі кабельному телебаченню (далі - відеотелезаклади), незалежно
від форми власності.
5. Прокатне посвідчення видається:
а) власникам кінотеатрального права - на кожний фільм і кожну
фільмокопію на кіноплівці.
Власник кінотеатрального права передає кіновидовищним
закладам оригінал прокатного посвідчення з кожною фільмокопією. У
разі передання державним кінопрокатним підприємством фільмокопії
кіновидовищним закладам оригінал прокатного посвідчення може
залишатися безпосередньо на цьому підприємстві;
б) власникам телевізійного права, права домашнього відео та
публічного комерційного відео - на кожний фільм або кілька
фільмів.
У разі надання прокатного посвідчення на кілька фільмів на
зворотному боці прокатного посвідчення зазначаються назви фільмів,
номери державної реєстрації, індекс з визначенням глядацької
аудиторії, для якої призначено фільм, і термін дії прав.
6. Для одержання прокатного посвідчення власник відповідних
прав на фільм подає до Держкіно:
а) заяву про видачу прокатного посвідчення, в якій
зазначаються назва фільму мовою оригіналу та українською мовою,
країна і студія-виробник, рік випуску;
б) нотаріально засвідчені копії (ксерокопії) угод
(контрактів, договорів), інших документів, які підтверджують право
даної особи на розповсюдження і демонстрування фільму, починаючи
від першого власника майнових авторських прав. До копій
документів, складених іноземною мовою, додаються засвідчені копії
цих документів у перекладі на українську мову;
в) коротку анотацію фільму, довідку про основний творчий
склад знімальної групи та про метраж і тривалість фільму,
засвідчені підписом власника відповідних прав на фільм;
г) фільмокопію на кіноплівці - для власників кінотеатральних
прав, на інших носіях - для власників телевізійних прав, прав
домашнього відео, яка відповідає технічним вимогам для перегляду,
дубльована (озвучена, субтитрована) українською мовою на території
України суб'єктом господарювання, який виробляє товари, виконує
роботи та надає послуги на території України. { Підпункт "г"
пункту 6 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2006-п ) від
16.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 551
( 551-2010-п ) від 21.06.2010 }
7. Розгляд заяви, прийняття рішення щодо державної реєстрації
фільму або відмови у ній та видача прокатного посвідчення
здійснюється протягом 10 робочих днів з дня подання власником
відповідних прав на фільм документів і матеріалів, зазначених у
пункті 6 цього Положення. У разі позитивного рішення Держкіно
присвоює кожному фільму державний реєстраційний номер та видає
прокатне посвідчення. { Абзац перший пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-2012-п ) від
01.02.2012 }
Під час державної реєстрації для кожного фільму
встановлюється один з таких індексів, що визначає глядацьку
аудиторію та відповідно до неї умови розповсюдження і
демонстрування фільму:
індекси фільмів, що не мають обмеження глядацької аудиторії:
"ДА" - дитяча аудиторія;
"ЗА" - загальна аудиторія;
індекси фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії:
"14" - фільм, перегляд якого дозволяється дітям до 14 років
тільки у супроводі батьків. Самостійний перегляд дітям до 14 років
забороняється;
"16" - фільм, перегляд якого забороняється особам віком до
16 років;
"18" - фільм, перегляд якого забороняється особам віком до
18 років;
"Х21" - фільм, перегляд якого забороняється особам віком до
21 року.
Індекс фільму зазначається у прокатному посвідченні.
8. Фільми, що мають обмеження глядацької аудиторії,
розповсюджуються і демонструються з дотриманням таких вимог:
а) продаж, передання в прокат населенню примірників фільмів
на відеоносіях здійснюється за умови наявності на них інформації
про індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію з
обов'язковим попередженням споживача про встановлені обмеження;
б) демонстрування фільмів кінотеатрами і кіновідеоустановками
здійснюється за умови попередження глядача про встановлені
обмеження та дотримання встановленого часу демонстрування фільму:
"14"-на будь-яких сеансах, крім спеціальних дитячих;
"16" - на будь-яких сеансах, крім спеціальних дитячих;
18, Х21" - на вечірніх сеансах з 18 години; ( Абзац четвертий
підпункту "б" пункту 8 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2006-п )
від 16.01.2006 )

( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 8 виключено на підставі
Постанови КМ N 20 ( 20-2006-п ) від 16.01.2006 )

в) демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється за
умови попередження про встановлені обмеження у програмах
телепередач перед початком демонстрування фільму та додержання
встановленого часу його демонстрування:
"14"- з 18 до 6 години;
"16" - з 21 до 6 години;
"18" -з 23 до 6 години;
"Х21" -з 24 до 6 години.
У разі виникнення розбіжностей щодо визначення індексу фільму
за згодою власника відповідних прав на фільм цей індекс визначає
експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів
при Держкіно (далі - експертна комісія). У такому разі термін
розгляду заяви та видачі прокатного посвідчення може бути
продовжений на 25 робочих днів. { Абзац пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 168 ( 168-2012-п ) від
01.02.2012 }
9. До складу експертної комісії входять незалежні експерти -
кінознавці, кінокритики, мистецтвознавці, психологи, а також
представники заінтересованих міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади (за згодою). Експертна комісія має право
встановлювати індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію,
надавати висновки, а у разі потреби - акти мистецтвознавської
експертизи. Положення про експертну комісію та її склад
затверджується Держкіно. Очолює експертну комісію голова Держкіно.
{ Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 20 ( 20-2006-п ) від 16.01.2006, N 251 ( 251-2006-п ) від
07.03.2006 }
Плата експертній комісії за проведення експертизи,
встановлення індексу фільму, який визначає глядацьку аудиторію,
надання висновку або акта мистецтвознавської експертизи
здійснюється у розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян за один фільм з коштів спеціального рахунка
фінансової підтримки національної кінематографії.
10. Держкіно відмовляє у державній реєстрації та видачі
прокатного посвідчення у разі наявності висновку експертної
комісії щодо фільмів, які пропагують війну, насильство,
жорстокість, фашизм і неофашизм, спрямовані на ліквідацію
незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової,
релігійної ворожнечі, приниження нації, неповагу до національних і
релігійних святинь, приниження особистості, що пропагують
невігластво, неповагу до батьків, а також наркоманію,
токсикоманію, алкоголізм та інші шкідливі звички; фільмів
порнографічного характеру, а також у разі невідповідності поданих
документів та матеріалів вимогам пункту 6 цього Положення та
Закону України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР ). { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 20 ( 20-2006-п ) від
16.01.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 551
( 551-2010-п ) від 21.06.2010; в редакції Постанови КМ N 168
( 168-2012-п ) від 01.02.2012 }
11. Рішення Держкіно про відмову в державній реєстрації та у
видачі прокатного посвідчення може бути оскаржене власником
відповідних прав на фільм у судовому порядку.
12. Держкіно скасовує державну реєстрацію фільму та визнає
недійсним видане прокатне посвідчення у разі виявлення
недостовірної інформації, що міститься у документах, зазначених у
пункті 6 цього Положення.
У разі дострокового припинення дії угод (контрактів,
договорів), укладених з власником майнових авторських прав, особа,
яка отримала прокатне посвідчення, зобов'язана повідомити про це
Держкіно протягом 10 днів. Цей факт є підставою для скасування
державної реєстрації фільму.
Скасування державної реєстрації фільму та визнання недійсним
прокатного посвідчення оформлюються наказом Держкіно. Наказ
надсилається власнику відповідних прав на фільм, якому було видано
прокатне посвідчення, місцевим органам управління кінематографії,
Національній раді з питань телебачення і радіомовлення (якщо на
фільм є телевізійні права), іншим заінтересованим державним
органам, судам на їх запити, а також у разі потреби засобам
масової інформації.
Інформацію про державну реєстрацію фільмів, видані прокатні
посвідчення, укладені угоди (контракти, договори) Держкіно надає
державним органам, які згідно із законодавством України мають
право здійснювати контроль за розповсюдженням і демонструванням
фільмів, на їх запит.
13. У разі продовження терміну дії прав на фільм, визначеного
угодами (контрактами, договорами), власник подає заяву, а
Держкіно приймає рішення про державну реєстрацію фільму та видачу
нового прокатного посвідчення у порядку, передбаченому підпунктами
"а" і "б" пункту 5 та пунктом 15 цього Положення.
За видачу нового прокатного посвідчення плата, передбачена
пунктом 15 цього Положення, не справляється, якщо воно видається в
межах терміну дії прав на фільм.
14. Не потребують державної реєстрації та видачі прокатного
посвідчення:
фільми, створені для відомчого розповсюдження і
демонстрування, та фільми, що демонструються на некомерційних і
професійних показах, організованих творчими спілками, вищими
навчальними кінотеатральними закладами;
фільми, що демонструються на міжнародних кінофестивалях, які
проводяться в Україні за погодженням з Держкіно;
кіно- і відеопродукція із записами театральних вистав,
концертів, інформаційних, музичних, розважальних, спортивних,
навчальних програм і реклами.
15. За видачу прокатного посвідчення справляється плата у
таких розмірах (гривень):
на право розповсюдження, демонстрування
кінотеатральне право 80
право домашнього відео:
за один художній фільм, телесеріал 80
за один повнометражний документальний, 30
науково-просвітницький або інший неігровий
фільм та (або) за програму таких фільмів
за один повнометражний анімаційний фільм 30
та (або) за одну повнометражну програму
анімаційних фільмів
право публічного комерційного відео за 80
один фільм (одну серію)
телевізійне право:
за один художній фільм (одну серію) 80
за один повнометражний документальний, 41
науково-просвітницький та інший
неігровий фільм тривалістю 50 хвилин
за один художній телефільм (до 5 серій) 82
за один художній телефільм:
- з 5 до 20 серій 163,2
- більше 20 серій 170
за один повнометражний документальний, 41
науково-просвітницький та інший
неігровий телефільм (одну серію
тривалістю 50 хвилин)
за одну повнометражну програму 30
анімаційних фільмів тривалістю 50 хвилин
{ Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 168 ( 168-2012-п ) від
01.02.2012 }
16. Кожному власнику відповідних прав на фільм видається
10 примірників прокатного посвідчення за плату, визначену в пункті
15 цього Положення. Додаткова кількість прокатних посвідчень
видається із справлянням плати у розмірі 0,02 неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян за кожний додатковий примірник.
17. Плата за видачу прокатного посвідчення на фільми,
вироблені в Україні (крім фільмів з індексом "Х21"), не
справляється.
18. За видачу прокатного посвідчення на фільми з індексом
"Х21" розмір плати, визначений у пункті 15 цього Положення,
збільшується на 50 відсотків.
19. Плата за видачу прокатного посвідчення зменшується:
на 30 відсотків - на фільми-призери міжнародних і
національних фестивалів, лауреати кінематографічних та мистецьких
премій (крім фільмів з індексом "Х21");
на 50 відсотків - на фільми іноземного виробництва,
дубльовані, озвучені або субтитровані українською мовою (крім
фільмів з індексом "Х21");
на 50 відсотків - на фільми, створені спеціально для дітей та
юнацтва, в тому числі анімаційні.
20. Кошти, отримані за видачу прокатного посвідчення,
зараховуються до державного бюджету. { Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 168 ( 168-2012-п ) від
01.02.2012 }
21. Передання права розповсюдження, демонстрування фільму
одним власником відповідних прав на фільм іншому засвідчується:
для кінотеатрального права - на звороті оригіналу прокатного
посвідчення;
для телевізійного права, у тому числі на демонстрування
конкретному телеканалу (студії), а також права публічного
комерційного відео - на звороті нотаріально засвідченої копії
прокатного посвідчення;
для права домашнього відео:
а) на тиражування фільмів на відеоносіях з метою продажу,
передання в прокат, а також передання відповідного права на фільм
третім особам - на звороті оригіналу прокатного посвідчення;
б) на продаж, передання в прокат фільмів на відеоносіях
шляхом надання розповсюджувачу (торговельному підприємству,
прокатному пункту відеокасет) власником права домашнього відео,
який має оригінал прокатного посвідчення, доручення на
користування правом домашнього відео. Доручення видається за
формою згідно з додатком 2 і дійсне тільки в оригіналі. Права і
умови розповсюдження фільмів, зазначені у дорученні, повинні
відповідати правам і умовам, зазначеним у прокатному посвідченні.
Ступінь захисту доручень визначається Держкіно. Їх
виготовлення здійснюється на його замовлення за заявками власників
права домашнього відео.
22. Контроль за виконанням вимог цього Положення, умов
розповсюдження і демонстрування, передбачених прокатним
посвідченням, здійснюють:
Держкіно та місцеві органи управління кінематографією - щодо
тиражування фільмокопій на кіноплівці, передачі їх у прокат,
демонстрування фільмокопій на кіноплівці у призначених для цього
приміщеннях: кінотеатрах, кіноустановках тощо, а також тиражування
фільмокопій на відеоносіях, їх продажу, передачі у прокат та
оренди для публічного показу через відеоустановку, демонстрування
фільмокопій на відеоносії у призначених для цього та обладнаних
відеоустановкою приміщеннях або у приміщеннях, безпосередньо не
пов'язаних з демонструванням фільмів, обладнаних відеоустановкою
або телевізійними приймачами;
МВС із залученням в установленому порядку Держкіно та
місцевих органів управління кінематографією, державних інспекторів
з питань інтелектуальної власності Державного департаменту
інтелектуальної власності, Держспоживстандарту - щодо тиражування
фільмокопій на відеоносіях, їх продажу та передачі їх у прокат для
домашнього відео;
Держспоживстандарт - щодо дотримання правил роздрібного
продажу фільмокопій на відеоносіях та передачі їх у прокат;
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та її
представництва (представники) в областях (регіонах), МВС із
залученням в установленому порядку Держкіно та місцевих органів
управління кінематографією, державних інспекторів з питань
інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної
власності, Держкомтелерадіо - щодо платного чи безоплатного
публічного показу фільмів каналами мовлення ефірного,
супутникового і кабельного телебачення;
Національна експертна комісія з питань захисту суспільної
моралі - щодо дотримання вимог Закону України "Про захист
суспільної моралі" ( 1296-15 ). ( Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 1371 ( 1371-2004-п ) від
15.10.2004 )
23. Кіновидовищні або відеотелезаклади зобов'язані пред'явити
на вимогу особи, уповноваженої органами, зазначеними у пункті 22
цього Положення, на здійснення контролю, всі необхідні документи,
що підтверджують наявність права розповсюдження і демонстрування
фільмів.
24. За розповсюдження і демонстрування фільму без прокатного
посвідчення або порушення умов розповсюдження і демонстрування,
визначених прокатним посвідченням, посадові особи кіновидовищних
або відеотелезакладів несуть відповідальність згідно із
законодавством.
( Положення в редакції Постанови КМ N 294 ( 294-2001-п ) від
28.03.2001 )
Зразок
Додаток 1
до Положення про державне
посвідчення на право розповсюдження
і демонстрування фільмів
Лицьовий бік
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО
ДЕРЖАВНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на право розповсюдження і демонстрування фільмів
(ПРОКАТНЕ ПОСВІДЧЕННЯ)
Державний реєстраційний номер ________________________________________
Фільм ________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (назва мовою оригіналу і українською мовою) ______________________________________________________________________ (формат, варіант, кількість серій, частин, колір, метраж, хронометраж)
Виробництво __________________________________________________________ (найменування студії-виробника, країна, рік випуску)
Дубльований (озвучений, субтитрований) _______________________________
Автор сценарію _______________________________________________________
Режисер-постановник __________________________________________________
Композитор ___________________________________________________________
Відповідні права на фільм ____________________________________________ (власності; розповсюдження і демонстрування: ______________________________________________________________________ кінотеатральні, телевізійні, домашнього відео, публічного ______________________________________________________________________ комерційного відео)
належать (передані) __________________________________________________
Відповідні права на фільм ____________________________________________ (власності; розповсюдження і демонстрування: ______________________________________________________________________ кінотеатральні, телевізійні, домашнього відео, публічного ______________________________________________________________________ комерційного відео)
на території України належать ________________________________________
Спосіб реалізації прав на фільм ______________________________________
Термін дії прав на фільм _____________________________________________
Індекс умов розповсюдження і демонстрування __________________________
Рішення експертної комісії Державного агентства України з питань кіно щодо умов розповсюдження і демонстрування ___________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ________________ ________________
(дата) (підпис) МП
Телефон _____________
Телефакс _____________
Зворотний бік
Список фільмів
------------------------------------------------------------------ Назва| | Мовний |Країна,| Рік |Держав- |Термін|Ауди- фільму|Режисер| варіант |студія |випуску| ний | дії |торія | |розповсюд-| | |реєстра-| прав | | | ження | | | ційний | | | | | | | номер | | ------------------------------------------------------------------ ____________ _______________
(дата) (підпис)
Відмітка про передачу прав на фільм ______________________________
(на тиражування, __________________________________________________________________
розповсюдження і демонстрування)
Власник прав на фільм на території України _______________________
Кому передано право на фільм _____________________________________
(на тиражування, __________________________________________________________________
розповсюдження і демонстрування)
Термін, на який передаються права ________________________________
Вид і спосіб реалізації прав на фільм ____________________________
_______________
(дата)
Підписи сторін: _______________ ____________
МП МП
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 20
( 20-2006-п ) від 16.01.2006, N 251 ( 251-2006-п ) від
07.03.2006, N 828 ( 828-2011-п ) від 03.08.2011 }

Зразок
Додаток 2
до Положення про державне посвідчення
на право розповсюдження
і демонстрування фільмів
ДОРУЧЕННЯ N ________
на користування правом домашнього відео

м. ________________ Дійсне до" _____"___________ 200_ р.
Згідно з цим дорученням власник передає розповсюджувачу
(прокатний пункт, торговельне підприємство) право розповсюдження і
демонстрування фільмів, підтверджені державним посвідченням __________________________________________________________________
(найменування власника) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Види і спосіб реалізації Продаж: _______ так, __________ ні
переданих прав Прокат: _______ так, __________ ні
Власник___________________ Розповсюджувач ___________________ __________________________ __________________________________ __________________________ __________________________________
Адреса ___________________ Адреса ___________________________
Телефон _________________ Телефон___________________________
Телефакс ________________ Телефакс _________________________
Територія, на яку Територія, на яку
поширюється дія прав поширюється дія прав
Список фільмів ------------------------------------------------------------------ Назва фільму | Державний | Індекс | Кількість | реєстраційний | глядацької | примірників | номер | аудиторії | фільмів ------------------------------------------------------------------ Власник гарантує наявність придбаних прав і відповідає за
достовірність інформації в цьому дорученні.
Власник Розповсюджувач _____________ ________________
(підпис) (підпис)
МП МПвгору