Документ 1312/98, поточна редакція — Прийняття від 26.11.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення нагородами України працівників
Національної академії наук України

За вагомий особистий внесок у розвиток наукових досліджень,
зміцнення науково-технічного потенціалу України та з нагоди
80-річчя Національної академії наук України п о с т а н о в л я ю:
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" II ступеня
КОМІСАРЕНКА - директора Інституту біохімії
Сергія Васильовича імені О.В.Палладіна, академіка,
м.Київ
СЕРГІЄНКА - директора Інституту кібернетики
Івана Васильовича імені В.М.Глушкова, академіка,
м.Київ
Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За
заслуги" III ступеня
ВЕРВЕСА - головного наукового співробітника
Григорія Давидовича Інституту літератури імені
Т.Г.Шевченка, академіка, м.Київ
ГОЛУБЦЯ - директора Інституту екології
Михайла Андрійовича Карпат, академіка, м. Львів
ГРИЦЕНКА - директора Міжнародного
Володимира Ілліча науково-навчального центру
інформаційних технологій та
систем, м.Київ
ГУЗЯ - директора Інституту механіки
Олександра Миколайовича імені С.П.Тимошенка, академіка,
м.Київ
ДЗЕНЗЕРСЬКОГО - директора Інституту транспортних
Віктора Олександровича систем і технологій,
м.Дніпропетровськ
ДЯДЕНКА - вченого секретаря Комітету по
Миколу Степановича Державних преміях України в
галузі науки і техніки, м.Київ
КАРПА - директора Інституту газу,
Ігоря Миколайовича академіка, м.Київ
КОВШУНА - директора Будинку творчості
Віктора Васильовича вчених "Кацівелі", Автономна
Республіка Крим
КОРНІЛОВА - керівника сектора
Володимира Аркадійовича науково-організаційного відділу
Президії НАН України, м.Київ
КОСЕНКА - директора дослідного заводу
Петра Олексійовича зварювальних матеріалів Інституту
електрозварювання імені
Є.О.Патона, м.Київ
ЛЕБЄДЄВА - радника при дирекції Інституту
Володимира Костянтиновича електрозварювання імені
Є.О.Патона, академіка, м. Київ
ЛІПАТОВА - завідувача відділу Інституту
Юрія Сергійовича хімії високомолекулярних сполук,
академіка, м.Київ
ЛОПАТО - завідувача відділу Інституту
Лідію Михайлівну проблем матеріалознавства імені
І.М.Францевича, доктора хімічних
наук, м.Київ
МАР'ЯНОВИЧА - заступника директора Інституту
Тадеуша Павловича кібернетики імені В.М.Глушкова,
члена-кореспондента, м.Київ
НЕЧИПОРЕНКА - робітника Фізико-технологічного
Івана Максимовича інституту металів та сплавів,
м.Київ
НІМЦЯ - завідувача відділу Наукового
Олега Федоровича центру "Інститут ядерних
досліджень", академіка, м.Київ
НОВІКОВА - директора Інституту надтвердих
Миколу Васильовича матеріалів імені В.М.Бакуля,
академіка, м.Київ
ОНИЩЕНКА - генерального директора
Олексія Семеновича Національної бібліотеки України
імені В.І.Вернадського,
академіка, м.Київ
ПАНАСЮКА - директора Фізико-механічного
Володимира Васильовича інституту імені Г.В.Карпенка,
академіка, м. Львів
ПАХОМОВА - директора Інституту світової
Юрія Миколайовича економіки і міжнародних відносин,
академіка, м.Київ
ПИРОЖКОВА - директора Національного інституту
Сергія Івановича українсько-російських відносин
при Раді національної безпеки і
оборони України,
члена-кореспондента, м.Київ
СКІПУ - директора Відділення
Михайла Івановича гідроакустики Морського
гідрофізичного інституту, м.Одеса
Нагородити відзнакою Президента України "Орден княгині Ольги"
III ступеня
ДМИТРІЄНКО - завідувача відділу Інституту
Марію Федорівну історії України, доктора
історичних наук, м.Київ
СІРЕНКО - головного наукового співробітника
Лідію Якимівну Інституту гідробіології, доктора
біологічних наук, м.Київ
ТУМАНОВСЬКУ - керівника відділу Управління
Олену Романівну справами Президії НАН України,
м.Київ
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
АКУЛЕНКУ - директорові Центру наукових
Валерію Вікторовичу досліджень та викладання
іноземних мов,
члену-кореспонденту, м.Київ
АЛИМОВУ - завідувачу відділу Інституту
Олександру Миколайовичу економіки, академіку, м.Київ
АНДОНУ - директорові Інституту програмних
Пилипу Іларіоновичу систем, члену-кореспонденту,
м.Київ
БЛАНКУ - заступникові директора Інституту
Авраму Борисовичу монокристалів, докторові хімічних
наук, м. Харків
БУТЕНКО - завідувачу відділу Інституту
Зої Андріївні експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені
Р.Є.Кавецького, академіку, м.Київ
ВОЛКОВУ - директорові Інституту загальної
Сергію Васильовичу та неорганічної хімії імені
В.І.Вернадського, академіку,
м.Київ
ВОРОНІ - директорові Інституту соціології,
Валерію Михайловичу докторові економічних наук,
м.Київ
ГОНЧАРУКУ - директорові Інституту колоїдної
Владиславу Володимировичу хімії та хімії води імені
А.В.Думанського, академіку,
м.Київ
ГРІНЧЕНКУ - директорові Інституту
Віктору Тимофійовичу гідромеханіки, академіку, м.Київ
ГРОДЗИНСЬКОМУ - завідувачу відділу Інституту
Дмитру Михайловичу клітинної біології та генетичної
інженерії, академіку, м.Київ
ДМИТРІЄВУ - заступникові директора
Віталію Михайловичу Фізико-технічного інституту
низьких температур імені
Б.І.Вєркіна, докторові
фізико-математичних наук,
м. Харків
ЄЛЬСЬКІЙ - заступникові директора Інституту
Ганні Валентинівні молекулярної біології і генетики,
академіку, м.Київ
ЄФРЮШИНІЙ - завідувачу відділу
Нінелі Петрівні Фізико-хімічного інституту імені
О.В.Богатського, докторові
хімічних наук, м. Одеса
ЖОВИНСЬКОМУ - заступникові директора Інституту
Едуарду Яковичу геохімії, мінералогії та
рудоутворення, докторові
геолого-мінералогічних наук,
м.Київ
ІВАНОВУ - заступникові директора Морського
Віталію Олександровичу гідрофізичного інституту,
докторові фізико-математичних
наук, м. Севастополь
ІВАСИШИНУ - заступникові директора Інституту
Оресту Михайловичу металофізики імені Г.В.Курдюмова,
докторові технічних наук, м.Київ
КОВАЛЕНКУ - заступникові директора Інституту
Миколі Дмитровичу технічної механіки, докторові
технічних наук,
м. Дніпропетровськ
КОВАЛЬЧЕНКУ - завідувачу відділу Інституту
Михайлу Савичу проблем матеріалознавства імені
І.М.Францевича, докторові
технічних наук, м.Київ
КОРОЛЮКУ - головному науковому
Володимиру Семеновичу співробітникові Інституту
математики, академіку, м.Київ
КУЗНЄЦОВУ - заступникові директора Інституту
Володимиру Григоровичу електродинаміки,
члену-кореспонденту, м.Київ
КУРАСУ - директорові Інституту політичних
Івану Федоровичу і етнонаціональних досліджень,
академіку, м.Київ
КУЧУКУ-ЯЦЕНКУ - заступникові директора Інституту
Сергію Івановичу електрозварювання імені
Є.О.Патона, академіку, м.Київ
ЛАКОМСЬКОМУ - головному науковому
Віктору Йосиповичу співробітникові Інституту
електрозварювання імені
Є.О.Патона, члену-кореспонденту,
м.Київ
ЛЕБЕДЄВУ - директорові Інституту хімії
Євгену Вікторовичу високомолекулярних сполук,
члену-кореспонденту, м.Київ
ЛИТВИНУ - професорові Київського
Володимиру Михайловичу національного університету імені
Тараса Шевченка, Першому
помічникові Президента України,
члену-кореспонденту
МАНЖЕЛІЮ - завідувачу відділу
Вадиму Григоровичу Фізико-технічного інституту
низьких температур імені
Б.І.Вєркіна, академіку, м. Харків
МАХОРІНУ - завідувачу відділу Інституту
Костянтину Єпіфановичу колоїдної хімії та хімії води
імені А.В. Думанського,
члену-кореспонденту, м.Київ
МАЧУЛІНУ - начальникові Володимиру Федоровичу науково-організаційного відділу
Президії НАН України, докторові
фізико-математичних наук, м.Київ
МІЗЮКУ - провідному науковому
Леоніду Яковичу співробітникові
Фізико-механічного інституту
імені Г.В.Карпенка, докторові
технічних наук, м. Львів
МОРГУНУ - директорові Інституту фізіології
Володимиру Васильовичу рослин і генетики, академіку,
м.Київ
ПЕТРОВУ - директорові Інституту проблем
В'ячеславу Васильовичу реєстрації інформації,
члену-кореспонденту, м.Київ
ПІДГОРСЬКОМУ - заступникові директора Інституту
Валентину Степановичу мікробіології і вірусології імені
Д.К.Заболотного,
члену-кореспонденту, м.Київ
ПОГОРІЛОМУ - заступникові директора Інституту
Анатолію Миколайовичу магнетизму, докторові
фізико-математичних наук, м.Київ
ПОЛІКАРПОВУ - головному науковому
Геннадію Григоровичу співробітникові Інституту
біології південних морів імені
О.О.Ковалевського, академіку, м.
Севастополь
ПОЛЯКОВУ - завідувачу відділу Інституту
Володимиру Федоровичу чорної металургії імені
З.І.Некрасова, докторові
технічних наук, м.Дніпропетровськ
ПТУШИНСЬКОМУ - завідувачу відділу Інституту
Юрію Григоровичу фізики, члену-кореспонденту,
м.Київ
САЛЬКОВУ - головному науковому
Євгену Андрійовичу співробітникові Інституту фізики
напівпровідників, докторові
фізико-математичних наук, м.Київ
САМОЙЛЕНКУ - директорові Інституту математики,
Анатолію Михайловичу академіку, м.Київ
СКРИПНИКУ - директорові Інституту прикладної
Ігорю Володимировичу математики і механіки, академіку,
м. Донецьк
СМОЛІЮ - віце-прем'єр-міністру України,
Валерію Андрійовичу директорові Інституту історії
України, академіку, м.Київ
СОЛОШЕНКУ - заступникові директора Інституту
Ігорю Олександровичу фізики, докторові
фізико-математичних наук, м.Київ
ТРОЩЕНКУ - директорові Інституту проблем
Валерію Трохимовичу міцності, академіку, м.Київ
ТУРГЕНЄВУ - головному науковому
Івану Сергійовичу співробітникові Інституту
радіофізики та електроніки імені
О.Я.Усикова, докторові технічних
наук, м. Харків
ФІАЛКО - вченому секретареві Інституту
Наталії Михайлівні технічної теплофізики, докторові
технічних наук, м.Київ
ЦИМБАЛ - завідувачу відділу Донецького
Людмилі Трохимівні фізико-технічного інституту імені
О.О.Галкіна, члену-кореспонденту
ШЕЛЯГУ-СОСОНКУ - завідувачу відділу Інституту
Юрію Романовичу ботаніки імені М.Г.Холодного,
академіку, м.Київ
ШЕСТОПАЛОВУ - заступникові директора Інституту
В'ячеславу Михайловичу геологічних наук, академіку,
м.Київ
ШИЛУ - завідувачу відділу Інституту
Анатолію Юхимовичу надтвердих матеріалів імені
В.М.Бакуля, докторові технічних
наук, м.Київ
ЯЦКІВУ - директорові Головної
Ярославу Степановичу астрономічної обсерваторії,
академіку, м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"

ХІДЕКЕЛІ - керівникові відділу зв'язків з
Аркадію Володимировичу пресою та громадськістю Президії
НАН України, м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
СТРИЖАК - директорові Будинку вчених НАН
Галині Олександрівні України, м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
РУДЕНКО - головному лікареві
Тамілі Гаврилівні кардіологічного санаторію
"Ворзель", Київська область.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 листопада 1998 року
N 1312/98вгору