Про затвердження Порядку міжвідомчої координації закупівлі товарів за кошти державного бюджету
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 10.10.20011312
Документ 1312-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.08.2009, підстава - 873-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 жовтня 2001 р. N 1312
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 873 ( 873-2009-п ) від 19.08.2009 }
Про затвердження Порядку міжвідомчої
координації закупівлі товарів
за кошти державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1493 ( 1493-2002-п ) від 11.10.2002
N 819 ( 819-2003-п ) від 02.06.2003
N 845 ( 845-2004-п ) від 05.07.2004
N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006
N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007
N 994 ( 994-2008-п ) від 10.11.2008 }

{ У назві і тексті постанови слова "груп товарів" замінено
словами "товарів та послуг" згідно з Постановою КМ
N 845 ( 845-2004-п ) від 05.07.2004 }
{ У назві та тексті постанови слова "та послуг" виключено
згідно з Постановою КМ N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок міжвідомчої координації закупівлі
товарів за кошти державного бюджету (додається).
Установити, що закупівля товарів на засадах міжвідомчої
координації здійснюється відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) з
урахуванням особливостей, визначених Порядком, затвердженим цією
постановою. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006 ) { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }

3. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2002 року.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2001 р. N 1312
ПОРЯДОК
міжвідомчої координації закупівлі товарів
за кошти державного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм міжвідомчої координації
закупівлі головними розпорядниками коштів державного бюджету
товарів згідно з додатком для досягнення оптимального рівня цін та
зменшення витрат, пов'язаних із здійсненням процедури закупівлі.
2. Головні розпорядники коштів державного бюджету у
визначений Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) строк складають річний план
закупівлі товарів та надсилають його Антимонопольному комітетові.
Антимонопольний комітет узагальнює річні плани та у
передбачених зазначеним Законом ( 1490-14 ) випадках вносить
Кабінетові Міністрів України пропозиції про визначення
генерального замовника.
Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
визначення генерального замовника процедура закупівлі товарів
здійснюється відповідно до частин другої - четвертої статті 14-1
Закону ( 1490-14 ).
3. Органи Державного казначейства провадять оплату товарів на
підставі поданої головним розпорядником коштів державного бюджету
копії звіту про результати здійснення процедури закупівлі,
складеного генеральним замовником, інших передбачених
законодавством документів.
4. Рішення про внесення змін до переліку товарів, наведених у
додатку, приймається Кабінетом Міністрів України за поданням
Антимонопольного комітету не пізніше 1 грудня року, що передує
рокові, в якому таке рішення набирає чинності.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 676 ( 676-2007-п ) від
26.04.2007 }

Додаток
до Порядку
ПЕРЕЛІК
товарів, закупівля яких здійснюється на
умовах міжвідомчої координації

------------------------------------------------------------------ | Найменування товару | Код згідно з Державним | | | класифікатором продукції та | | | послуг ( v3822217-97 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |Обладнання копіювально- | 30.01.2 | |розмножувальне та інше | | |конторське обладнання | | |--------------------------------+-------------------------------| |Устаткування для автоматичного | 30.02.1 | |оброблення інформації | | |--------------------------------+-------------------------------| |Автомобілі легкові | 34.10.2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Автобуси та тролейбуси | 34.10.3 | |--------------------------------+-------------------------------| |Автомобілі вантажні | 34.10.4 | |--------------------------------+-------------------------------| |Меблі конторські та магазинні | 36.12.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Будинки житлові (квартири) | 45.61.1 | |--------------------------------+-------------------------------| |Підрядні роботи у житловому | 45.21.1 | |будівництві | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1493
( 1493-2002-п ) від 11.10.2002; в редакції Постанови КМ N 845
( 845-2004-п ) від 05.07.2004; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006; в редакції
Постанови КМ N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 994 ( 994-2008-п ) від
10.11.2008 }вгору