Документ 1310-XIV, перша редакція — Прийняття від 17.12.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про строк введення в дію підпункту "б" пункту 1
статті 26 Закону України "Про зайнятість населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розділу II
"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про зайнятість населення" ( 665/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44) установити, що
підпункт "б" пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) вводиться в дію з 1 січня 2001 року.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
строк введення в дію підпункту "б" пункту 1 статті 26 Закону
України "Про зайнятість населення" ( 295-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 1, ст. 6).
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 грудня 1999 року
N 1310-XIVвгору