Документ 1305-2000-п, перша редакція — Прийняття від 22.08.2000
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2000 р. N 1305
Київ
Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 1999 р. N 2066

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення зміни до
статті 5 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу"
( 1630-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
10 листопада 1999 р. N 2066 ( 2066-99-п ) "Про затвердження
нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про
альтернативну (невійськову) службу" (Офіційний вісник України,
1999 р., N 45, ст. 2240) такі зміни:
1) у пункті 2 постанови:
на часткову зміну пункту затвердити новий склад Комісії у
справах альтернативної (невійськової) служби України, що
додається;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Надати голові Комісії право в разі потреби вносити зміни до
її складу";
2) у Положенні про порядок проходження альтернативної
(невійськової) служби, затвердженому зазначеною постановою:
абзац перший пункту 18 після слів "для проходження
альтернативної служби" доповнити словами "та в патронажній службі
в організаціях Товариства Червоного Хреста України (далі -
підприємства, установи, організації)";
в абзаці другому пункту 42 цифри і слова "13 календарних
днів" замінити цифрами і словами "30 календарних днів";
3) підпункт 2 пункту 6 Положення про комісії у справах
альтернативної (невійськової) служби, затвердженого зазначеною
постановою, доповнити словами "або в патронажній службі в
організаціях Товариства Червоного Хреста України".
2. Міністерству праці та соціальної політики, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
діяльність відповідних комісій у справах альтернативної
(невійськової) служби, пов'язану з проходженням громадянами
альтернативної (невійськової) служби у патронажній службі в
організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2000 р. N 1305
СКЛАД
Комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України

КРАВЧУК - заступник Міністра праці та
Ігор Іванович соціальної політики, голова Комісії
ТОВСТЕНКО - директор департаменту Мінпраці,
Олександр Павлович заступник голови Комісії
ЩЕРБАК - начальник відділу Мінпраці,
Людмила Василівна відповідальний секретар Комісії
БАЛАКІН - начальник відділу Мінекоресурсів
Геннадій Миколайович
БОНДАРЕНКО - заступник начальника управління
Віктор Петрович Держкомрелігій
ІВАНОВА - директор Державного центру
Наталія Іванівна зайнятості Мінпраці
КРАСИЛЬЩИКОВ - заступник начальника Управління
Анатолій Лаврентійович Секретаріату Кабінету Міністрів
України
КУПЧУК - начальник відділу Держбуду
В'ячеслав Євгенович
МЕЛЬНИК - начальник Головного управління МОЗ
Юрій Вікторович
ПЛЮШКО - начальник відділення Головного
Ігор Ярославович управління Генерального штабу
Збройних Сил
ХАБАРОВА - заступник голови Національного
Алла Миколаївна комітету Товариства Червоного
Хреста України (за згодою)
ЧОРНОІВАН - перший заступник Голови
Андрій Іванович Держкоммолодьспорттуризму
ЧУНІХІНА - начальник управління Мінпраці
Надія Филимонівна
ШВЕДОВ - заступник начальника департаменту -
Валерій Григорович начальник управління
Мінагрополітики
ШИПУЛІН - директор департаменту Мін'юсту
Петро Володимировичвгору