Про заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту в 1991 році
Постанова Верховної Ради Української РСР від 05.07.19911305-XII
Документ 1305-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про заходи щодо скорочення бюджетного
дефіциту в 1991 році
 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 36, ст. 476 )

 
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     1. Кабінету Міністрів Української РСР до 20 серпня 1991 року розглянути стан виконання республіканського та місцевих бюджетів за I півріччя 1991 року та подати Верховній Раді Української РСР пропозиції про проведення взаємних розрахунків республіканського бюджету з бюджетами Кримської АРСР, областей, міст Києва і Севастополя, що випливають з реформи роздрібних цін та здійснюваних заходів щодо соціального захисту населення, а також про скорочення видатків та збільшення доходів республіканського бюджету.
 
     Рекомендувати Радам народних депутатів вжити заходів до скорочення дефіциту своїх бюджетів.
 
     2. Установити, що строки введення в дію нових Законів Української РСР і цільових програм, які спричиняють збільшення асигнувань з бюджету, надалі повинні визначатися з урахуванням наявних фінансових ресурсів.
 
     3. Національному банку України припинити відрахування до союзного бюджету податку на прибуток підприємств і організацій союзного і республіканського підпорядкування, зараховуючи цю частину до республіканського бюджету Української РСР.
 
     4. Ця постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1305-XIIвгору