Про заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту в 1991 році
Постанова Верховної Ради Української РСР від 05.07.19911305-XII
Документ 1305-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про заходи щодо скорочення бюджетного
дефіциту в 1991 році
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 36, ст. 476 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів Української РСР до 20 серпня 1991 року
розглянути стан виконання республіканського та місцевих бюджетів
за I півріччя 1991 року та подати Верховній Раді Української РСР
пропозиції про проведення взаємних розрахунків республіканського
бюджету з бюджетами Кримської АРСР, областей, міст Києва і
Севастополя, що випливають з реформи роздрібних цін та
здійснюваних заходів щодо соціального захисту населення, а також
про скорочення видатків та збільшення доходів республіканського
бюджету.
Рекомендувати Радам народних депутатів вжити заходів до
скорочення дефіциту своїх бюджетів.
2. Установити, що строки введення в дію нових Законів
Української РСР і цільових програм, які спричиняють збільшення
асигнувань з бюджету, надалі повинні визначатися з урахуванням
наявних фінансових ресурсів.
3. Національному банку України припинити відрахування до
союзного бюджету податку на прибуток підприємств і організацій
союзного і республіканського підпорядкування, зараховуючи цю
частину до республіканського бюджету Української РСР.
4. Ця постанова вводиться в дію з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1305-XIIвгору