Документ 1304-XIV, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Заможне Тельманівського району
Донецької області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 1, ст. 12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Заможне Тельманівського району Донецької
області колишнє найменування - Чермалик.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 грудня 1999 року
N 1304-XIVвгору