Про зміну меж міста Корюківки Корюківського району Чернігівської області
Постанова Верховної Ради Української РСР від 05.07.19911303-XII
Документ 1303-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про зміну меж міста Корюківки Корюківського району
Чернігівської області
 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст. 456 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     Включити у межі міста Корюківки Корюківського району Чернігівської області село Милейки.

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1303-XIIвгору