Про зміну меж міста Корюківки Корюківського району Чернігівської області
Постанова Верховної Ради Української РСР від 05.07.19911303-XII
Документ 1303-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про зміну меж міста Корюківки Корюківського району
Чернігівської області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст. 456 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Включити у межі міста Корюківки Корюківського району
Чернігівської області село Милейки.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1303-XIIвгору