Документ 1302-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про перетворення житлових масивів Шевченківського
району міста Запоріжжя "Запорізький тепличний
комбінат", "Чапаєвка" і "Криничне" в селище міського
типу Тепличне
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст. 455 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Перетворити житлові масиви Шевченківського району міста
Запоріжжя "Запорізький тепличний комбінат", "Чапаєвка" і
"Криничне" в селище міського типу Тепличне.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1302-XIIвгору