Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 29.08.20021302
Документ 1302-2002-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2014, підстава - 730-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1302
Київ
Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010
N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011
N 730 ( 730-2013-п ) від 26.09.2013 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та
інформатизації" і "Державний комітет інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державний
комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і
"Державний комітет телебачення та радіомовлення" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань науки,
інновацій та інформатизації", "Міністерство економіки" і
"Державний комітет телебачення та радіомовлення" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет
телебачення і радіомовлення", "Міністерство економічного
розвитку і торгівлі" та "Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади" та з метою
забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої
громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Державним
агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, Службою
безпеки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та
Міністерством фінансів забезпечити до кінця 2002 року створення та
впровадження першої черги Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів
України (Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади) як
центральної частини електронної інформаційної системи "Електронний
Уряд".
2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації
затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до
зазначеного Порядку.
3. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації:
внести до 1 жовтня 2002 р. проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про створення електронної інформаційної системи
"Електронний Уряд";
подати в грудні 2002 р. Кабінетові Міністрів України проект
Державної програми "Електронна Україна".
4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з
Національною телекомпанією запровадити у місячний термін на каналі
УТ-1 цикл щотижневих спеціалізованих телепередач для висвітлення
діяльності Кабінету Міністрів України.
Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити
підготовку і подання інформації для зазначених телепередач та
ведення рубрики "Тиждень Уряду" на офіційному веб-сайті Кабінету
Міністрів України.
5. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації щороку під час формування завдань (проектів)
Національної програми інформатизації передбачати фінансування
завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Інтернет в
Україні.
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
для аналізу і висвітлення власної діяльності утворити робочі
групи під головуванням керівників (заступників керівників)
відповідних органів із залученням до їх роботи працівників
соціологічних та аналітичних служб;
визначити, а у разі потреби утворити в межах затвердженої
штатної чисельності структурні підрозділи для вирішення питань
розвитку інформатизації у відповідній галузі (сфері) або регіоні,
а також здійснення заходів, передбачених Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 ), виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п )
"Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 2, ст. 57), інших рішень і доручень Кабінету Міністрів
України з питань інформатизації.
7. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації разом з Державним комітетом телебачення і
радіомовлення розробити у тримісячний термін, затвердити та
розмістити на власних веб-сайтах у мережі Інтернет порядок
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому,
зокрема, передбачити вимоги щодо структури та оформлення
веб-сайтів, оперативності та форми подання інформації державною та
іншими мовами.
Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:
функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог
зазначеного порядку;
обов'язкове розміщення на власних веб-сторінках та
опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно
важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації
про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються
відповідними органами, форми і зразки документів, стан виконання
програм і планів, архівної та іншої інформації;
оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;
систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої
статистичної інформації про події в економічній, соціальній,
культурній та інших сферах життя, забезпечення доступу до
неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію
обмежень, установлених законодавством;
недопущення обмеження права на отримання відкритої
інформації, необгрунтованої відмови в її наданні, а також
запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках,
не передбачених законодавством;
проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій,
у тому числі через мережу Інтернет, а також регулярне оприлюднення
відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації;
доступність інформації на офіційних веб-сайтах для
користувачів з вадами зору та слуху відповідно до встановлених
вимог. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 730
( 730-2013-п ) від 26.09.2013 }
8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету
передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків,
призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації" ( 539/97-ВР ).
9. Державному комітетові телебачення і радіомовлення
проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів
виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет
Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від
02.09.2010 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
дотримуватися вимог цієї постанови.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 51
{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }вгору