Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 29.08.20021302
Документ 1302-2002-п, поточна редакція — Редакція від 08.02.2019, підстава - 56-2019-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1302
Київ
 
Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 N 730 ( 730-2013-п ) від 26.09.2013 N 56 ( 56-2019-п ) від 30.01.2019 }

 
{ У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" і "Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
 
{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації", "Міністерство економіки" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет телебачення і радіомовлення", "Міністерство економічного розвитку і торгівлі" та "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }

 
     Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади" та з метою забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, Службою безпеки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів забезпечити до кінця 2002 року створення та впровадження першої черги Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади) як центральної частини електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".
 
     2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.
 
     Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до зазначеного Порядку.
 
     3. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації:
 
     внести до 1 жовтня 2002 р. проект постанови Кабінету Міністрів України "Про створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";
 
     подати в грудні 2002 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми "Електронна Україна".
 
     4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з Національною телекомпанією запровадити у місячний термін на каналі УТ-1 цикл щотижневих спеціалізованих телепередач для висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України.
 
     Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку і подання інформації для зазначених телепередач та ведення рубрики "Тиждень Уряду" на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
     5. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації щороку під час формування завдань (проектів) Національної програми інформатизації передбачати фінансування завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Інтернет в Україні.

 
{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 56 ( 56-2019-п ) від 30.01.2019 }

 
     7. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації разом з Державним комітетом телебачення і радіомовлення розробити у тримісячний термін, затвердити та розмістити на власних веб-сайтах у мережі Інтернет порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому, зокрема, передбачити вимоги щодо структури та оформлення веб-сайтів, оперативності та форми подання інформації державною та іншими мовами.
 
     Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:
 
     функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог зазначеного порядку;
 
     обов'язкове розміщення на власних веб-сторінках та опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються відповідними органами, форми і зразки документів, стан виконання програм і планів, архівної та іншої інформації;
 
     оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;
 
     систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої статистичної інформації про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, забезпечення доступу до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень, установлених законодавством;
 
     недопущення обмеження права на отримання відкритої інформації, необгрунтованої відмови в її наданні, а також запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках, не передбачених законодавством;
 
     проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій, у тому числі через мережу Інтернет, а також регулярне оприлюднення відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації;
 
     доступність інформації на офіційних веб-сайтах для користувачів з вадами зору та слуху відповідно до встановлених вимог. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 730 ( 730-2013-п ) від 26.09.2013 }
 
     8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків, призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ).
 
     9. Державному комітетові телебачення і радіомовлення проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

 
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

 
     11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування дотримуватися вимог цієї постанови.
 
     12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Прем'єр-міністра України.

 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 
     Інд. 51
 
{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
 
{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

 
{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
 
{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
 
{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }вгору