Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 29.08.20021302
Документ 1302-2002-п, поточна редакція — Редакція від 14.06.2019, підстава - 493-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1302
Київ
Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010
N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011
N 730 ( 730-2013-п ) від 26.09.2013
N 56 ( 56-2019-п ) від 30.01.2019
N 493 ( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та
інформатизації" і "Державний комітет інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державний
комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і
"Державний комітет телебачення та радіомовлення" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань науки,
інновацій та інформатизації", "Міністерство економіки" і
"Державний комітет телебачення та радіомовлення" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет
телебачення і радіомовлення", "Міністерство економічного
розвитку і торгівлі" та "Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }

Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади" та з метою
забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої
громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 виключено на підставі Постанови КМ N 493
( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

2. Порядок інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади
затверджується Державним комітетом телебачення і радіомовлення
разом з Державним агентством з питань електронного урядування.
{ Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 493
( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 493 ( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 493
( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

{ Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 493
( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

5. Державному агентству з питань електронного урядування
щороку під час формування завдань (проектів) Національної програми
інформатизації передбачати фінансування завдань (проектів),
спрямованих на розвиток мережі Інтернет в Україні. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 493
( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

{ Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ N 56
( 56-2019-п ) від 30.01.2019 }

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:
функціонування офіційних веб-сайтів (веб-порталів) з
дотриманням вимог Порядку оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3
( 3-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57);
обов’язкове розміщення на офіційних веб-сайтах (веб-порталах)
інформації, вимоги до якої визначені законодавством;
оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;
систематичне розміщення на офіційних веб-сайтах
(веб-порталах) відкритої статистичної інформації про події в
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, доступ
до неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію
обмежень, установлених законодавством;
недопущення обмеження права на отримання відкритої
інформації, необґрунтованої відмови в її наданні, а також
запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках,
не передбачених законодавством;
проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій,
у тому числі через Інтернет;
доступність інформації на офіційних веб-сайтах (веб-порталах)
для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового
апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними
комбінаціями порушень відповідно до Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2,
ст. 57). { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 493 ( 493-2019-п ) від
12.06.2019 }
8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету
передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків,
призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації" ( 539/97-ВР ).

{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 493
( 493-2019-п ) від 12.06.2019 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
дотримуватися вимог цієї постанови.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 51
{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }
{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }вгору