Документ 13-2016-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.02.2019, підстава - 106-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 13
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 106 від 06.02.2019}

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152 “Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 72, ст. 2705; 2008 р., № 69, ст. 2318; 2012 р., № 65, ст. 2670) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2016 р. № 13

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1152

1. Пункт 3 постанови виключити.

2. У Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці восьмому пункту 3 слово “основних” виключити;

2) у другому реченні пункту 6 слова “головою Організаційного комітету з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець” (далі - Організаційний комітет)” замінити словами “Нацдержслужбою з урахуванням пропозицій, наданих територіальними органами Нацдержслужби та державними органами”;

3) у пункті 7:

в абзаці третьому слова “головою Організаційного комітету” замінити словом “Нацдержслужбою”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“територіальними органами Нацдержслужби - організаційні комітети з проведення другого туру Конкурсу між Секретаріатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, які очолюють як співголови керівники територіальних органів Нацдержслужби разом з керівниками (заступниками керівника) державного органу;”;

в абзаці п’ятому слова “Кабінетом Міністрів України” замінити словом “Нацдержслужбою”;

4) пункт 8 виключити;

5) в абзаці другому пункту 11 слова “п’ять років” замінити словами “три роки”, а слова “два роки” - словами “один рік”;

6) у пункті 12:

в абзаці другому підпункту 1 та підпункті 2 слово “професійності” замінити словами “професійної компетентності”;

7) в абзаці другому пункту 18 слова “Організаційного комітету” замінити словами “організаційного комітету третього туру Конкурсу”;

8) у пункті 19 слова “Організаційному комітетові” замінити словами “організаційному комітету третього туру Конкурсу”;

9) в абзаці першому пункту 21 слова “Організаційний комітет” замінити словами “організаційний комітет третього туру Конкурсу”;

10) у пункті 22 цифри “10” замінити цифрами “20”;

11) у пункті 23:

в абзаці другому цифру “5” замінити цифрами “10”;

в абзаці третьому слова “пам’ятними листами учасників Конкурсу” замінити словами і цифрою “дипломами лауреата та грошовою винагородою в сумі 5 тис. гривень”;

12) у пункті 24:

в абзаці другому слова “спеціальностями освітньої галузі “Державне управління” замінити словами “спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Управління та адміністрування”;

в абзаці четвертому слова “зарахування до кадрового резерву” замінити словами “просування по державній службі”;

13) у пункті 25 слова “Організаційним комітетом” замінити словами “Організаційним комітетом третього туру Конкурсу”;

14) пункт 29 викласти в такій редакції:

“29. Нацдержслужба інформує Кабінет Міністрів України та державні органи про результати проведення Конкурсу, створює та веде відповідні бази даних учасників.”;

15) у пункті 32 слова “Узагальнені матеріали щодо проведення Конкурсу видаються” замінити словами “Збірник творчих робіт учасників третього туру Конкурсу видається”.вгору