Про помічників-консультантів народних депутатів України
Постанова Верховної Ради України від 22.05.199813-XIV
Документ 13-XIV, поточна редакція — Прийняття від 22.05.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про помічників-консультантів
народних депутатів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.188 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У зв'язку з неможливістю виконання вимог частини першої
статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України"
( 2790-12 ) щодо зарахування помічників-консультантів народних
депутатів України до штату секретаріату Київської міської ради
покласти тимчасово кадрове та фінансове обслуговування
помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють
у м. Києві за строковим трудовим договором, на Секретаріат і
Управління справами Верховної Ради України.

Президія першої сесії
Верховної Ради України
м. Київ, 22 травня 1998 року
N 13-XIVвгору