Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1185
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.20071298
Документ 1298-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.11.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 листопада 2007 р. N 1298
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1185

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня
2004 р. N 1185 ( 1185-2004-п ) "Про реалізацію деяких положень
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2407)
зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2007 р. N 1298
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1185 ( 1185-2004-п )

1. У пункті 1 постанови слова і цифри "що не були сплачені за
відповідні роки служби у період після 1 січня 2004 р. щодо осіб,
які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу років
згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) замінити
словами і цифрами "не сплачених у період з 1 січня 2004 р. до
31 грудня 2006 р., щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на
пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ), та осіб, звільнених з військової служби, які
виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на умовах,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
2. У Порядку обчислення та сплати сум страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що не були
сплачені за відповідні роки служби у період після 1 січня 2004 р.
щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу
років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб", затвердженому зазначеною
постановою ( 1185-2004-п ):
1) назву Порядку ( 1185-2004-п ) та пункт 1 викласти у такій
редакції:
"ПОРЯДОК
обчислення та сплати сум страхових внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
не сплачених у період з 1 січня 2004 р. до 31 грудня
2006 р., щодо осіб, які не набули (не набудуть) право
на пенсію за вислугу років згідно із Законом України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та осіб,
звільнених з військової служби, які виявили бажання
отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених
Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 )
1. Згідно з цим Порядком здійснюється обчислення та сплата
сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування (далі - суми страхових внесків) щодо осіб, які
проходили службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях,
органах внутрішніх справ та інших органах, утворених відповідно до
законів України, що дає право на призначення пенсії за вислугу
років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
(далі - Закон), та які:
не набули право на пенсію за вислугу років згідно із Законом
( 2262-12 ) на момент досягнення пенсійного віку, встановленого
Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 );
не набудуть право на пенсію за вислугу років згідно із
Законом ( 2262-12 ) внаслідок позбавлення військових або
спеціальних звань, звільнення із служби у зв'язку із засудженням
за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового
становища, або за вчинення корупційного діяння;
звільнені з військової служби, що набули право на отримання
пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )
та виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на умовах,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування." ( 1058-15 );
2) в абзацах першому і третьому пункту 3 слова і цифру "в
абзаці другому пункту 1" замінити словами і цифрою "в абзацах
другому та четвертому пункту 1";
3) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Суми страхових внесків обчислюються за формулою
С = Д х Св,
де С - сума страхових внесків, що підлягає сплаті; Д - сума
грошового забезпечення, нарахована особі за відповідні роки
служби; Св - розмір страхового внеску, обчислений виходячи з
розміру, встановленого на день нарахування виплат (доходу), у
період з 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2006 р. згідно з абзацом
другим пункту 1 та абзацом третім пункту 4 статті 4 Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"
( 400/97-ВР ), з урахуванням статті 101 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2006 рік." ( 3235-15 ).вгору