Документ 1298-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.12.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.01.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 1
Закону України "Про ратифікацію Європейської
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних
справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу
1978 року до Конвенції"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 1, ст. 3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Статтю 1 Закону України "Про ратифікацію Європейської
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік,
та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції" ( 44/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 130)
доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4) до пункту 1 статті 15:
органами, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 1
статті 15 Конвенції, є Міністерство юстиції України (щодо доручень
судів) і Генеральна прокуратура України (щодо доручень органів
досудового слідства)".
У зв'язку з цим пункти 4 і 5 вважати відповідно пунктами 5 і
6.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 15 грудня 1999 року
N 1298-XIVвгору