Документ 1297-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.01.2013, підстава - 1219-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2011 р. № 1297
Київ

Про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 77 від 06.02.2012
№ 876 від 17.09.2012
№ 1073 від 29.10.2012
№ 1219 від 05.12.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства екології та природних ресурсів щодо проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська (далі - конкурс), на умовах згідно з додатком.

2. Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції забезпечити організацію проведення конкурсу відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції", зокрема:

1) розробити і затвердити у двомісячний строк конкурсну документацію та забезпечити розміщення оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації;

2) забезпечити приймання заяв на участь у конкурсі у двомісячний строк з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу;

3) підготувати та подати Кабінетові Міністрів України не пізніше ніж протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 р. № 1297

УМОВИ КОНКУРСУ
на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська

Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська (далі - угода), проводиться в порядку, визначеному статтею 7 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

2. Участь у конкурсі на укладення угоди (далі - конкурс) можуть брати громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, утворені в Україні чи за її межами, які мають відповідні технічні і фінансові можливості, а також відповідну кваліфікацію для користування надрами, що підтверджено документами, виданими згідно із законами (за процедурами) держави учасника. У конкурсі можуть брати спільну участь дві або більше юридичних особи (об'єднання юридичних осіб).

3. Для участі у конкурсі інвестором (інвесторами) (далі - інвестор) подається Міжвідомчій комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія) відповідна заява, яка повинна містити:

1) підтверджені документально відомості про:

інвестора (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, місце проживання, фах - для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження, назва держави, за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності, передбачений статутом, і розмір статутного (складеного) капіталу - для юридичної особи чи об'єднання юридичних осіб);

досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт та про технології, що будуть застосовані під час користування надрами;

2) зобов'язання виконати вимоги, визначені у пунктах 16-18 цих умов конкурсу.

4. До заяви на участь у конкурсі додаються:

1) засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію та установчих документів - засновницького договору, статуту тощо;

2) засвідчений в установленому порядку документ щодо обсягів сплати внесків до статутного (складеного) капіталу;

3) відомості про:

склад власників (для акціонерних товариств - власників найбільших пакетів акцій) та їх частки у статутному (складеному) капіталі;

основні види діяльності, кількість працюючих, досвід роботи у сфері надрокористування, у тому числі досвід роботи з розвідки та/або видобування газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ із зазначенням назв ділянок надр, видів та результатів робіт, застосованих технологій, виробничих потужностей;

строк, протягом якого інвестор планує здійснити геологічне вивчення (в тому числі дослідно-промислову розробку) ділянки надр та розпочати промислову розробку родовищ;

технічне оснащення та технології, що плануються до застосування;

фінансову спроможність претендента;

розміри та види інвестування;

4) дані останньої аудиторської перевірки;

5) завірена керівником юридичної особи копія фінансового балансу за попередній рік;

6) оригінали платіжних документів про внесення плати за участь у конкурсі;

7) програма робіт, які пропонується провести, із зазначенням строків початку та закінчення робіт;

8) пропозиції щодо розподілу видобутої продукції;

9) зобов'язання щодо навчання персоналу та використання товарів, робіт і послуг вітчизняного походження;

10) план заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, стандарти з охорони надр, навколишнього природного середовища та здоров'я населення, які будуть застосовуватися під час проведення робіт, з урахуванням відповідних вимог, визначених у пункті 20 цих умов конкурсу;

11) програми розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури;

12) додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу.

Інвестор може подавати додаткові документи та матеріали.

5. Заява і документи та матеріали, що додаються до неї (далі - документи), складаються українською мовою. Якщо учасником конкурсу є нерезидент, документи, які подаються англійською мовою, супроводжуються обов'язковим перекладом на українську мову.

Заява і документи надсилаються поштою чи подаються безпосередньо інвестором або його представником на паперових та електронних носіях.

Подані заяви реєструються Міжвідомчою комісією в день їх надходження.

У разі коли документи подані не в повному обсязі, заява і документи не розглядаються.

Розгляд зареєстрованих заяв і документів здійснюється Міжвідомчою комісією протягом одного місяця від дати закінчення граничного строку подання заяв.

6. Під час проведення конкурсу забезпечується створення рівних умов для всіх учасників конкурсу та конфіденційність.

7. Розгляд заяв учасників конкурсу здійснюється із застосуванням таких критеріїв:

1) раціональність умов використання природних ресурсів відповідно до програми робіт;

2) ефективність технологічних рішень щодо виконання робіт;

3) ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища;

4) привабливість умов інвестування;

5) рівень фінансового забезпечення та наявність досвіду інвестора для виконання програми робіт та інвестування відповідно до умов конкурсу;

6) привабливість пропозицій щодо розподілу продукції на користь держави;

7) наявність досвіду інвестора з пошуку та/або видобутку газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ;

8) забезпечення розвитку місцевої виробничої та соціальної інфраструктури;

9) забезпечення використання товарів, робіт і послуг вітчизняного походження.

8. За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення переможця (переможців) конкурсу (далі - переможець).

Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях та доводяться до відома кожного учасника конкурсу.

9. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі, коли жодна з поданих заяв не відповідає умовам конкурсу.

Характеристика об'єкта конкурсу

10. Ділянка Олеська, щодо якої оголошується конкурс (далі - ділянка), розташована в межах Львівської та Івано-Франківської областей і обмежена такими географічними координатами:

номер кутової точки

північна широта

східна довгота

1

50°16'30"

24°22'39"

2

50°10'25"

24°26'16"

3

50°04'25"

24°29'50"

4

49°58'22"

24°33'24"

5

49°51'32"

24°37'25"

6

49°45'55"

24°40'41"

7

49°44'03"

24°27'05"

8

49°43'17"

24°27'20"

9

49°36'47"

24°29'36"

10

49°33'51"

24°30'42"

11

49°31'02"

24°36'06"

12

49°31'54"

24°43'07"

13

49°29'48"

24°43'12"

14

49°29'06"

24°43'25"

15

49°28'56"

24°43'28"

16

49°25'33"

24°45'57"

17

49°22'10"

24°46'30"

18

49°23'05"

24°48'55"

19

49°22'00"

24°49'51"

20

49°20'39"

24°51'01"

21

49°19'16"

24°49'40"

22

49°16'01"

24°49'56"

23

49°14'43"

24°53'35"

24

49°14'06"

24°55'19"

25

49°10'12"

24°50'51"

26

49°07'42"

24°54'02"

27

49°07'09"

24°58'03"

28

49°07'03"

24°58'44"

29

49°04'39"

24°58'14"

30

49°05'09"

24°54'49"

31

49°02'46"

24°53'45"

32

49°00'36"

24°58'03"

33

48°59'29"

24°57'52"

34

49°00'26"

25°01'07"

35

48°59'21"

25°03'44"

36

48°58'36"

25°05'32"

37

48°59'09"

25°06'25"

38

48°57'44"

25°06'40"

39

48°56'53"

25°08'31"

40

48°55'29"

25°07'03"

41

48°52'30"

25°08'03"

42

48°52'19"

25°08'29"

43

48°51'44"

25°09'56"

44

48°52'21"

25°10'33"

45

48°53'11"

25°10'34"

46

48°32'03"

25°23'36"

47

48°37'39"

25°16'40"

48

48°42'13"

25°10'35"

49

48°46'47"

25°03'44"

50

48°43'03"

24°57'42"

51

48°48'46"

24°47'59"

52

48°54'22"

24°38'22"

53

48°54'20"

24°34'55"

54

48°54'21"

24°34'55"

55

49°02'11"

24°29'51"

56

49°09'45"

24°24'57"

57

49°16'51"

24°20'20"

58

49°24'10"

24°15'32"

59

49°24'45"

24°06'32"

60

49°29'00"

24°02'42"

61

49°33'04"

24°01'36"

62

49°39'02"

24°03'20"

63

49°44'18"

24°03'35"

64

49°45'39"

24°04'22"

65

49°52'37"

24°08'26"

66

49°53'11"

24°03'08"

67

49°53'42"

23°58'14"

68

49°58'22"

23°55'35"

69

49°59'42"

23°54'50"

70

50°04'30"

23°52'51"

71

50°10'54"

23°50'12"

за виключенням площі Ліщинська

1

49°31'22"

24°19'56"

2

49°31'44"

24°27'36"

3

49°24'44"

24°28'20"

4

49°24'28"

24°21'50"

Загальна площа ділянки становить 6324 кв. кілометрів.

Ділянка включає всі осадові поклади, що залягають в межах її периметра та обмежені за глибиною користування надрами відміткою 10 тис. метрів від поверхні або геологічним фундаментом (залежно від того, що буде досягнуто раніше).

Найменування корисних копалин - горючі корисні копалини (газ природний, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ (метан) вугільних родовищ, нафта, конденсат) (далі - вуглеводні).

Після підписання та державної реєстрації угоди інвестору надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промисловою розробкою) у межах ділянки строком на п'ятдесят років. Строк дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжено в порядку, встановленому законодавством.

Перелік та строк проведення робіт на ділянці

11. Переможець конкурсу - інвестор повинен забезпечити проведення таких робіт:

1) геологічне вивчення надр на ділянці, у тому числі двомірне сейсмічне дослідження, буріння розвідувальних свердловин протягом етапу геологорозвідувальних робіт;

2) завершення етапу геологорозвідувальних робіт, у тому числі дослідно-промислових робіт, не пізніше ніж через п'ять років з можливістю подальшої дорозвідки;

3) у разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до етапу промислової розробки - облаштування родовища (родовищ) та буріння експлуатаційних свердловин;

4) складення звіту за результатами геологічного вивчення ділянки та подання його в установленому порядку до Державного інформаційного геологічного фонду;

5) у разі відкриття родовища вуглеводнів - подання Державній комісії по запасах корисних копалин в установленому порядку матеріалів щодо оцінки запасів вуглеводнів для затвердження таких запасів.

12. У разі виникнення потреби у провадженні переможцем конкурсу діяльності, пов’язаної з користуванням надрами, в межах гірничого відводу, наданого іншому користувачу надрами, така діяльність може провадитися тільки за згодою зазначеного користувача.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 77 від 06.02.2012}

Мінімальний обсяг інвестицій

13. Мінімальний обсяг інвестицій, які повинні бути здійснені інвестором протягом періоду геологорозвідувальних робіт, повинен становити не менш як 1,3 млрд. гривень.

14. У разі прийняття інвестором рішення щодо переходу до етапу промислової розробки обсяг загальних інвестицій, у тому числі тих, що необхідні для забезпечення промислової розробки, визначається за результатами конкурсу, але повинен становити не менш як 25 млрд. гривень.

Основні критерії розподілу продукції

15. Уся вироблена продукція до моменту розподілу між державою та інвестором належить державі. Максимальна частина компенсаційної продукції, за рахунок якої інвестору буде компенсовано його витрати, становить 70 відсотків загального обсягу виробленої продукції до повного відшкодування витрат інвестора.

Частка держави у прибутковій продукції повинна становити не менш як 15 відсотків загального обсягу такої продукції.

Особливості умов угоди з боку держави

16. Переможець конкурсу укладає угоду щодо ділянки разом з господарським товариством, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі і яке буде визначено Міжвідомчою комісією на конкурсних засадах (далі - компанія), або господарським товариством, створеним за участю компанії. Орган управління корпоративними правами держави щодо компанії здійснює на конкурсних засадах відбір вітчизняних юридичних осіб, що провадять діяльність з геологічного вивчення надр (далі - юридичні особи), для створення зазначеного господарського товариства з урахуванням:

досвіду виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема робіт, виконаних спільно з міжнародними нафтогазовими компаніями або за договорами з такими компаніями;

рівня кваліфікації персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та залучається до виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу;

пропозицій щодо частки юридичної особи в статутному капіталі господарського товариства, яка не може перевищувати 50 відсотків;

пропозицій щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства без використання бюджетних коштів;

відсутності податкових та інших кредиторських зобов’язань;

провадження діяльності з геологічного вивчення надр не менше трьох років.

Господарське товариство, створене за участю компанії, або компанія (далі - господарське товариство) отримує 50 відсотків прав та обов’язків інвесторів (крім тих, що є виключними правами та обов’язками оператора за угодою) і, зокрема, 50 відсотків сукупної частки всіх інвесторів у прибутковій продукції.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 77 від 06.02.2012}

17. Переможець конкурсу призначається оператором угоди, який забезпечує належне виконання та фінансування робіт, передбачених угодою.

У заяві на участь у конкурсі повинно міститися чітко сформульоване зобов'язання інвестора про те, що в разі визначення його переможцем конкурсу угода буде укладена за участю зазначеного у конкурсній документації господарського товариства як одного з інвесторів на умовах, визначених у пункті 16 цих умов конкурсу. Заяви на участь у конкурсі, які не містять зазначене зобов'язання інвестора, до розгляду не приймаються.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 77 від 06.02.2012}

18. Переможець конкурсу та господарське товариство укладають спільний операційний договір згідно з прийнятою міжнародною практикою або інший договір (далі - договір), який закріплює їх взаємні права та обов'язки за угодою.

{Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 876 від 17.09.2012, № 1073 від 29.10.2012, № 1219 від 05.12.2012}

19. Після укладення договору держава в особі Кабінету Міністрів України, переможець конкурсу та господарське товариство укладають угоду строком на п'ятдесят років.

В угоді передбачаються такі основні умови:

щорічне декларування видобувних характеристик;

дотримання порядку користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;

порядок і особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;

визначення порядку і строку оцінки рівня забруднення навколишнього природного середовища в районі ділянки на момент укладення угоди;

визначення обсягу та строку здійснення заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, їх фінансування;

визначення порядку узгодження та затвердження річних програм робіт;

умови використання частин ділянки, в межах яких виконуються або будуть виконуватися роботи з геологічного вивчення та/або видобутку інших за видом корисних копалин відповідно до отриманих іншим надрокористувачем спеціальних дозволів на користування надрами щодо таких ділянок надр, які знаходяться в просторових межах ділянки, щодо якої укладена угода;

забезпечення відповідального зберігання державної частки видобутих вуглеводнів до передачі їх державі;

страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих вуглеводнів внаслідок стихійного лиха;

умови виключного ризику під час розробки родовищ.

Оптимальні економічні, технологічні, природоохоронні та інші заходи щодо раціонального використання надр

20. Інвестор додає до заяви на участь у конкурсі інформацію про оптимальні економічні, технологічні, природоохоронні та інші заходи щодо раціонального використання надр, зокрема про:

1) заходи щодо якнайшвидшого початку промислового видобутку вуглеводнів та досягнення максимальних обсягів видобутку газу;

2) використання новітніх, екологічно безпечних технологій, обладнання, передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку та видобутку вуглеводнів;

3) заходи щодо раціонального використання та охорони земель, які інвестор планує здійснювати;

4) склад хімічних реагентів, які планує використовувати інвестор під час проведення гідророзриву пласта;

5) технології та технологічні рішення, що застосовуватиме інвестор для забезпечення захисту ґрунтових та поверхневих вод від хімічних речовин, що використовуються для гідророзриву пласта, а також максимального використання для зазначених цілей ґрунтових вод, які непридатні для пиття, і пластових вод повторного використання;

6) заходи щодо раціонального використання водних ресурсів, необхідних, зокрема, для здійснення видобутку вуглеводнів із застосуванням технології гідророзриву пласта;

7) технологічні рішення та заходи, які інвестор планує здійснювати для захисту атмосферного повітря та запобігання викидам парникових газів.

Істотні вимоги держави щодо умов та виконання робіт, передбачених угодою

21. Інвестор зобов'язаний:

1) здійснювати пошук, оцінку та видобуток вуглеводнів, а також виконувати будь-які інші роботи, передбачені угодою, відповідно до узгоджених сторонами програм робіт, планів та кошторисів, які розробляються та затверджуються у порядку, визначеному угодою;

2) здійснювати інвестиції у розмірі не меншому, ніж буде визначено за результатами конкурсу та відповідно до угоди;

3) повернути після закінчення окремих етапів робіт частини ділянки, які за результатами проведених робіт будуть визначені інвестором неперспективними для подальшого проведення геологорозвідувальних (у тому числі дослідно-промислових) робіт та/або промислової розробки;

4) подавати Державному інформаційному геологічному фонду геологічну, геофізичну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірських порід, отриманих під час виконання відповідних робіт;

5) дотримуватися вимог законодавства, зокрема про працю, надра та охорону навколишнього природного середовища, виконувати взяті на себе зобов'язання за угодою;

6) надавати переваги товарам, роботам і послугам вітчизняного походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості та відповідності міжнародним стандартам;

7) приймати на роботу працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України;

8) зареєструвати своє постійне представництво на території України, якщо він є оператором за угодою та нерезидентом, протягом трьох місяців з дати укладення угоди.

Строк подання заяв на участь у конкурсі

22. Граничний строк подання заяв на участь у конкурсі становить два місяці з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу. Заяви, що надійшли пізніше 18-ї години останнього дня строку подання заяв на участь у конкурсі, повертаються учасникам у нерозкритих конвертах.

Розмір плати за участь у конкурсі

23. За участь у конкурсі справляється плата у розмірі 500 тис. гривень. Плата вноситься на реєстраційний рахунок Держгеонадр.

24 Плата за участь у конкурсі, що відбувся, учасникам конкурсу не повертається. У разі коли конкурс визначено таким, що не відбувся, плата за участь у конкурсі повертається учасникам у повному розмірі.

Конкурсна документація

25. Конкурсна документація, що розробляється Міжвідомчою комісією, зокрема, повинна містити:

інформацію про господарське товариство, визначене згідно з пунктом 16 цих умов;

картографічні матеріали щодо ділянки;

загальну характеристику та геологічний опис ділянки;

геологічну інформацію.

Вартість пакета конкурсної документації становить 10,5 млн. гривень.

{Пункт 25 в редакції Постанови КМ № 77 від 06.02.2012}вгору