Документ 1297-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про транзит вантажів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст.193 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів"
( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51,
ст. 446) такі зміни:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
"Декларування транзиту вантажів, що переміщуються авіаційним
транспортом, здійснюється за авіаційною вантажною накладною (Air
Waybill) та/або вантажною відомістю (Cargo Manifest) з поданням
митним органам вантажної митної декларації. У разі транзиту
вантажу в межах одного пункту пропуску вантажна митна декларація
не подається".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 листопада 2003 року
N 1297-IVвгору