Документ 1297-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.09.2011, підстава - 3393-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49,
ст.536 }
Про внесення змін до Повітряного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 11, ст.89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274;
1998 р., N 2, ст. 5) такі зміни:
1. Доповнити Кодекс статтею 3-1 такого змісту:
"Стаття 3-1. Державний нагляд за забезпеченням безпеки
авіації
Державний нагляд за забезпеченням безпеки авіації здійснює
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади.
Взаємодія органів виконавчої влади України щодо нагляду за
безпекою польотів повітряних суден здійснюється в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України".
2. У статті 3:
у частині першій слова "та Комітет по використанню
повітряного простору України (Украеронавігацію)" виключити;
частину третю виключити.
3. Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Порядок використання повітряного простору України
Порядок використання повітряного простору України
визначається Положенням про використання повітряного простору
України і його додержання забезпечується державною системою
використання повітряного простору України.
Положення про використання повітряного простору України та
Положення про державну систему використання повітряного простору
України затверджуються Кабінетом Міністрів України".
4. У частині першій статті 103 слова "та третім особам"
замінити словами "а усі експлуатанти - третім особам".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 грудня 1999 року
N 1297-XIVвгору