Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про Президента Української РСР"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 05.07.19911296-XII
Документ 1296-XII, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про Президента Української РСР"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст. 447 )
Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Ввести в дію Закон Української РСР "Про Президента
Української РСР" ( 1295-12 ) з моменту його прийняття.
Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1296-XIIвгору