Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу від 14.12.20111293
Документ 1293-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 2011 р. N 1293
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1293
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У зразку свідоцтва на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей з території України, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 984
( 984-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25,
ст. 1052), слова "Державна служба контролю за переміщенням
культурних цінностей через державний кордон України" замінити
словами "Міністерство культури України", а слова "Уповноважений
Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей
через державний кордон України при управлінні культури обласної
(міської) державної адміністрації" - словами "Уповноважений
Міністерства культури при управлінні культури обласної (міської)
державної адміністрації".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1760 ( 1760-2001-п ) "Про затвердження Порядку
визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2372) викласти в
такій редакції:
"2. Міністерству культури забезпечити занесення об'єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України.".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2001 р. N 1768 ( 1768-2001-п ) "Про затвердження Порядку укладення
охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 6):
1) пункт 2 постанови ( 1768-2001-п ) виключити;
2) у пунктах 3 і 4 Порядку укладення охоронних договорів на
пам'ятки культурної спадщини ( 1768-2001-п ), затвердженого
зазначеною постановою, слово "відповідним" виключити.
5. У Порядку визначення меж та режимів використання
історичних ареалів населених місць, обмеження господарської
діяльності на території історичних ареалів населених місць,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2002 р. N 318 ( 318-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 12, ст. 587):
1) пункти 4 і 12 викласти в такій редакції:
"4. Відповідальними за визначення меж і режимів використання
історичних ареалів є Мінкультури та уповноважені ним органи
охорони культурної спадщини.";
"12. Визначені науково-проектною документацією межі
історичних ареалів погоджуються відповідним органом місцевого
самоврядування та затверджуються Мінкультури.";
2) у пункті 16:
у другому реченні абзацу першого слова "правил забудови"
замінити словами "містобудівних програм, містобудівної
документації";
в абзаці другому слова "місцевих правил забудови" замінити
словами "містобудівної документації";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Для зазначених міст місцеві містобудівні програми,
містобудівна документація затверджуються відповідними радами за
погодженням з Мінкультури або уповноваженими ним органами охорони
культурної спадщини та Мінрегіоном.".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180
( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

7. У Порядку проведення державної експертизи культурних
цінностей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2003 р. N 1343 ( 1343-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 35, ст. 1889; 2006 р., N 11, ст. 730):
1) в абзаці восьмому пункту 2 слова "Державною службою
контролю за переміщенням культурних цінностей через державний
кордон України (далі - Державна служба контролю)" замінити словом
"Мінкультури";
2) у пункті 10 та першому реченні абзацу четвертого пункту 14
слово "Держкомархіву" замінити словом "Укрдержархіву";
3) у тексті Порядку ( 1343-2003-п ) слова "Державна служба
контролю" в усіх відмінках замінити словом "Мінкультури".вгору