Документ 1293-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.06.1996, підстава - 254/96-ВР

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про заснування поста Президента Української РСР
і внесення змін та доповнень до Конституції
(Основного Закону) Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст.445 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
I. Заснувати пост Президента Української Радянської
Соціалістичної Республіки.
( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР
від 28.06.96 )
III. Встановити, що Президент Української РСР вступає на
посаду з моменту прийняття присяги. До вступу Президента на посаду
надані йому цим Законом повноваження виконуються тими ж органами і
посадовими особами, які їх до цього виконували.
IV. Цей Закон ввести в дію з моменту його прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1293-XIIвгору