Документ 1292-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про часткове припинення на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану дії на території Української РСР деяких законодавчих актів Союзу РСР і
Української РСР, постанов Уряду СРСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 36, ст.474 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Припинити на період реалізації Програми надзвичайних
заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з
кризового стану ( 1291-12 ) (1991 рік - перше півріччя 1993 року)
дію на території Української РСР законів СРСР та Української РСР,
указів Президента СРСР та постанов Уряду СРСР згідно з переліком,
що додається. Кабінету Міністрів Української РСР в ході здійснення
зазначеної Програми, в разі необхідності, вносити пропозиції про
припинення Верховною Радою Української РСР дії інших союзних
актів.
2. Встановити, що положення Програми надзвичайних заходів
щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового
стану, які мають нормативний характер, застосовуються
безпосередньо без прийняття додаткових актів державними органами і
є обов'язковими для всіх підприємств, установ і організацій,
розташованих на території Української РСР. Це не стосується
постанов і нормативних актів, які прийняті раніше Верховною Радою
Української РСР.
3. Цю постанову ввести в дію з моменту прийняття.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 липня 1991 року
N 1292-XII

Д О Д А Т О К
до Постанови Верховної Ради
Української РСР
від 4 липня 1991 року N 1292-XII

П Е Р Е Л І К
законів СРСР і Української РСР, указів Президента СРСР
та постанов Уряду СРСР, дія яких припиняється на період
реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації
економіки України та виходу її з кризового стану
(1991 рік - перше півріччя 1993 року)

1. Пункти 2 і 3 статті 2, розділ IV "Податок на експорт та
імпорт" Закону СРСР від 14 червня 1990 р. "Про податки з
підприємств, об'єднань та організацій" ( v1560400-90 ).
2. Пункт 7 постанови Верховної Ради СРСР від 14 червня 1990
р. "Про порядок введення в дію Закону СРСР "Про податки з
підприємств, об'єднань та організацій" ( v1561400-90 ).
3. Пункт 6 Указу Президента СРСР від 2 листопада 1990 р. "Про
особливий порядок використання валютних ресурсів у 1991 році".
4. Пункт 2 Указу Президента СРСР від 22 березня 1991 р. "Про
введення тимчасового порядку стягування податків з підприємств,
об'єднань, організацій та громадян".
5. Пункти 6, 8 постанови Ради Міністрів СРСР від 8 грудня
1990 р. N 1253 "Про формування валютних фондів у 1991 році".
6. Постанова Ради Міністрів СРСР від 10 січня 1991 р. N 27
"Про встановлення на 1991 рік ставок податку на експорт та
імпорт по зовнішньоторговельних операціях" стосовно податків на
експорт сировинних матеріалів.
7. Постанова Кабінету Міністрів СРСР від 15 червня 1991 р.
N 360 "Про організаційні заходи щодо розробки виробничих програм і
прогнозів соціально-економічного розвитку підприємств, регіонів,
республік і Союзу РСР на 1992 рік в умовах формування ринкових
відносин".
8. Статті 62 і 65 Кодексу законів про працю Української РСР
( 322-08 ).
9. Пункт 5 статті 22 Закону УРСР від 7 грудня 1990 р. "Про
місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве
самоврядування" ( 533-12 ), а також пункт 10 статті 25 цього
Закону щодо права зупиняти роботу підприємств, які виконують
державне замовлення (строком на один рік).
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 )
11. Скасувати на території України строком на один рік дію
нових ставок мита, введених наказом Головного управління
державного митного контролю при Раді Міністрів СРСР від 30 травня
1991 р. N 189 "Про затвердження ставок мита на речі, що
пересилаються у міжнародних поштових відправленнях або ввозяться
громадянами, які проїжджають через державний кордон СРСР".вгору