Документ 1291-98-п, перша редакція — Прийняття від 17.08.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1291
Київ
Про затвердження Порядку оброблення інформації
та підготовки проектів рішень щодо виходу на
міжнародні та іноземні фондові ринки

З метою запровадження чіткого і прозорого механізму
підготовки до кожного виходу на міжнародні та іноземні фондові
ринки Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок оброблення інформації та підготовки
проектів рішень щодо виходу на міжнародні та іноземні фондові
ринки (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 66
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1291
ПОРЯДОК
оброблення інформації та підготовки проектів рішень щодо
виходу на міжнародні та іноземні фондові ринки

1. Цей Порядок визначає механізм оброблення інформації та
підготовки проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо виходу
на міжнародні та іноземні фондові ринки.
2. Проекти рішень щодо виходу на міжнародні та іноземні
фондові ринки готуються експертною групою - робочим органом
Міжвідомчої групи з питань виходу України на міжнародні та
іноземні фондові ринки (далі - Міжвідомча група). До роботи експертної групи у разі потреби залучаються
спеціалісти міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади.
3. Письмові або усні повідомлення про намір вийти на
міжнародні та іноземні фондові ринки готуються експертною групою
за дорученням керівника Міжвідомчої групи і оголошуються через
засоби масової інформації або передаються безпосередньо
представникам інвестиційних банків і компаній.
4. Пропозиції інвестиційних банків і компаній, які надходять
до Кабінету Міністрів України або Мінфіну, передаються до
експертної групи, члени якої інформують один одного про
надходження зазначених пропозицій протягом однієї доби з моменту
їх отримання.
5. Експертна група розглядає лише ті пропозиції від
інвестиційних банків і компаній, які надходять у письмовій формі
за підписом відповідальної посадової особи і містять вичерпну
інформацію щодо пропозиції, а саме: детальний опис розміщення;
орієнтовне коло інвесторів, їх статус; проект організації та
управління розміщенням; стан передринкової торгівлі; тип
розміщення; методи управління емісією; індикативну купонну ставку;
розмір комісійної винагороди; опис поточної ситуації на
відповідному ринку тощо. У разі надходження кількох пропозицій експертна група після
їх вивчення складає відповідну порівняльну таблицю пропозицій з
пояснювальною запискою.
6. Підготовлений експертною групою проект рішення Міжвідомчої
групи з опрацьованими матеріалами передається керівникові та
членам Міжвідомчої групи не пізніше ніж за три доби до її
засідання.
7. Не пізніше наступного дня після прийняття Міжвідомчою
групою позитивного рішення щодо отриманих пропозицій експертна
група надсилає інвестиційному банкові (інвестиційній компанії),
пропозиція якого (якої) була визнана кращою, повідомлення про
прийняття його (її) пропозиції, а також організовує відповідні
заходи щодо реалізації зазначеного рішення. У разі відхилення Міжвідомчою групою отриманих пропозицій
експертна група інформує про це відповідні інвестиційні банки і
компанії протягом трьох робочих днів.
8. Не пізніше трьох робочих днів після прийняття Міжвідомчою
групою позитивного рішення щодо отриманих пропозицій Мінфін надає
інвестиційному банкові (інвестиційній компанії), пропозиція якого
(якої) була визнана кращою, відповідний мандат за підписом
Міністра фінансів.
9. Надання повноважень на підписання угоди щодо залучення
коштів на міжнародних або іноземних фондових ринках здійснюється
рішенням Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено
законодавством.
10. Після отримання коштів на міжнародних або іноземних
фондових ринках експертна група складає звіт щодо проведеної
роботи і надсилає його всім членам Міжвідомчої групи.вгору