Документ 1290-97-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.10.2016, підстава - 741-2016-п


        заражених особливо небезпечними інфекціями - 
енцефалітами, лепрою, менінгітом, вуличним
сказом, жовтою гарячкою, пситакозом,
орнітозом, поліомієлітом, натуральною
віспою, геморагічною гарячкою, вірусним
гепатитом, висипним тифом, ку-гарячкою та
іншими рикетсіозами, а також холерою,
сибіркою, сапом, меліоїдозом, чумою,
бруцельозом, туляремією 18
заражених живими культурами лептоспірозу 11
65. Хімік та лаборант хімічного аналізу, зайняті
аналізом каталізаторів: залізних, що містять
хром, мідь, цинк, кобальт;
мідно-хром-барієвих, осіркованих,
фосфорнокислих, нікелевих 7
66. Хімік та лаборант хімічного аналізу, зайняті
аналізом інших каталізаторів 4
67. Хімік, технік, лаборант хімічного аналізу та
пробовідбірник, які працюють з сірчистою
нафтою, сірчистим газоконденсатом та
сірковмісним нафтовим газом з виділенням
вільного сірководню 7
68. Хімік та ентомолог, які працюють у
науково-дослідній лабораторії відділу гігієни
та реставрації книжок 7
XII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
1. Віварник, який доглядає піддослідних тварин 4
2. Забивач худоби 4
3. Забивач худоби, зайнятий переробленням
бруцельозної худоби або худоби, що позитивно
реагує на бруцельоз; оброблювач ветсанбраку 7
4. Лікар ветеринарний та фельдшер ветеринарний,
які проводять ветеринарно-санітарну експертизу
у цехах первинного перероблення худоби, на
санбойнях, лаборант хіміко-бактеріологічного
аналізу, зайнятий аналізом проб на трихінельоз 4
5. Лікар ветеринарний, середній та молодший
ветеринарний персонал ветеринарних
амбулаторій, лікарень та ізоляторів для
тварин, неблагополучних щодо зоонозних
захворювань (бруцельозу, сапу, сибірки, сказу,
туляремії та інших інфекційних захворювань
сільськогосподарських тварин), санітар
ветеринарний та годувальник, які працюють на
скотобазах та обслуговують худобу,
неблагополучну щодо зоонозних захворювань 7
6. Лаборант, зайнятий вилученням донорської крові
з великої рогатої худоби 7
7. Мікробіолог, біолог та бактеріолог, лікар
санітарний, які зайняті експертизою і
стикаються під час роботи з худобою та
продуктами, явно зараженими або підозрілими
щодо інфекційних захворювань 4
8. Робітники, керівники і фахівці, зайняті
дезінфекцією, дезінсекцією та дератизацією під
час роботи з отруйними хімічними речовинами 4
9. Розбирач субпродуктів, зайнятий звільненням
кишок та шлунків від вмісту 4
10. Робітники, які працюють у термостатних
відділеннях залового та камерного типу 4
11. Робітники, зайняті на санітарних бойнях
переробленням худоби, підозрілої щодо заразних
захворювань (бруцельозу, сибірки, сапу,
туберкульозу) 7
12. Робітники, зайняті прибиранням і вивезенням
утилю, крові, кишок та відходів з цехів 4
13. Робітники, зайняті боротьбою із шкідниками
сільськогосподарських культур, посівів,
насаджень, комірно-складськими та
сільськогосподарськими шкідниками і гризунами 7
14. Стерилізаторник матеріалів та препаратів,
зайнятий стерилізацією посуду у виробництві
медичних препаратів 4
ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА, ХЛІБА, ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ, КРУПІВ ТА МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
15. Працівник, безпосередньо зайнятий на
дезінсекційних і дератизаційних роботах з
боротьби з комірно-складськими шкідниками із
застосуванням отруйних речовин, а також
фасуванням та розвантаженням отрутохімікатів 7
16. Працівник, зайнятий на роботах з
отрутохімікатами, що застосовуються під час
дезінсекції та дератизації 7
ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Оброблення риби, крабів, китів та морського
звіра
17. Апаратник одержання пату 4
18. Варник харчової сировини та продуктів,
зайнятий варінням риби, крабів 4
19. Готувач харчової сировини та матеріалів,
зайнятий миттям солоної риби, за винятком
процесу миття у мийних агрегатах з
дистанційним керуванням 4
20. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції,
зайнятий завантаженням-вивантаженням
коптильних камер 7
21. Налагоджувальник устаткування у виробництві
харчової продукції, зайнятий обслуговуванням
обжарювальних печей 4
22. Обжарювальник харчових продуктів 4
23. Оброблювач крабів, зайнятий відчепленням та
обробленням крабів ручним способом 4
24. Оброблювач морського звіра, зайнятий
засоленням шкур морського звіра 4
25. Оброблювач морського звіра, зайнятий
вивантаженням із суден і засолювальних чанів
ручним способом, обробленням-різанням
морського звіра ручним способом та засоленням 4
26. Оброблювач риби, зайнятий виливанням
(викиданням) риби із суден і засолювальних
чанів ручним способом, приготуванням та
заливанням тузлуку у ємності, миттям солоної
риби, нанизуванням і наколюванням риби;
засоленням риби, обробленням-різанням ручним
способом, сушінням риби у камерних сушарках,
розморожуванням риби ручним способом 4
27. Оператор коптильної установки 7
28. Плавильник харчового жиру, зайнятий
витопленням (варінням) жиру 4
29. Робітники, зайняті варінням китового м'яса та
м'яса морського звіра 4
30. Робітники, зайняті обслуговуванням коптильних
камер 7
31. Робітники, зайняті обробленням китів та
вивантаженням крабів ручним способом 4
32. Сушильник харчової продукції, зайнятий
сушінням риби у камерних сушарках 4
Виробництво агару, агароїду, маніту,
альгінату натрію, водоростевого порошку
та інших морепродуктів
33. Апаратник екстрагування 4
34. Варник, зайнятий варінням анфельції, філофори,
морепродуктів 4
35. Вибільник агарового холодцю 4
36. Готувач водоростевого порошку та крупки 4
37. Готувач харчової сировини та матеріалів,
зайнятий миттям морепродуктів, за винятком
процесу миття у мийних агрегатах з
дистанційним керуванням 4
38. Машиніст дробильних машин, зайнятий дробленням
(подрібненням) агару (агароїду), водоростей 4
39. Оброблювач морепродуктів 4
40. Сортувальник у виробництві харчової продукції, 4
зайнятий сортуванням морепродуктів
41. Сушильник харчової продукції, зайнятий
сушінням агару, агароїдного розчину, агарового
холодцю та морепродуктів 4
42. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
агарової, альгінатної та водоростевої крупки
(порошку) 4
43. Фільтрувальник, зайнятий фільтрацією
агароїдного розчину 4
44. Робітники, керівники і фахівці змін:
утилізаційних цехів та відділень 4
зайняті знезаражуванням, переробленням
трупів та конфіскатів 4
XIII. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
Ловля риби
1. Водолаз 1, 2 і 3 групи спеціалізації робіт
(крім водолаза, зайнятого рятувальними
роботами у легкому спорядженні) 7
2. Гарпунер, помічник гарпунера, майстер старший,
майстер, матрос, зайняті добуванням і
обробленням риби, краба, морського звіра,
китів та морепродуктів; боцман 4
3. Команда плавмайстерень, які працюють у
відкритому морі, а також команда плавучих
доків, у тому числі ремонтний персонал 4
4. Кочегар судна на твердому паливі 7
5. Кочегар судна на рідкому паливі 7
6. Кухар, пекар та камбузник на суднах далекого
плавання 7
7. Кухар, пекар та камбузник на суднах
технічного, службово-допоміжного та інших
видів флоту 4
8. Машинна команда всіх суден (крім відкритих
катерів); машинна команда плавучих доків та
плавмайстерень 7
9. Машиніст із прання та ремонту спецодягу, який
працює на суднах і зайнятий пранням судової
білизни та спецодягу команди побутового
обслуговування 4
10. Машиніст, зайнятий виробленням борошна та жиру 7
11. Машиніст помповий (донкерман), який:
входить до складу машинної команди всіх
суден (крім відкритих катерів) 7
не входить до складу машинної команди суден,
а також працює на береговій помповій
установці 4
12. Палубна команда наливних суден, що перевозять
нафтопродукти 4
13. Рибалка прибережного лову, приймальник
плавзасобів, зайняті у морській прибійній
смузі 4
Радіопередавальні та радіолокаційні пристрої
14. Працівники, зайняті експлуатаційно-технічним
обслуговуванням довгохвильових,
середньохвильових, короткохвильових, УКХ- та
УВЧ-передавальних радіостанцій та
радіолокаційних пристроїв, а також робітники,
керівники і фахівці, зайняті слуховим
контролем у пунктах радіозв'язку та технічного
контролю, гідроакустик 7
15. Робітники, які виконують підсобні роботи
безпосередньо у приміщеннях, де установлені
радіопередавальні та радіолокаційні установки 4
Загальні професії у рибальстві
16. Вантажник, зайнятий у морських та річкових
портах вантаженням, вивантаженням вугілля та
інших сипких вантажів, а також вантажник,
зайнятий вантаженням круглого лісу з води на
судно 4
17. Ізолювальник з термоізоляції, який працює із
скловатою, та робітник, зайнятий бітумуванням 7
18. Котельник судновий, слюсар-монтажник судновий,
слюсар-судноремонтник, трубопровідник
судновий, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, зайнятий
ремонтом та монтажем усередині суден (крім
відкритих безпалубних суден) 7
19. Моторист (машиніст), транспортувальник та інші
робітники, які обслуговують машини і
механізми; вантажники зайняті на роботах з
переробки сипких та навалочних вантажів, що
здіймають пил, а також робітники, зайняті
зачищенням і миттям судна та складу, на яких
перевозились і зберігались вантажі, що
здіймають пил 4
20. Працівник, зайнятий ремонтом та регулюванням
ацетиленової апаратури сигнальних вогнів,
маяків та буїв у закритих приміщеннях 4
21. Працівник, зайнятий на ремонтних роботах
усередині жиротопних котлів, жировіддільників,
жировідстійників, збірників гракси, жирових
танків, гросбункерів жирзаводу та усередині
паливних солярних і масляних танків на суднах
китобійних флотилій 7
22. Працівник, зайнятий регулюванням та
випробуванням суднових дизелів у закритих
приміщеннях та усередині суден 4
23. Працівник, який чергує біля щита керування,
розташованого у машинному залі електростанції 4
24. Робітники машинного цеху діючої теплової
електростанції: слюсар (черговий), машиніст
деаератора, робітник, зайнятий обслуговуванням
редукційно-зволожувальної установки,
машиніст-обхідник з турбінного устаткування,
машиніст двигунів внутрішнього згоряння,
мастильник 4
25. Робітники, зайняті оббиванням, обшкрябуванням
та фарбуванням металевих конструкцій на
гідроспорудах 7
26. Робітники, зайняті оббиванням, обшкрябуванням
та фарбуванням металевого корпуса судна 7
27. Робітники, зайняті очищенням жирових танків та
котлів від гракси 7
28. Слюсар-ремонтник та котельник, зайняті
ремонтом гарячих та парових котлів 7
29. Тесляр судновий; робітник, зайнятий варінням
смоли, суканням та щипанням смоляного клоччя 4
XIV. СІЛЬСЬКЕ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВА
Хімічний захист рослин від шкідників
та хвороб
1. Працівники, безпосередньо зайняті:
вантаженням, розвантаженням,
транспортуванням отрутохімікатів, що
застосовуються для боротьби із шкідниками та
хворобами сільськогосподарських рослин, а
також протруєного зерна 7
прийманням, зберіганням, відпусканням
отрутохімікатів з бази, складу 7
протруєнням насіння сільськогосподарських
культур 7
обпиленням і обприскуванням рослин,
внесенням отрутохімікатів (фумігантів) у
грунт, наметовою фумігацією рослин та
сільськогосподарської продукції,
знезаражуванням рослинної продукції у
вакуум-камерах та у трюмах пароплавів,
приготуванням отруєних принад, газацією та
вологим обробленням комірно-складських
приміщень, обробленням отрутохімікатами
теплиць 7
обпиленням, обприскуванням і аерозольним
обробленням рослин, проведенням аналізів
щодо якості застосування пестицидів 7
проведенням хімічного прополювання бур'янів 7
авіаобприскуванням та обпиленням рослин
(сигнальник, заправник) 7
оглядом та експертизою імпортної
сільськогосподарської продукції, обробленої
отрутохімікатами, у карантинних пунктах та
лабораторіях 7
обліком осередків комах-алергенів 7
Виробництво біопрепаратів
2. Апаратник виробництва бактерійних препаратів,
зайнятий:
вирощуванням бактерійних культур 7
на роботах з аміаком 4
3. Забивач худоби 4
4. Варильник живильного середовища, зайнятий
варінням живильного середовища для вирощування
бактерійних та вірусних культур 4
5. Запаювальник ампул 4
6. Мийник посуду та ампул (лаборант) та
оброблювач дроту, безпосередньо зайняті у
мийних відділеннях (дільницях) виробництва
біопрепаратів 7
7. Оператор цеху для приготування кормів (у
тваринництві, птахівництві) 4
8. Працівники, зайняті на роботах з процудентами
та титражними тваринами, що використовуються
для виробництва біопрепаратів проти особливо
небезпечних інфекцій, у тому числі тих, що
загрожують здоров'ю людини: бруцельозу, сапу,
сибірки, правця, газової гангрени
(емфізематозний карбункул, брадзот,
ентеротоксемія, анаеробна дизентерія ягнят
тощо), лептоспірозу, туберкульозу, бешихи
свиней (еризепілоїд), ящуру, паратифу,
лістерельозу, ботулізму, стригучого лишаю,
чуми птахів, свиней, великої рогатої худоби;
віспи овець, кіз та птахів, а також
антирабічної вакцини; а також безпосередньо
зайняті на роботах у виробництві біопрепаратів
проти особливо небезпечних інфекцій:
робітник віварію (годувальник, санітар
ветеринарний) та інші робітники, керівники і
фахівці, безпосередньо зайняті
обслуговуванням, доглядом за продуцентами та
титражними тваринами 11
працівники, зайняті ремонтом та пранням
виробничого санітарного одягу ручним
способом 7
працівники біопідприємств 11
працівники біоочисних споруд 7
укладальник-пакувальник, зайнятий роботами з
зазначеними біопрепаратами 7
9. Робітник віварію (годувальник), безпосередньо
зайнятий доглядом за тваринами продуцентами та
вірусниками (крім тварин, що використовуються
для одержання біопрепаратів, зазначених у
попередньому пункті цього розділу) 4
10. Працівники, зайняті на роботах у посівних та
термостатних приміщеннях, у стерильних
кімнатах, з випарювання туберкуліну;
стерилізаторник матеріалів та препаратів,
зайнятий роботою з особливо небезпечними
інфекціями 11
11. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах
на утилізаційних установках для знезаражування
та утилізації трупів тварин 7
12. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
визначенням титру, фільтрації, гомогенізації,
мацерації та фасування біопрепаратів 7
13. Препаратор виробництва біосинтетичних
лікувальних засобів та лаборант виробництва
бактерійних препаратів, зайняті на роботах з
підозрілими щодо зараження або заразними
матеріалами, а також хімічними речовинами 7
14. Приймальник-здавальник, зайнятий прийманням та
здаванням шкур тварин 4
15. Промивальник гідроксалу 4
Виробництво препарату АСД
16. Майстер цеху з виробництва препарату АСД 7
17. Робітники, зайняті виробництвом препарату АСД 7
18. Робітники, зайняті ремонтом топок реакторів
АСД 7
19. Робітники, безпосередньо зайняті
фільтруванням, розливанням, фасуванням,
пакуванням препарату АСД 7
Ветеринарна медицина
20. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лаборант, препаратор
ветеринарний, санітар ветеринарний, які
безпосередньо працюють в умовах небезпеки
зараження або захворювання на заразні хвороби,
а також з догляду та лікування хворих тварин 7
21. Лікар ветеринарний, лаборант, санітар
ветеринарний та інший персонал, які проводять
ветеринарно-санітарну експертизу продуктів
тваринного та рослинного походження 7
22. Лікар ветеринарний-радіолог,
інженер-радіофізик, радіохімік, біохімік,
фізик, лаборант, технік-дозиметрист та інший
персонал, які проводять радіологічні,
діагностичні дослідження об'єктів
ветеринарного нагляду та безпосередньо
працюють з радіонуклідами, токсичними
речовинами 1-3 класу небезпеки для людини 7
23. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лаборант, препаратор
ветеринарний, санітар ветеринарний, які
працюють із заразним матеріалом, культурами
збудників зоонозних хвороб 2-3 групи
патогенності, а також здійснюють догляд за
тваринами, хворими на зоонозні хвороби,
організовують та проводять їх лікування 7
24. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, санітар ветеринарний, зайняті на
роботах, пов'язаних з клінічним оглядом та
обстеженням тварин та сировини тваринного
походження, підозрілих на заразні, небезпечні
для здоров'я людини хвороби 7
25. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лікар ветеринарний-хімік,
токсиколог, бактеріолог, вірусолог, серолог,
патоморфолог, епізоотолог з діагностики
туберкульозу, лейкозу, інженер-біофізик,
лаборант, препаратор ветеринарний, працівник з
проведення дезінфекції, дератизації,
дезінсекції, ветеринарний санітар, які
безпосередньо працюють з токсичними речовинами
1-3 класу небезпечності для людей, хімічними
речовинами, віднесеними до алергенів, та в
осередках інфекційних хвороб тварин 7
26. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лікар ветеринарний-міколог,
мікотоксиколог, лаборант, препаратор
ветеринарний, ветеринарний санітар, які
безпосередньо працюють з культурами токсичних
грибків (їх токсинами) та надають лікувальну
допомогу хворим тваринам 7
27. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лаборант, препаратор
ветеринарний, санітар ветеринарний та інші
робітники, керівники і фахівці, які
безпосередньо зайняті виробництвом
ветеринарних, біологічних препаратів,
антибіотиків та інших засобів захисту тварин 4
28. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лаборант, санітар ветеринарний,
які зайняті рентгенодіагностикою,
флюорографією на рентгенотерапевтичних
установках з візуальним контролем 4
29. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, інший персонал, які
організовують і проводять діагностичні
дослідження, профілактичні заходи та
безпосередньо працюють з підозрілими на
захворювання сказом тваринами, патологічним
матеріалом 7
30. Лікар ветеринарний, фельдшер (технік)
ветеринарний, лаборант, оператор, санітар
ветеринарний, які проводять
патологоанатомічний розтин трупів тварин та
роботу з трупним матеріалом, а також водії
спецавтомобілів 3, 2 і 1 класів, які
перевозять трупи та патологічний матеріал від
тварин, які загинули 7
31. Тваринник з догляду за бруцельозними та
туберкульозними тваринами 7
32. Фармацевти аптек ветеринарної медицини,
зайняті виготовленням та контролем
медикаментів 7
Зоокомбінати
33. Робітники та лаборанти герпетологічних
лабораторій змієрозплідників, безпосередньо
зайняті відбиранням отрути у змій 11
34. Робітники, керівники і фахівці герпетологічних
лабораторій змієрозплідників, безпосередньо
зайняті доглядом за зміями та їх годуванням 7
XV. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗЕМНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Функціонування залізничного транспорту
Р о б і т н и к и
1. Кочегар паровозів 7
2. Машиніст паровоза, машиніст тепловоза та
машиніст дизель-поїзда, який працює на
магістральній залізниці 7*
2а. Машиніст паровоза, машиніст тепловоза та 7
машиніст дизель-поїзда
3. Машиніст електровоза та мотор-вагонного
електропоїзда, який працює на магістральній
залізниці 7*
4. Обхідник колій та штучних споруд, який працює
у тунелях завдовжки понад 0,5 км 4
5. Оглядач вагонів та оглядач-ремонтник вагонів,
які працюють на магістральних залізницях 4
6. Регулювальник швидкості руху вагонів 4
7. Робітники, зайняті ремонтом колії всередині
тунелю та ремонтними роботами всередині тунелю
завдовжки понад 0,5 км 4
8. Складач поїздів, який працює на магістральних
залізницях 4
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
9. Диспетчер поїзний 4
10. Черговий станційного поста централізації та
черговий по залізничній станції, які працюють
на станційному посту централізації на станціях
позакласних та першого класу магістральних
залізниць 4
Функціонування автомобільного транспорту
11. Водій автомобіля, який працює на автобусі
регулярних ліній, у тому числі замовлених 7
12. Водій автомобіля, який працює на автомобілі
медичної та санітарної допомоги 4
13. Водій автомобіля, у тому числі спеціального
(крім пожежного), вантажністю:
від 1,5 до 3 тонн 4
3 тонни та більше 7
14. Водій автомобіля пожежного вантажністю:
від 1,5 до 5 тонн 4
5 тонн та більше 7
15. Водій автомобіля, який працює на легковому
автомобілі-таксі в містах Києві, Севастополі,
містах обласного підпорядкування та на
міжміських трасах 4
16. Водій автомобіля, зайнятий перегоном
автомобілів, слюсар з ремонту автомобілів і
робітники інших професій - усі, які працюють у
нічних змінах на ремонті, технічному
обслуговуванні та огляді автотранспортних
засобів 4
Функціонування метрополітену
Постійна робота тільки у нічний час у тунелях
Р о б і т н и к и
17. Бригадир (звільнений) підприємств залізничного
транспорту та метрополітенів 7
18. Вулканізаторник та ремонтувальник гумових
виробів, зайняті ремонтом поручнів ескалаторів 7
19. Дренажник 7
20. Електромонтажник з кабельних мереж,
електромонтажник вторинних ланцюгів,
електромонтажник з освітлення та
освітлювальних мереж, електромонтажник силових
мереж та електроустаткування 7
21. Електромонтер диспетчерського устаткування та
телеавтоматики, електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування 7
22. Електромонтер зв'язку, електромонтер пристроїв
сигналізації, централізації, блокування 7
23. Комірник 7
24. Маляр, штукатур, столяр, слюсар-ремонтник,
зайняті обслуговуванням устаткування тунельних
споруд 7
25. Машиніст зумпфового агрегата 7
26. Машиніст мийної установки, машиніст
компресорних установок, машиніст
залізнично-будівельних машин, машиніст
компресора пересувного з двигуном внутрішнього
згоряння, машиніст компресора пересувного з
електродвигуном, машиніст електростанції
пересувної, машиніст бетонозмішувача
пересувного 7
27. Машиніст мотовоза, водій дрезини, зайняті
роботами на господарських поїздах 7
28. Монтер колій, черговий стрілкового поста 7
29. Лицювальник-мармурник, лицювальник-плиточник,
лицювальник-полірувальник 7
30. Обхідник колій та штучних споруд 7
31. Оператор дефектоскопного візка, оператор
шляхових вимірювань 7
32. Слюсар зумпфового агрегата 7
33. Тунельний робітник 7
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
34. Електромеханік 7
35. Інженери, техніки, зайняті
геодезично-маркшейдерськими роботами 7
36. Майстер, помічник майстра 7
Робота у денний час та позмінно,
у тому числі й вночі
Р о б і т н и к и
37. Електромонтер зв'язку, електромонтер пристроїв
сигналізації, централізації, блокування,
зайняті паянням кабелю 4
38. Електромонтер зв'язку, електромонтер пристроїв
сигналізації, централізації, блокування,
зайняті обслуговуванням та ремонтом діючих
пристроїв зв'язку та СЦБ у тунелях 4
39. Електромонтер тягової підстанції,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, електромонтер-релейник,
зайняті на роботах у тунелях 4
40. Електромонтажник з кабельних мереж,
електромонтажник з освітлення та
освітлювальних мереж, електромонтажник силових
мереж та електроустаткування, зайняті на
роботі у тунелях 4
41. Камеронник, зайнятий обслуговуванням насосних
установок під час постійної роботи у тунелях 4
42. Маляр, штукатур, слюсар-електрик з
обслуговування та ремонту станційного та
тунельного устаткування метрополітену, зайняті
у тунелях 4
43. Машиніст двигунів внутрішнього згоряння
(у тому числі, що працює як помічник
машиніста), електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування,
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,
слюсар-ремонтник, зайняті обслуговуванням
дизельної електростанції, розташованої під
землею 4
44. Машиніст електропоїзда та помічник машиніста
електропоїзда 7
45. Машиніст ескалатора та помічник машиніста
ескалатора 4
46. Монтер колії та черговий стрілкового поста,
зайняті на роботах у тунелях 4
47. Обробник виробів з деревини, зайнятий на
роботах у тунелях 4
48. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на
роботах у тунелях та колекторах 4
49. Робітники тягової підстанції, зайняті роботами
у приміщеннях ртутних випрямлячів 7
50. Комірники, зайняті на роботах у тунелях та
колекторах; касир квитковий, контролер
автоматичних пропускних пунктів за умови
роботи на підземних станциях 4
51. Слюсар з ремонту рухомого складу, оглядач
вагонів, мийник-прибиральник рухомого складу,
гардеробник, зайняті на лінійних пунктах у
тунелях 4
52. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
устаткування тунельних споруд 4
53. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту
станційного та тунельного устаткування
метрополітену 4
54. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту
металоконструкцій метрополітену, зайнятий на
роботах у тунелях 4
55. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування,
зайнятий на роботах у тунелях 4
56. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту
устаткування метрополітену, зайнятий на
роботах у тунелях 4
57. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту
ескалаторів, зайнятий на роботах у тунелях 4
58. Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з
обслуговування та ремонту ескалаторів,
комірник, зайнятий роздаванням інструменту,
столяр, газозварник, електрозварник ручного
зварювання, зайняті капітальним ремонтом
ескалаторів у нахилених ходах у тунелях 7
59. Столяр, зайнятий ремонтом ескалатора у тунелі 4
60. Столяр, зайнятий у тунелях поточним ремонтом
та триманням пристроїв СЦБ та зв'язку 4
61. Столяр, який працює у швидкій технічній
допомозі 4
62. Черговий біля ескалатора 4
Керівники, фахівці та технічні службовці
63. Електромеханік, який працює на підземних
тягових та знижувальних підстанціях 4
64. Електромеханік, зайнятий на монтажі,
експлуатації кабельної, контактної та
освітлювальної мережі у тунелях 4
65. Електромеханік, який працює у тунелі на діючих
пристроях СЦБ та зв'язку 4
66. Електромеханік, зайнятий ремонтом ескалаторів
у тунелях 4
67. Електромеханік, зайнятий обслуговуванням та
ремонтом металоконструкцій у тунелях;
електромеханік, зайнятий обслуговуванням
санітарно-технічного устаткування 4
68. Електромеханік та електромонтер тягових
підстанцій, зайняті на роботах у приміщеннях
ртутних випрямлячів 7
69. Майстер, зайнятий роботами на підземній
дизельній електростанції 4
70. Черговий станційного поста централізації,
черговий по станції метрополітену, черговий з
приймання та відправлення поїздів
метрополітену, оператор при черговому по
станції у тунелях, оператор електродепо
метрополітену на лінійних пунктах у тунелях 4
Постійна робота у нічний час з наземної
експлуатації лінії метрополітену
71. Робітники, зайняті оглядом, ремонтом та
прибиранням електрорухомого складу 4
72. Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом
колії, споруд СЦБ та зв'язку 4
73. Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий
продуванням низу електрорухомого складу в депо 4
Функціонування іншого міського електричного
транспорту
74. Водій трамвая 3, 2 і 1 класу та водій
тролейбуса 3, 2 і 1 класу 7
75. Електромонтер контактної мережі, зайнятий на
роботах у нічний час 4
76. Клепальник, зайнятий на роботах ручним
пневматичним інструментом з обшивання вагонів
трамвая та тролейбуса 7
77. Комірник, зайнятий зберіганням ртуті та
ртутної апаратури 4
78. Кондуктор трамвая та кондуктор тролейбуса - на
пасажирському перевезенні 4
79. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням спецодягу, забрудненого ртуттю 7
80. Обхідник колій та штучних споруд та монтер
колій, безпосередньо зайняті ремонтом
трамвайних колій тільки у нічний час 4
81. Оглядач-ремонтник вагонів, мийник-прибиральник
рухомого складу, які працюють тільки у нічний
час на ремонті та прибиранні рухомого складу,
трамваїв, тролейбусів та фунікулерів 4
ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Флот
82. Водолаз, за винятком водолаза легкого
спорядження рятувальної служби 7
83. Капітан, старшина швидкохідного катера у
період експлуатації 4
84. Кухарі всіх найменувань, пекар та камбузник:
на пасажирських суднах, криголамах та
транспортних самохідних та буксирних суднах
далекого плавання 7
на суднах малого плавання,
службово-допоміжного, технічного та інших
видів флоту 4
85. Матрос-водолаз за умови виконання водолазних
робіт 4
86. Машиніст із прання та ремонту спецодягу,
зайнятий на пранні у пральних машинах 4
87. Машинна команда суден усіх видів флоту,
включаючи судна спеціального призначення
(плавучі майстерні, крани, культбази,
перевантажувачі, доки, нафтоперекачувальні,
зачисні станції тощо, крім відкритих катерів):
механіки всіх найменувань, електромеханіки
всіх найменувань, машиністи всіх найменувань,
мотористи та електрики всіх найменувань,
кочегари всіх найменувань, помповий машиніст
(донкермен), монтажник технологічних
трубопроводів, токар, комірник,
слюсар-комірник, токар-комірник 7
88. Начальник радіостанції, який безпосередньо
несе радіоварту на судні 7
89. Палубна команда:
наливних суден, що перевозять
нафтопродукти, плавучих
нафтоперекачувальних та зачисних станцій,
нафтозбирачів: капітан, начальник станції,
шкіпер та їх помічники, штурмани всіх
найменувань, боцман старший, боцман,
підшкіпер, матрос, днювальний,
прибиральник, тесляр, столяр, буфетник;
плавучих доків: змінний помічник начальника
доку (змінний докмейстер), боцман старший,
боцман, підшкіпер, матрос, робітник доку;
плавучих перевантажувачів зерна, цементу,
вугілля та інших сипких вантажів:
капітан-кранмейстер, кранмейстер та їх
змінні помічники, боцман, матрос, кранівник
старший та кранівник 4
суден, що перевозять гарячий агломерат:
капітан, шкіпер та їх помічники, штурман,
боцман, підшкіпер, матрос, тесляр,
буфетник, днювальний, прибиральник 7
90. Електрик-матрос, моторист (машиніст) -
лебідник, моторист машиніст) - матрос (крім
відкритих катерів) 4
91. Радіотелеграфісти та радіооператори 3, 2 і 1
класу, які несуть радіоварту на суднах 7
92. Члени екіпажів суден газовозів 18
93. Капітан-механік, шкіпер-механік,
багермейстер-механік, штурман-механік,
кранмейстер-механік 4
94. Члени екіпажів суден, безпосередньо зайняті
зачищенням усередині суден, цистерн та інших
ємностей з-під нафтопродуктів та хімічних
продуктів 7
Служба колії та суднопіднімання
95. Робітники, безпосередньо зайняті ремонтом та
регулюванням ацетиленової апаратури,
сигнальних вогнів, маяків та буїв за умови
роботи у закритому приміщенні 4
96. Робітники, зайняті оббиванням, обшкрябуванням
та фарбуванням металевих конструкцій на
гідроспорудах 7
Зв'язок
97. Робітники, керівники і фахівці, зайняті
експлуатаційно-технічним обслуговуванням ДХ,
СХ, КХ, УКХ та УВЧ передавальних радіостанцій
та радіолокаційних пристроїв, а також
працівники радіомаяків та іоносферних станцій 7
98. Робітники, які виконують підсобні роботи
безпосередньо у приміщеннях, з
радіопередавальними та радіолокаційними
установками 4
Камеральна обробка аерофотознімальних
матеріалів та роботи із складання та креслення
топографічних, геологічних та навігаційних
морських карт, планів та морських промірних
планшетів
99. Інженер, технік, топограф, гідрограф,
картограф-укладач, кресляр, лаборант,
безпосередньо зайняті складанням та кресленням
топографічних, геологічних та навігаційних
морських карт, планів та морських промірних
планшетів 4
100. Інженер, технік, топограф, фотолаборант,
лаборант, безпосередньо зайняті роботами на
камеральній обробці аерофотознімальних
матеріалів 4
101. Інженер та технік, безпосередньо зайняті
роботами на астрономічних та геодезичних
обчислювальних машинах 4
ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЧКОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
Флот
102. Машинна команда суден усіх видів флоту,
включаючи судна спеціального призначення
(плавучі магазини, агітаційні судна,
науково-дослідні, навчально-виробничі,
експериментальні, геологорозвідувальні,
гідрометеорологічні, асенізаційні, станції із
збирання та біохімічного очищення підсланевих
вод, димонагнітальні, зайняті на тралових
роботах), а також плавучі майстерні, крани,
культбази, готелі, гідромонітори,
перевантажувачі, доки, нафтоперекачувальні,
нафтобункерувальні та нафтоочисні станції
(крім відкритих катерів): механіки
(електромеханіки) та їх помічники, машиністи
та мотористи, електрики, кочегари 7
103. Палубна команда наливних суден, що перевозять
етиловані нафтопродукти, сірчисту нафту та
продукти її перероблення, що містять від 0,5
та більше вагових відсотків сірки, а також
палубна команда плавучих,
нафтоперекачувальних, нафтобункерувальних,
зачисних та димонагнітальних станцій: капітан,
капітан змінний, капітан-дублер, штурман,
шкіпер, стерновий, матрос, кухар, боцман;
плавучих перевантажувачів зерна, цементу,
вугілля та інших сипких вантажів: шкіпер,
боцман, стерновий, лебідник та матрос;
плавучих доків: помічник начальника доку
змінний, боцман, лебідник, матрос, робітник
доку 4
104. Капітан-механік, капітан - помічник механіка,
командир-механік, командир - помічник
механіка, штурман - помічник механіка,
механік-штурман, капітан змінний - механік
змінний, капітан змінний - помічник механіка,
механік - капітан змінний, механік - помічник
командира, електромеханік - капітан,
електромеханік змінний - помічник капітана,
механік - шкіпер, механік змінний - шкіпер 4
105. Моторист-стерновий, лебідник-моторист,
лебідник-машиніст, моторист-матрос, старший
моторист-боцман, машиніст-стерновий,
машиніст-матрос, кочегар-матрос (крім
відкритих катерів) 4
106. Кухар, який працює на судні 4
107. Радіотехнік та радіооператор 3, 2 і 1 класу,
які несуть радіоварту на судні 7
108. Члени екіпажів суден, безпосередньо зайняті
зачищенням усередині суден, цистерн та інших
ємностей з-під нафтопродуктів та хімічних
продуктів 7
Шляхове господарство
109. Водолаз (крім водолаза, зайнятого рятувальними
роботами у легкому спорядженні) 7
110. Робітники, зайняті на роботах у вогких тунелях
та камерах гідровузлів гідротехнічних споруд з
великим припливом води 4
111. Робітники на фарбуванні, оббиванні та
обшкрябуванні металевих конструкцій 7
112. Робітники, безпосередньо зайняті ремонтом та
регулюванням ацетиленової апаратури,
сигнальних вогнів, маяків та буїв у закритому
приміщенні 4
Зв'язок
113. Робітники, керівники і фахівці, зайняті
експлуатаційно-технічним обслуговуванням ДХ,
СХ, КХ, УКХ та УВЧ передавальних радіостанцій
та радіолокаційних пристроїв, а також
працівники радіомаяків та іоносферних станцій 7
114. Робітники, зайняті на підсобних роботах у
приміщеннях, де встановлені радіопередавальні
та радіолокаційні установки 4
ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ. ЦИВІЛЬНА АВІАЦІЯ
115. Диспетчери цехів технічного обслуговування,
виробничо-диспетчерського відділу і цехів
авіаційного та радіоелектронного устаткування,
техніки-нормувальники авіаційно-технічної бази 4
116. Електромеханіки зв'язку, техніки з
радіолокації і радіонавігації радіотехнічних
об'єктів (крім працівників, які мають право на
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці) в аеропортах:
I, II і III класів; 7
IV і V класів 4
117. Електромеханіки з обслуговування
світлотехнічного устаткування систем
забезпечення польотів 4
118. Інженер, авіаційний технік планерів та
двигунів, авіаційний механік планерів та
двигунів, які обслуговують повітряні судна на
роботах у сільському та лісовому господарстві
із застосуванням отрутохімікатів 7
119. Мийник літальних апаратів, зайнятий
прибиранням санітарних вузлів повітряних суден 4
120. Мийник літальних апаратів, безпосередньо
зайнятий обслуговуванням та очищенням
обпилювачів, обприскувачів, аерозольних
генераторів та повітряних суден після їх
роботи з отрутохімікатами 7
121. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
випробування, доведення та спорядження
газотурбінних двигунів усіх систем, а також
агрегатів, вузлів та деталей до них:
у загальних приміщеннях та на відкритих
майданчиках 7
у боксах 7
122. Працівники, безпосередньо зайняті ремонтом
авіаційних приладів із шкалами, покритими
радіоактивною світлосполукою постійної дії 7
123. Працівники, беспосередньо зайняті роботами на
борту повітряних суден, за наявності
відповідної кількості налітаних годин за
робочий рік:
від 50 до 100 годин 4
від 101 до 200 годин 7
від 201 до 300 годин 11
від 301 до 400 годин 18
від 401 до 500 годин 25
більше 500 годин 32
124. Працівники, зайняті на фотограмметричних,
стереофотограмметричних, фотолабораторних та
фотогеодезичних роботах під час камерального
оброблення агрофотознімальних матеріалів 4
125. Працівники, які безпосередньо здійснюють
керування повітряним рухом і мають свідоцтво
диспетчера до 28вгору