Документ 1290-97-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.10.2016, підстава - 741-2016-п


                 II. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ 
ПЕРЕРОБКА РАДІОАКТИВНОЇ
РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ
Робітники, зайняті у гідрохімічних та
електрометалургійних цехах
1. Дозиметрист 21
2. Дослідники на дослідних установках, зайняті у
процесі переробки концентратів 28
3. Машиніст крану (кранівник) 21
4. Слюсар-ремонтник, чергові і ремонтні робітники 21
5. Робітники, зайняті прибиранням цехів,
вивезенням відходів і демонтованого
устаткування, роздачею та прийманням
інструменту 14
6. Робітники, керівники та фахівці ВТК і хімічних
лабораторій, зайняті відбором та аналізом проб
складу сировини 21
7. Ремонтні, будівельні та монтажні робітники
допоміжних цехів і сторонніх організацій 14
Робітники, зайняті на інших роботах
8. Гардеробник 14
9. Робітники, зайняті роботами на газоочисних
установках та на установках очищення стічних
вод 21
10. Робітники, зайняті вибиттям, пранням та
ремонтом спецодягу і прибиранням
санпропускників 14
11. Робітники, зайняті дробленням, завантаженням у
реактор, розчиненням та осадженням плаву
хлоридів 28
12. Робітники, зайняті вивантаженням торієвого
осаду 28
13. Робітники, зайняті розвантаженням вагонів та
доставлянням радіоактивної сировини 14
14. Робітники, зайняті хлоруванням сировини,
кристалізацією, іонним обміном та розкриттям
радіоактивного концентрату 21
15. Робітники, які працюють на складі сировини та
відходів радіоактивних речовин 21
К е р і в н и к и і ф а х і в ц і
16. Керівники і фахівці у гідрохімічних,
електрометалургійних та допоміжних цехах,
робота яких пов'язана з переробкою
концентратів 28
17. Керівники і фахівці, які працюють на складі
сировини та відходів радіоактивних речовин 21
III. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ
ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН
Інсектициди, фунгіциди, гербіциди, дефоліанти
Виробництво децису, ДНОК та інших
інсектицидів; мідного купоросу,
полікарбоцину, 80% з.п. сірки та інших
фунгіцидів; бурефену ФД-11, харнесу,
раундану, глісолу, 2, 4-Даміанка солі та
інших гербіцидів, а також їх похідних;
бутифосу, БЕКТ (дефоліант бісетилксантоген-
три) та тетрасульфідів; антидетонатора
циклопентадієнтрикарбонілмарганцю (ЦТМ);
діетил-хлорвінілфосфату (Р-2), О-О-діетил-В-
етилмеркаптоетилдитіофосфату (М-74),
О-О-диметил-В-етилмеркаптодитіофосфату (М-81)
1. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво симазину
2. Робітники, керівники і фахівці 11
Протруйники
Виробництво комбінованих протруйників:
фенораму, 80% з.п.
тетраметилтіурамдисульфіду (ТМТД)
та інших
3. Робітники, керівники і фахівці 7
Виробництво гранозану, меркурану,
меркурбензолу
4. Дезактиваторник, монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування, які обслуговують
санпропускник, машиніст із прання та ремонту
спецодягу, ремонтник респіраторів і протигазів
та загальноцехові керівники і фахівці,
взуттьовик з ремонту взуття, підсобний
робітник 7
5. Робітники, керівники і фахівці змін,
безпосередньо зайняті у таких відділеннях:
приймання ртуті, приготування амальгами,
синтезу діетилртуті етилмеркурхлориду,
етилмеркурфосфату, змішування, фасування та
комплектації, очищення стічних вод та
регенерації вугілля 18

МЕДИКАМЕНТИ, ВІТАМІНИ, МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ
ПРЕПАРАТИ І МАТЕРІАЛИ
Виробництво шовного хірургічного матеріалу
6. Робітники 7
Загальні професії медичної промисловості
7. Віварник 7
8. Робітники і фахівці, які під час роботи
стикаються з підозрілим або явно заразним
матеріалом щодо чуми, бруцельозу, сапу,
туляремії, сибірки, сказу та інших заразних
захворювань 7
ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА СЛУЖБИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ
ХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВА
Газорятувальні станції
9. Газорятівник 7
10. Лаборант з аналізу газів та пилу 7
11. Інші робітники 4
Вантаження та розвантаження хімічної
сировини, продукції та відходів
12. Робітники, зайняті вантаженням та
розвантаженням хімічної сировини, продукції та
відходів, що мають токсичні, їдкі та дратівні
властивості 7
13. Робітники, зайняті перевезенням хімічної
сировини, продукції та відходів, що мають
токсичні, їдкі та дратівні властивості, на
електро- та автовізках 7
Пральні
14. Машиніст з прання та ремонту спецодягу,
забрудненого хімічними речовинами з
токсичними, їдкими та дратівними властивостями 7
Побутові приміщення та санвузли
15. Робітники цехових побутових приміщень,
санпропускників (лазень) та санвузлів 4-7
Примітка. Тривалість щорічної додаткової
відпустки робітників цехових
побутових приміщень,
санпропускників (лазень) та
санвузлів повинна відповідати
тривалості щорічної додаткової
відпустки, встановленої робітникам
виробництва, яке ними
обслуговується
IV. НАФТОПЕРЕРОБКА. КОНДЕНСАЦІЯ І
РЕГАЗИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ
ТРАНСПОРТУВАННЯ.
ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ГАЗУ, ВИРОБЛЕННЯ ГАЗУ,
НАФТОВИХ МАСЕЛ, МАСТИЛ, ШТУЧНОГО РІДКОГО
ПАЛИВА ТА СИНТЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
Транспортування вугільної золи
1. Вагонетник повітряно-канатної дороги,
транспортувальник, гірник, вантажник 7
2. Машиніст мотовоза, зайнятий золовідкачуванням,
підсобний робітник, робітник черговий вузлової
станції 4
Підземна газифікація вугілля
3. Оператор підземних газогенераторів 7
Магістральні нафтогазопроводи та газове
господарство підприємств
4. Машиніст технологічних компресорів, машиніст
компресорних установок, машиніст двигунів
внутрішнього згоряння; слюсар з експлуатації
та ремонту газового устаткування, слюсар з
ремонту технологічних установок, зайнятий
ремонтом газових установок; оператор
газорозподільної станції, машиніст
технологічних насосів, оператор магістральних
газопроводів на транспортуванні:
газу та нафти, що виділяють вільний
сірководень, і одоризованого газу 7
інших видів газу та нафти 4
5. Обхідник лінійний, зайнятий обслуговуванням
підземних нафтогазопроводів 4
6. Оператор технологічних установок, зайнятий
очищенням, осушенням та одоризацією газу 7
7. Оператор товарний та робітники ремонтні,
зайняті обслуговуванням ємностей із
скрапленими газами, газгольдерів, факельного
господарства, внутрішньозаводських та селищних
газопроводів, газгольдерних та
газорозподільних станцій; наповнювач балонів,
зливальник-розливальник, зайняті наливанням
рідкого газу в цистерни та балони 7
8. Слюсар з експлуатації та ремонту газового
устаткування, зайнятий ремонтом балонів та
устаткування, газороздавальних та
наповнювальних станцій 4
Геофізичні та розвідувальні роботи
9. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
прибиранням зарядних приміщень 4
10. Робітники і керівники, зайняті розфасуванням
та виготовленням порохових, гексагенових та
інших зарядів для прострілювальних та
підривних робіт у свердловинах 7
11. Робітники, майстри та техніки, зайняті
підготовкою, обробкою, зарядженням та
підривними роботами, розрядженням, очищенням
та миттям прострільних та підривних бурильних
апаратів 7
V. ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Виробництво та розподіл електроенергії
тепловими електростанціями та
гідроелектростанціями
1. Електромонтер з випробувань та вимірювань,
зайнятий на роботах в електричних мережах
напругою 330 кВ і вище 7
2. Електромонтер з обслуговування підстанції,
електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайняті обслуговуванням
та ремонтом устаткування електропідстанцій
напругою 330 кВ і вище 7
3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних
ліній, зайнятий ремонтом кабельних вводів,
паянням свинцевих муфт та оболонок в
електричних мережах 14
4. Електромонтер з ремонту повітряних ліній
електропередачі, зайнятий на верхових роботах
ремонтом високовольтних ліній електропередачі 14
5. Робітники, зайняті очищенням ізоляторів у
відкритих розподільних пристроях
електростанцій та електропідстанцій 7
6. Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням
устаткування підземних гідроелектростанцій та
устаткування, установленого у тілі гребель 7
7. Робітники, керівники і фахівці
гідроелектростанцій, безпосередньо зайняті
обслуговуванням та ремонтом устаткування
підземного комплексу, заглибленого на 47
метрів 14
8. Робітники, безпосередньо зайняті
обслуговуванням та ремонтом устаткування,
розташованого у приміщенні з розбірними
ртутними випрямлячами у підводній частині
споруди гідроелектростанції 14
Виробництво електроенергії атомними
електростанціями
9. Працівники в промсанлабораторіях на
підприємствах, в організаціях, зайняті
обслуговуванням атомних реакторів, атомних
станцій в умовах радіаційної шкідливості 16
10. Працівники, зайняті витягуванням і
концентруванням радіоактивних матеріалів 16
11. Працівники, зайняті в лабораторіях атомних
електростанцій на роботах з радіоактивними
речовинами і джерелами іонізуючих
випромінювань в умовах радіаційної шкідливості
в приміщеннях, де виконуються роботи 1 і 2
класів, а також ремонтом лабораторного
устаткування, механізмів, забруднених
радіоактивними речовинами 24
12. Працівники, зайняті експлуатацією, ремонтом і
налагодженням технологічного устаткування,
вентиляції систем управління, приладів
технологічного і радіаційного контролю атомних
реакторів, на роботах з виводу з експлуатації
атомних реакторів різного призначення в умовах
радіоактивної шкідливості 24
13. Працівники, зайняті збиранням, вантаженням,
розвантаженням, переробкою, утилізацією,
транспортуванням і захороненням радіоактивних
відходів та забрудненого устаткування 24
14. Працівники, зайняті на монтажних, демонтажних
та ремонтно-будівельних роботах в умовах
радіаційної шкідливості, за фактично
відпрацьований час з розрахунку за кожний
повний місяць 2
15. Працівники, зайняті на переносних установках
радіоізотопної дефектоскопії
(гамма-дефектоскопії) просвічуванням
матеріалів і виробів 20
16. Працівники, зайняті на роботах з дезактивації:
основного технологічного устаткування 24
устаткування, приміщень і матеріалів,
забруднених радіоактивними речовинами 20
17. Працівники, зайняті на складах і в сховищах
радіоактивних речовин вантаженням,
розвантаженням, сортуванням, перетаруванням,
пакуванням та зберіганням радіоактивних
речовин і джерел іонізуючих випромінювань в
умовах радіаційної шкідливості 20
18. Працівники, зайняті обслуговуванням
транспортних засобів, забруднених
радіоактивними речовинами 16
19. Працівники, зайняті під час виготовлення чи
ремонту обладнання і пристроїв роботою з
матеріалами, забрудненими радіоактивними
речовинами 16
20. Працівники медичних закладів та інспекції
Держатомрегулювання, зайняті обслуговуванням
атомних реакторів, атомних станцій в умовах
радіаційної шкідливості 16
21. Робітники, керівники і фахівці, зайняті:
прийманням, сортуванням, очищенням,
транспортуванням, пранням, ремонтом
спецодягу, забрудненого радіоактивними
речовинами 16
прибиранням і відмиванням приміщень,
забруднених радіоактивними речовинами 20
22. Робітники і фахівці, зайняті відбором,
підготовкою проб технологічних середовищ в
умовах радіаційної шкідливості 20
23. Керівники і фахівці виробництв, цехів,
підрозділів, зайняті організацією та веденням
технологічного процесу, а також ремонтом,
налагодженням і реконструкцією устаткування,
переліченого в цьому підрозділі 16
VI. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВА
Оптико-механічне виробництво
1. Контролер оптичних деталей та приладів, який
працює із ртутно-кварцовими лампами, а також у
темному приміщенні 4
2. Налагоджувальник устаткування оптичного
виробництва, зайнятий налагодженням
парортутних насосів 7
3. Оператор вакуумних установок для нанесення
покриттів на оптичні деталі, зайнятий роботою
на установках з парортутними насосами 7
4. Оптик-механік, безпосередньо зайнятий
випробуванням готових оптичних приладів у
термобарокамерах з температурою повітря:
-60 град. C і нижче 7
+40 град. C і вище 4
5. Оптик-механік, зайнятий складанням
світлофільтрів у темряві 4
6. Підсобний робітник та прибиральник виробничих
приміщень, які працюють на дільницях
просвітлення оптики на верстатах з
парортутними насосами 4
7. Робітники, зайняті ремонтом парортутної
апаратури 7
Експлуатація, ремонт та обслуговування
літаків на аеродромі
8. Авіаційний механік планерів та двигунів,
авіаційний технік планерів та двигунів,
авіаційний механік (технік) приладів та
електроустаткування, авіаційний механік
радіоустаткування, авіаційний технік
радіоустаткування, слюсар озброєння,
радист-радіолокаторник, слюсар-складальник
літальних апаратів, слюсар-монтажник
приладового устаткування, робітник
аеродромний; контролер складально-монтажних та
ремонтних робіт, зайнятий контролем та
прийманням авіаційної техніки; майстер,
технік, інженер, інженер провідний,
безпосередньо зайняті підготовкою авіаційної
техніки до випробувань у повітрі, наземним
налагодженням і доведенням двигунів, приладів
та апаратів перед підніманням у повітря 7
9. Слюсар-складальник літальних апаратів,
слюсар-складальник двигунів,
слюсар-складальник авіаційних приладів,
монтажник радіо- та спеціального устаткування
літальних апаратів, монтажник
електроустаткування літальних апаратів,
майстер, технік та інженер
експлуатаційно-ремонтних відділів заводів,
зайняті налагодженням, доведенням та ремонтом
авіаційної техніки та устаткування на
аеродромах 7
Підприємства оборонного виробництва
10. Контролер-випробувач, зайнятий випробуванням
бойових та спеціальних машин у дорожніх умовах 7
11. Працівники, зайняті обробленням із
застосуванням спецмастил та розчинників
технічного майна, ремонтного фонду,
устаткування і металовиробів, консервацією та
розконсервацією двигунів і деталей двигунів, а
також озброєння та іншої військової техніки 4
12. Стрілець, зайнятий випробуванням зброї у
закритих приміщеннях (тирах) 7
13. Стрілець, зайнятий відстрілкою артилерійських
гармат
Загальні професії авіаційного та оборонного
виробництва (у тому числі ремонт літаків і
авіадвигунів)
14. Слюсар-випробувач, зайнятий гідровипробуванням
виробів із застосуванням розчину біхромату
калію, бензину, а також випробуванням виробів
на машинах з нагріванням зразків
від 700 град. C та вище 4
15. Юстирувальник оптичних приладів, який працює у
темному приміщенні 4
VII. БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНУ, ТУНЕЛІВ ТА
ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД
Підземні роботи
1. Робітники, майстри гірничі (начальники змін,
змінні інженери дільниць) 14*
2. Начальники, механіки, електромеханіки,
енергетики підземних дільниць, їх заступники
та помічники; маркшейдери дільниць та змін,
механіки та електромеханіки змінні, зайняті на
дільницях 14
3. Працівники, робота яких пов'язана з підземними
умовами 7
Відкриті гірничі роботи
4. Робітники, майстри, майстри гірничі
(начальники змін), механіки змінні 7*
5. Начальники і механіки дільниць, їх заступники
і помічники, маркшейдери 7
6. Інші керівники, фахівці, праця яких пов'язана
з гірничими роботами 4
7. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*
VIII. ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРУД І УСТАТКУВАННЯ
ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ
1. Електромеханік електрозв'язку, технік,
електромонтер підземних споруд та комунікацій
електрозв'язку, електромонтер лінійних споруд
електрозв'язку та проводового мовлення і
підсобний робітник, безпосередньо зайняті
обслуговуванням каналізаційних споруд зв'язку
під час роботи у колодязях та колекторах 4
2. Електромонтер підземних споруд та комунікацій
електрозв'язку, електромонтер лінійних споруд
електрозв'язку та проводового мовлення і
підсобний робітник, безпосередньо зайняті
просочуванням антисептиками стовпів, траверсів
та приставок для лінійного господарства
зв'язку 7
3. Інженер, електромеханік електрозв'язку,
технік, безпосередньо зайняті візуальним
спостереженням за екраном 7
4. Інженер, електромеханік електрозв'язку,
технік, електромонтер станційного
радіотелевізійного устаткування та
радіооператор 3, 2 і 1 класу, зайняті на
передавальних радіостанціях безпосереднім
обслуговуванням високочастотних установок
(крім радіостанцій потужністю до 1 кВт), а
також працівники, які безпосередньо
обслуговують антенно-щоглові споруди
передавальних та приймальних радіостанцій,
ретрансляційних станцій, телевізійних центрів 7
5. Кабельник-спаювальник, електромонтер підземних
споруд та комунікацій електрозв'язку,
електромонтер лінійних споруд електрозв'язку
та проводового мовлення, безпосередньо зайняті
спаюванням освинцьованих кабелів, здиранням з
них свинцю, виготовленням виробів із свинцю
(муфт, рукавичок тощо), а також зварюванням
кабелів у поліетиленових та поліхлорвінілових
оболонках 7
6. Оператор поштового зв'язку 3, 2 і 1 класу,
який безпосередньо працює на експедиційних
машинах 4
7. Робітники, керівники і фахівці, які
безпосередньо працюють у приміщеннях, де
встановлені радіопередавальні установки (крім
радіостанцій потужністю до 1 кВт) 4
8. Робітники, керівники і фахівці, які
безпосередньо зайняті слуховим контролем,
спостереженням та слуховим прийманням
радіопередач у радіоцентрах, радіобюро, на
радіостанціях, а також на контрольних станціях
та у пеленгаторних пунктах 7
9. Робітники, керівники і фахівці, які працюють
на підземних об'єктах зв'язку 7
10. Сортувальник поштових відправлень та виробів
друку 3, 2 і 1 класу, зайнятий сортуванням у
стаціонарних підприємствах зв'язку, поштових
вагонах та у газетно-журнальних експедиціях
при друкарнях 4
11. Телеграфіст 3, 2 і 1 класу, оператор
електрозв'язку 3, 2 і 1 класу, які працюють на
телеграфних апаратах усіх типів:
за графіком цілодобових змін та за умови
середньогодинного навантаження на одного
телеграфіста 800 слів на годину 7
за графіком денних та вечірніх змін та за
умови середньогодинного навантаження на
одного телеграфіста 1100 слів на годину 7
12. Телеграфіст 3, 2 і 1 класу, оператор
електрозв'язку 3, 2 і 1 класу, які приймають
та передають телеграми по телефону з
використанням гарнітури та відеотерміналів і
за умови навантаження не менше ніж 300 слів на
годину 7
13. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3,
2 і 1 класу, який працює на міжміських
телефонних станціях, переговорних пунктах,
безпосередньо зайнятий на роботах, пов'язаних
із здійсненням з'єднань для забезпечення
міжміських телефонних розмов, а також
довідкових, контрольних столів та столів
замовлень цих станцій 4
14. Телефоніст довідкової служби міської
телефонної мережі 2 і 1 класу, який працює на
автоматичних телефонних станціях (АТС) 4
15. Фотооператор 3, 2 і 1 класу, який
безпосередньо працює на апаратах усіх систем 7
IX. ВИРОБНИЦТВО ТЕРМОМЕТРІВ
1. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий на
роботі у ртутних цехах 7
2. Гардеробник, зайнятий зберіганням спецодягу у
ртутних цехах 4
3. Калібрувальник скловиробів, зайнятий
калібровкою та контролем капілярів під час
роботи у темному приміщенні 4
4. Контролер скляного виробництва, зайнятий
роботою на верхніх майданчиках машин ВПС 7
5. Контролер скляного виробництва, зайнятий
перевіркою заготовок капілярів у темному
приміщенні 4
6. Ліфтер, який працює у відділенні з відкритою
ртуттю 7
7. Машиніст з прання та ремонту спецодягу,
зайнятий пранням та ремонтом спецодягу,
забрудненого ртуттю 7
8. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо
зайняті роботою з ртуттю (очищенням ртуті,
наповненням приладів ртуттю, калібровкою
капілярів термометрів, видобуванням ртуті з
приладів, а також роботою у відділі старіння
термометрів) 18
X. ВИРОБНИЦТВО
НАВЧАЛЬНО-НАОЧНОГО ПРИЛАДДЯ
Виготовлення вологих препаратів
1. Монтувальник вологих препаратів 7
2. Начальник цеху, який безпосередньо бере участь
у розтині та фіксації трупів тварин 7
3. Підсобний робітник, який працює у цеху, де
здійснюється оброблення трупів двохлористою
ртуттю, сулемою, формаліном та хлороформом 7
4. Препаратор біологічних об'єктів, зайнятий
виготовленням вологих зоологічних препаратів 7
5. Препаратор біологічних об'єктів, зайнятий
розтином, фіксацією трупів тварин, обробленням
їх сулемою, двохлористою ртуттю, хлоргідратом,
формаліном, хлороформом 7
6. Приймальник біологічного матеріалу, зайнятий
прийманням розтятих тварин, заливанням їх
фіксувальною рідиною у процесі зберігання 7
Таксидермічна дільниця
7. Підсобний робітник, який працює у цеху, де
здійснюється оброблення трупів формаліном та
миш'яковистими емульсіями 7
8. Робітники, які працюють з лаками та фарбами,
що містять толуол 7
9. Таксидерміст, зайнятий зніманням шкур та
обробленням їх токсичними речовинами 7
Виготовлення медичного навчально-наочного
приладдя
10. Відбірник анатомічного матеріалу, зайнятий
одержанням, перевезенням та зберіганням трупів
та трупних органів 7
11. Водій автомобіля, зайнятий перевезенням трупів
та трупних органів 7
12. Заготівельник блоків з гістології, цитології,
ембріології, зайнятий виготовленням
мікропрепаратів 7
13. Контролер наочного приладдя, зайнятий
виготовленням мікропрепаратів з гістології,
ембріології, патології та зоології 7
14. Майстер виробничої дільниці, зайнятий в
анатомо-заготівельних та біозаготівельних
цехах 7
15. Майстер виробничої дільниці, зайнятий
виготовленням натуральних препаратів з
анатомії людини та тварин, виготовленням
скелетів людини та тварин, кісткових
препаратів і остеологічних колекцій,
виготовленням мікропрепаратів з гістології,
ембріології, патології та зоології 7
16. Мацератор, зайнятий виготовленням натуральних
скелетів людини та тварин, кісткових
препаратів і остеологічних колекцій 7
17. Обрізувач анатомічного матеріалу, зайнятий
виготовленням натуральних скелетів людини та
тварин і кісткових препаратів 7
18. Підсобний робітник, зайнятий піднесенням,
прибиранням та мацерацією трупного матеріалу 7
19. Препаратор з анатомії, зайнятий препаруванням
трупів і трупних органів, а також
виготовленням натуральних скелетів людини та
тварин, кісткових препаратів та остеологічних
колекцій 7
20. Препаратор з мікрозоології, зайнятий
виготовленням мікропрепаратів з гістології,
ембріології, патології та зоології 7
21. Приймальник біологічного матеріалу, зайнятий
прийманням, відбором, годуванням отруйних
тварин та паразитів, а також доглядом за ними 7
22. Різальник на мікротомі, зайнятий виготовленням
мікропрепаратів з гістології, ембріології,
патології та зоології 7
23. Робітники, безпосередньо зайняті виготовленням
мікропрепаратів з гістології, ембріології,
патології та зоології 7
24. Фарбувальник мікрозрізів, зайнятий фарбуванням
мікропрепаратів з гістології, ембріології,
патології та зоології 7
XI. ЛАБОРАТОРІЇ, НАУКОВО-ДОСЛІДНІ
ЛАБОРАТОРІЇ, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ,
ЛАБОРАТОРІЇ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1. Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу,
майстер і робітник лабораторії та дослідних
установок, зайняті аналізом газу, нафти,
продуктів перегонки вугілля та сланців,
продуктів переробки нафти; мийник, зайнятий
миттям посуду з-під хімпродуктів 7
2. Працівники тих же самих професій і посад,
зайняті синтезом та дослідженням ароматичних,
неграничних, циклопентанових, циклогексанових
вуглеводнів, аніліну, нітросполук, летких
кислот, окису вуглецю і сірковмісних газів 7
3. Інженер, технік, лаборант і робітник
електровакуумної лабораторії, безпосередньо
зайняті на електровакуумних роботах 7
4. Лаборант, лікар-бактеріолог і хімік, зайняті
аналізом каналізаційних вод із застосуванням
хлору, хлорного вапна, коагулянту, бруцину та
миш'яковистих сполук 4
5. Лаборант хімічного аналізу, безпосередньо
зайнятий очищенням та депарафінізацією масел
селективними розчинниками; лаборант хімічного
аналізу, зайнятий аналізом етилової рідини 7
6. Лаборант, препаратор, інженер, технік, хімік,
майстер, апаратник, наукові співробітники,
завідувач лабораторії та його заступник,
біолог, біофізик, біохімік, лікар медичний,
лікар ветеринарний, зоолог, зоотехнік,
персонал медичний, провізор, фармаколог,
ентомолог, міколог, мікробіолог,
судово-медичний експерт, які:
виконують роботи у загальних приміщеннях та
боксах з хвороботворними мікробами,
вірусами, актиноміцетами, з тваринами та
членистоногими, інфікованими хвороботворними
мікробами, вірусами, токсоплазмами, а також
з дослідження виділень та крові, що
надходять від хворих на інфекційні
захворювання (до хвороботворних мікробів та
вірусів належать збудники черевного тифу,
паратифу А і Б та інших сальмонельозів,
дизентерії, грибків, сифілісу, лістерельозу,
еризипелоїду, туберкульозу, дифтерії,
ботулізму, газової гангрени, правця,
псевдотуберкульозу, ящуру, поворотного тифу,
гарячки папатачі, паротиту, пухлинородні
віруси, а також отруйні продукти тваринного
та бактерійного походження - токсини) 7
працюють з трупним матеріалом 7
зайняті у виробничих приміщеннях відбором
проб міцних кислот, хлорного вапна, хлору,
брому, ціанистих сполук, фенолу,
формальдегіду, сіркомістких органічних
сполук; свинцевих, марганцевих,
миш'яковистих, сурм'янистих, хромових,
фтористих та ртутних сполук, метилового
спирту і метилацетату, хлорованих та
ароматичних вуглеводнів і їх нітро- та
аміносполук; гарячих і розплавлених металів
та їх сплавів, продуктів і напівпродуктів
випалу та плавки руд 7
працюють з живими культурами лептоспірозу та
з біологічним людським матеріалом, зараженим
лептоспірозом 11
працюють на камеральному обробленні
аерофотознімальних матеріалів і на роботах
із складання топографічних, геодезичних та
географічних планів і карт 4
виконують роботи із спектрального аналізу 4
виконують роботи із спектрального аналізу на
спектрографах, стилометрах та стилоскопах 7
безпосередньо зайняті ремонтом ртутних
приладів та апаратів 7
виконують роботи з аналізу проб вугілля 4
зайняті визначенням пластометричних
показників 4
зайняті аналізом із застосуванням
газоподібних та легколетких токсичних
речовин, до яких належать галоїди та
галоїдні похідні, ангідриди органічних та
неорганічних кислот, галоїдозаміщені кетони
та ефіри; фосфор та його сполуки; миш'як та
його сполуки; свинець, сірковуглець,
сірководень, меркаптани; кислоти (за
винятком борної та харчових кислот); окиси
азоту; нітрохлориди; хлороформ,
дихлоретан та інші хлоровані вуглеводні;
бензол, толуол, ксилол, фенол та інші
похідні ароматичного ряду; уайт-
спірит; сірчаний ефір, метиловий спирт та
інші розчинники; піридин та його основи;
аміак, первинні, вторинні та третинні аміни;
нітробензол, нітрометан та інші
нітросполуки; ціанисті та тіоціанисті
сполуки; металева ртуть, похідні ртуті та її
солі; фторорганічні сполуки; формалін,
формальдегід, акролеїн, оцтовий ангідрид,
ацетонгідрид, етилацетат, метилацетат та
інші леткі альдегіди; ефіри прості та
складні; нітриди та ізонітриди; гідразин і
заміщені гідразини; анілобарвники та їх
напівпродукти, амінопласти, продукти
переробки вугілля, продукти переробки нафти,
ароматичні і хлоровані вуглеводні,
хлоропрен, совпрен, резиніт, синтетичний
латекс, алкалоїди; сполуки, що спричиняють
сльозоточивість, нариви, чхання, ядуху та
загальне отруєння; мийник посуду з-під цих
хімпродуктів, а також робітники лабораторій,
безпосередньо зайняті обслуговуванням і
ремонтом хімічного та сантехнічного
устаткування 7
безпосередньо працюють з живими культурами
особливо небезпечних інфекцій - енцефалітів,
лепри, менінгіту, вуличного сказу, жовтої
гарячки, пситакозу, орнітозу, поліомієліту,
натуральної віспи, геморагічної гарячки,
вірусного гепатиту, висипного тифу,
ку-гарячки та інших рикетсіозів, а також
холери, сибірки, сапу, меліоїдозу, чуми,
бруцельозу, туляремії, а також з біологічним
людським матеріалом і тваринами, зараженими
зазначеними вище інфекціями 18
7. Лаборант, зайнятий усіма видами випробування
формувальних матеріалів 4
8. Лаборант з випробування металокерамічних
виробів 4
9. Лаборант у таких виробництвах: конверсії окису
вуглеводню, дефеноляції стічних вод,
розщеплення вуглеводних газів, гідрогенізації
у рідкій та паровій фазі, синтезу газів,
перероблення продуктів гідрування, синтезу та
дегідрування, ароматизації бензину, очищення
газів від сірководню та окису вуглецю,
компресії водяного газу та водню,
напівкоксування 7
10. Лаборант з аналізу газів та пилу, зайнятий у
ливарних цехах та на інших гарячих ділянках
робіт 4
11. Мерзлотна лабораторія:
лаборант, препаратор, інженер і технік 7
механік, робітник прибиральник виробничих
приміщень, що безпосередньо працюють у
лабораторії 4
12. Працівники біологічних лабораторій за умови
роботи з розведення трихограми і теленомуса,
непарного шовкопряда та інших комах-алергенів 7
13. Працівники лабораторій науково-дослідних та
інших наукових установ і організацій, які
працюють безпосередньо у підводних умовах,
кесонах, барокамерах та інших підводних
дослідницьких апаратах 7
14. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
на роботах з використанням лазерів II і III
класів небезпеки 4
15. Працівники лабораторій:
безпосередньо зайняті аналізом хімічних
матеріалів, що використовуються для
виготовлення гумових сумішей 7
безпосередньо зайняті виготовленням гумових
сумішей та вулканізацією 4
16. Працівники лабораторій, які безпосередньо
працюють з азбестом та азбестотехнічними
виробами 7
17. Працівники лабораторій, які безпосередньо
обслуговують виробництво технічного вуглецю
(сажі) 7
18. Працівники колористичних лабораторій 7
19. Працівники лабораторій, які безпосередньо
виконують різні фізичні дослідження пластмас 4
20. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
аналізом сполук ванадію, селену, телуру,
германію, кремнію, титану, ніобію, танталу,
цирконію, гафнію, талію 7
21. Працівники лабораторій, які безпосередньо
виконують роботи з лопаритом та
напівпродуктами, одержаними під час його
обробки 11
22. Працівники лабораторій, які проводять аналізи
з розплавленими хлоридами лужних та
лужноземельних металів, з леткими хлоридами
ніобію, хрому, заліза, титану 7
23. Працівники лабораторій:
безпосередньо зайняті аналізом розплавленого
двохлористого олова, двохлористої сурми,
сулеми, сполук фенолу, крезолу, біхромату
калію, сірчанокислого олова, лаків, ксилолу,
толуолу, етилацетату, бутилацетату 7
безпосередньо зайняті аналізом чавуну,
сталі, руди, шлаку, флюсів, феросплавів,
силікатів, кольорових металів, газів,
реактивів і покриттів труб із застосуванням
кислот, лугів, ртуті, бензолу та інших
сильнодіючих речовин 7
безпосередньо зайняті обробкою проб методами
сухого шліфування та травлення 7
безпосередньо зайняті термообробкою,
прокаткою, куванням та обробкою проб
методами волочіння та механічних випробувань
тільки на гарячих зразках 4
безпосередньо зайняті відбором проб гарячих
газів, гарячих і розплавлених металів та їх
сплавів, флюсів і феросплавів 7
безпосередньо зайняті фізичними методами
дослідження з використанням електронного
мікроскопа та електронографа напругою понад
30 кВт 7
обслуговуванням електропечей, виплавленням
металу та феросплавів, спіканням залізного
порошку 4
безпосередньо зайняті дробленням і сушінням
руд, вугілля, феросплавів та концентратів
для лабораторних випробувань 7
безпосередньо зайняті електролізом у
лабораторних умовах 7
24. Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з
відкритими радіоактивними речовинами в
хімічних лабораторіях:
технологічних досліджень, хімічного аналізу,
аналітичного контролю 14
рентгеноспектрального аналізу, контролю
виробництва радіоактивних речовин;
дослідницьких виробництв з переробки
радіаційної сировини та збагачення
рідкісноземельних елементів 21
25. Працівники лабораторій (лаборант, інженер,
технік, хімік та препаратор), безпосередньо
зайняті аналізом напівпровідникових металів і
дослідженням їх фізичних властивостей 7
26. Працівники лабораторій (лаборант, інженер,
технік, хімік та препаратор), безпосередньо
зайняті аналізом рідкісних і розсіяних
металів, сплавів та їх сполук (берилію,
стронцію, цирконію, вісмуту, сурми, миш'яку та
інших) 7
27. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
збагаченням та вивченням речовинного складу
руд рідкісних металів, що містять уран і торій 7
28. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
очищенням, розкладом тетрахлориду кремнію,
розкладом та одержанням силану і хлористих
сполук для виготовлення напівпровідникових
матеріалів 7
29. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
розробленням методів і апаратів
пилогазоуловлювання, а також очищенням стічних
вод на підприємствах з випуску рідкісних
металів та рідкісноземельних елементів 7
30. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
виготовленням спецсплавів, тугоплавких
порошків, карбідів, силіцидів, боридів,
фосфідів та інших виробів на основі рідкісних
металів, їх термічним та хімічним обробленням,
випробуванням металів у високотемпературних
печах та потоці стиснених газів 7
31. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
роботами на мікроскопах, полярископах та
конометрах із застосуванням токсичних
імерсійних рідин; з використанням мікроскопів,
що мають ультрафіолетові джерела світла; із
застосованням імерсійних об'єктів (кратністю
90-120), а також переглядом товстошарових
ядерних фотоемульсій 7
32. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
з ртутною рудою або концентратом і з металевою
ртуттю (полярографія, амперметричне
титрування, препаративний електроліз на
ртутних катодах, порометрія) 7
33. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
дослідженням всіх видів масел з різними
присадками, консистентних мастил, гальмівних
матеріалів, рідкого та газоподібного палива 7
34. Працівники, зайняті роботами із застосуванням
токсичних компонентів у лабораторіях
лакофарбових покриттів 7
35. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті:
виготовленням, дробленням, подрібненням
(просіюванням) дрібнодисперсних порошків
токсичних речовин, їх солей та окислів
(марганцю, магнію, берилію, фосфору, селену,
телуру, індію, ртуті, кремнію, цинку,
барію), що використовуються для приготування
феритових напівпровідникових матеріалів та
кристалів 7
обробкою та дослідженням дрібнодисперсних
порошків токсичних речовин, їх солей та
окислів (марганцю, магнію, берилію, фосфору,
селену, телуру, індію, ртуті, кремнію,
цинку, барію), що використовуються для
приготування феритових напівпровідникових
матеріалів та кристалів із застосуванням
високих температур (до 3000 град. C) 7
просочуванням та накладенням плівки з
кремнієорганічних лаків з одночасним
термотренуванням проводів із фторопластовою
ізоляцією 7
просочуванням електровугільних виробів
розплавленими металами, кам'яновугільними
пеками та смолами, бакелітовим лаком,
фтористим кадмієм, кремнієорганічними та
іншими штучними смолами з промиванням їх у
бензолі, чотирихлористому вуглеці та
дихлоретані, а також електроградитацією та
газовим очищенням електровугільних виробів 7
36. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
виготовленням скловолокна на установках з
високою температурою плавлення, із
склопластиками, епоксидними смолами, із
застосуванням органічних розчинників та
одночасно зайняті обробкою і випробуванням
склопластиків 7
37. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
гарячим пресуванням, формуванням, литтям,
склеюванням та зварюванням фено- та
амінопластів, етролів, поліхлорвінілових смол,
азбовінілів, маси АТМ, фаоліту, поліетиленів,
текстоліту, оргскла, гетинаксу, тефлону,
полістиролу 7
38. Працівники (інженери, техніки, лаборанти та
робітники) електроізоляційної лабораторії 7
39. Працівники, безпосередньо зайняті аналізом,
дослідженням, випробуванням у лабораторіях
збагачення, флотації та брикетування вугілля,
сланців та відходів нафти 7
40. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
обробкою металокерамічних виробів з карбідів,
баридів, силіцидів, нітридів, фосфідів,
анілінових токсичних сполук 7
41. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
плавкою та механічною обробкою свинцю та
свинцевих сплавів 7
42. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті:
виготовленням спецсплавів (дроблення,
подрібнення до стану тонкого помелу,
просіювання, пресування, термічна обробка),
виробів методом порошкової металургії із
застосуванням речовин та їх сполук, що мають
токсичні властивості (кобальт, молібден,
нікель, вольфрам, кремній, берилій, літій
тощо) 7
дослідженням та випробуванням матеріалів у
печах з високою температурою
(2000-3000 град. C) у потоці різних газів
(окису вуглецю, фосфорводню та інших), нових
тугоплавких порошкових сплавів (карбідів,
баридів, силіцидів, фосфідів та інших сполук
і виробів з них) 7
43. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
прокаткою сплавів на основі титану, гафнію,
літію та інших рідкісних елементів 7
44. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
на стендах у закритих приміщеннях
експлуатацією, ремонтом та випробуванням
реактивних двигунів, рідинних реактивних
двигунів (РРД) та двигунів, що працюють на
газоподібному паливі та етилованому бензині 7
45. Працівники лабораторій, зайняті безпосередньо
в аеродинамічних трубах випробуванням
реактивних двигунів, агрегатів, вузлів та
деталей до них з рівнем високочастотного шуму
від 90 децибел і вище 7
46. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
на роботах з компарування геометричних форм
еталонних котушок Гельмгольца на спеціальному
компараторі з вимірювальним мікроскопом 4
47. Працівники лабораторій, зайняті обчисленнями
(астрономічними, геодезичними та іншими) на
обчислювальних машинах та табуляторах 4
48. Працівники лабораторій, які зайняті у
підземних умовах проведенням гравіметричних
нахиломірних вимірювань та на
експериментальних роботах у шахтах та рудниках 7
49. Працівники лабораторій та інші працівники, які
виконують роботи у тропічних оранжереях 7
50. Працівники лабораторій, які безпосередньо
працюють в умовах карантину та знезаражування
колекційних рослин отрутохімікатами 7
51. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
обприскуванням та обпилюванням рослин
отрутохімікатами, а також приготуванням,
розфасуванням отрут та обробленням ділянок
проти гризунів 7
52. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
на роботах із синтезу, дослідження та
випробування токсичних хімічних речовин;
з удосконалення методу розроблення нових
хімічних виробництв з токсичними речовинами,
випробування матеріалів та виробів в
агресивно-токсичному середовищі, а також
робітники зайняті обслуговуванням і ремонтом
хімічного та сантехнічного устаткування, на
якому виконуються зазначені вище роботи 7
53. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
на роботах із синтезу, дослідження та
випробування токсичних органічних сполук бору,
фосфору, кремнію, фтору і ртуті 11
54. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
на роботах із синтезу та дослідження токсичних
органічних сполук металів 7
55. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
хімічним переробленням та дослідженням
токсичних сполук ванадію, селену, телуру,
германію, кремнію, титану, ніобію, танталу,
цирконію, гафнію, талію 7
56. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
дослідною роботою з розплавленими хлоридами
лужних і лужноземельних металів, з леткими
хлоридами ніобію, хрому, титану та заліза 7
57. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
дослідженням рідкісних і розсіяних металів,
сплавів та їх сполук (берилію, стронцію,
цирконію, вісмуту, сурми, миш'яку та інших) 7
58. Працівники, безпосередньо зайняті роботами на
електро- та газозварювальних апаратах у
лабораторіях 7
59. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті
дослідженням і одержанням напівпровідникових
матеріалів: кремнію, германію, миш'яку, сурми,
фосфору та їх токсичних сполук; розкладом і
одержанням силану та хлористих сполук 7
60. Працівники лабораторій, які стикаються під час
роботи з підозрілим або явно заразним
матеріалом щодо зоонозних захворювань (чуми,
сапу, бруцельозу, туляремії, сибірки, сказу та
інших) 7
61. Працівники лабораторій, безпосередньо зайняті:
синтезом, хімічним аналізом, виділенням,
випробуванням (біологічним, токсикологічним,
фармакологічним, мікробіологічним,
хіміотерапевтичним), виготовленням
лікарських форм, апаратурно-технологічними
дослідженнями токсичних та сильнодіючих
синтетичних лікарських препаратів,
антибіотиків, вітаміну В12, алкалоїдів,
глюкозидів, сапонинів, бактерійних
препаратів, гормонів, інсектицидів,
дезінфекційних засобів, канцерогенних
речовин 7
подрібненням, сушінням та фасуванням
лікарської рослинної сировини: багна
болотяного, пізньоцвіту, гледичії,
золототисячнику, зборів за прописом Здренка,
головатню, івіду, чемерника, проліска
Воронова, унгернії Віктора, чистотілу 7
подрібненням, сушінням та фасуванням іншої
лікарської рослинної сировини 4
подрібненням, сушінням та фасуванням
отруйних та сильнодіючих лікарських рослин:
анабазису, амі зубної, аконіту, астматолу,
беладони, бодяги, блекоти, валеріани,
адонісу, дурману, дарміни, далматської
ромашки, жовтушника, дельфінію, китяток,
жовтозілля, кендирю, конвалії, марі
глистогінної, наперстянки, олеандра,
обвійнику, перцю стручкового червоного,
папороті чоловічої, пасльону пташиного,
рижків, софори товстоплідної, сферофізи,
скополії, секуринеги, синюхи голубої, кураю
Ріхтера, термопсису, цитварного полину,
блювотного горіха, чемериці, ефедри
гірської, а також опію-сирцю та порошку опію 7
62. Пробовідбірник 7
63. Робітники, керівники і фахівці (інженер,
технік, лаборант) п'єзокерамічної лабораторії 7
64. Робітник з догляду за тваринами, який
обслуговує тварин:
інфікованих хвороботворними мікробами,
вірусами, токсоплазмами 4вгору