Документ 1290-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2017, підстава - 80-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 грудня 2009 р. N 1290
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності органів і установ
виконання покарань
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 208 ( 208-2011-п ) від 09.03.2011
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011
N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012
N 198 ( 198-2013-п ) від 20.03.2013
N 80 ( 80-2017-п ) від 14.02.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів Української РСР від 25 липня 1972 р.
N 346 "Про затвердження Положення про лікувально-трудові
профілакторії для примусового лікування і трудового перевиховання
хронічних алкоголіків";
постанову Кабінету Міністрів України від 10 липня 1995 р.
N 506 ( 506-95-п ) "Про внесення змін до деяких рішень Уряду
України з питань примусового лікування і трудового перевиховання
хронічних алкоголіків і наркоманів".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2009 р. N 1290
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 80
( 80-2017-п ) від 14.02.2017 }

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 червня
1992 р. N 336 ( 336-92-п ) "Про норми харчування осіб, які
тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового
тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках
Міністерства внутрішніх справ" - із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 31 січня 2004 р. N 102
( 102-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 231) і
від 1 серпня 2006 р. N 1074 ( 1074-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 31, ст. 2233):
1) у додатку 1 до постанови ( 336-92-п ) норму N 6 для осіб,
які тримаються у лікувально-трудових профілакторіях (на одну особу
на добу, грамів), виключити;
2) у пункті 5 додатка 3 до постанови ( 336-92-п ) слова "і
лікувально-трудових профілакторіях" виключити.
3. У пункті 7 переліку видів доходів, які враховуються при
визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків,
інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 146 ( 146-93-п ) (ЗП України, 1993 р.,
N 8, ст. 161; Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1254),
слова "лікувально-трудових профілакторіях," виключити.
4. У постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів
України від 14 липня 1993 р. N 534 ( 534-93-п ) "Про поліпшення
умов оплати праці працівників установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби" - із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 р. N 1080 ( 1080-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 34, ст. 2248) і від 1 серпня 2006 р. N 1074 ( 1074-2006-п )
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2233):
1) в абзацах першому та п'ятому слова "і перебувають у
лікувально-трудових профілакторіях" виключити;
2) в абзаці третьому слова ", лікувально-трудових
профілакторіях" виключити.
5. У розділі XVII додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів
України від 17 листопада 1997 р. N 1290 ( 1290-97-п ) "Про
затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад,
зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові
відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за
особливий характер праці" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 48, с. 22; 2003 р., N 21, ст. 917; 2004 р., N 51, ст. 3325)
підрозділ "ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОФІЛАКТОРІЇ ДЛЯ ПРИМУСОВОГО
ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЮ"
виключити.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1999 р. N 653 ( 653-99-п ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Державного департаменту з питань виконання покарань"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 16, ст. 661; 2001 р., N 47,
ст. 2087):
1) абзаци другий і четвертий пункту 1 виключити;
2) пункти 2 і 3 виключити;
3) пункт 6 виключити;
4) у пункті 7:
в абзаці першому слово "спецконтингенту" замінити словом
"засуджених";
в абзаці другому слова "спецконтингенту складаються з
нарахувань на заробітну плату засуджених та осіб, які тримаються у
лікувально-трудових профілакторіях," замінити словами "засуджених
складаються з нарахувань на їх заробітну плату";
5) пункт 8 виключити;
6) у тексті постанови ( 653-99-п ) слова
"кримінально-виконавчої системи" у всіх відмінках замінити словами
"Державної кримінально-виконавчої служби" у відповідному відмінку.
8. У Переліку виробництв, цехів, професій і посад із
шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену
тривалість робочого тижня, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 163 ( 163-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 352):
1) у розділі 30 виключити позицію
"Лаборант (у тому числі лікар-лаборант), зайнятий в 36";
лікувально-трудових профілакторіях для примусового
лікування осіб, хворих на хронічний алкоголізм та
наркоманію, а також у виправно-трудових колоніях,
спеціально призначених для примусового лікування
та утримання зазначених осіб
2) у розділі 32 підрозділ "ЛІКУВАЛЬНО-ТРУДОВІ ПРОФІЛАКТОРІЇ
ДЛЯ ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ОСІБ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ АЛКОГОЛІЗМ ТА
НАРКОМАНІЮ; ВИПРАВНО-ТРУДОВІ КОЛОНІЇ, СПЕЦІАЛЬНО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ
ПРИМУСОВОГО ЛІКУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ АЛКОГОЛІКІВ ТА
НАРКОМАНІВ" виключити.

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 208
( 208-2011-п ) від 09.03.2011 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 198
( 198-2013-п ) від 20.03.2013 }

11. У розділі "Організаційна структура державної системи
професійної орієнтації населення" Концепції державної системи
професійної орієнтації населення, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 842 ( 842-2008-п )
(Офіційний вісник України, 2008 р., N 72, ст. 2426):
1) в абзаці восьмому слова ", а також осіб, які утримуються в
лікувально-трудових профілакторіях" виключити;
2) в абзаці п'ятнадцятому слова "лікувально-трудовими
профілакторіями," виключити.

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 868
( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }вгору