Документ 1290-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проект Закону Української РСР про порядок
дії на території Української РСР в 1991 році Закону СРСР
"Про податки з підприємств, об'єднань і організацій"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 37, ст. 482 )

Розглянувши поданий Кабінетом Міністрів УРСР проект Закону
Української РСР про порядок дії на території Української РСР в
1991 році Закону СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань і
організацій", Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону Української РСР
про порядок дії на території Української РСР в 1991 році Закону
СРСР "Про податки з підприємств, об'єднань і організацій".
2. Комісіям Верховної Ради Української РСР свої зауваження і
пропозиції до проекту Закону Української РСР про порядок дії на
території Української РСР в 1991 році Закону СРСР "Про податки з
підприємств, об'єднань і організацій" подати Комісії Верховної
Ради Української РСР з питань планування, бюджету, фінансів і цін.
3. Доручити Кабінету Міністрів УРСР разом з Комісією
Верховної Ради Української РСР з питань планування, бюджету,
фінансів і цін доопрацювати проект Закону Української РСР про
порядок дії на території Української РСР в 1991 році Закону СРСР
"Про податки з підприємств, об'єднань і організацій" з урахуванням
зауважень і пропозицій, поданих комісіями та висловлених народними
депутатами під час його обговорення, і внести на розгляд Верховної
Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 липня 1991 року
N 1290-XIIвгору