Питання Державного комітету телебачення і радіомовлення
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1995129
Документ 129-95-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.12.2014, підстава - 693-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 лютого 1995 р. N 129
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 693 ( 693-2014-п ) від 07.11.2014 }
Питання Державного комітету
телебачення і радіомовлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 848 ( 848-98-п ) від 10.06.98
N 272 ( 272-2010-п ) від 17.03.2010 }

На виконання Указу Президента України від 3 січня 1995 р.
N 12 ( 12/95 ) "Про вдосконалення системи управління державним
телебаченням і радіомовленням України" Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету телебачення і радіомовлення у
кількості 105 одиниць. Дозволити Державному комітетові телебачення і радіомовлення
мати чотирьох заступників голови Комітету, в тому числі одного
першого, та колегію у кількості 9 чоловік.
2. У зв'язку з ліквідацією Державної телерадіомовної компанії
утворити ліквідаційну комісію. Призначити головою ліквідаційної
комісії Оркушу Віктора Петровича і доручити йому затвердити
персональний склад комісії. Ліквідаційній комісії у тримісячний термін вирішити
відповідно до чинного законодавства комплекс питань, пов'язаних з
ліквідацією Державної телерадіомовної компанії і утворенням на її
базі підприємств і організацій, що передаються до сфери управління
Державного комітету телебачення і радіомовлення.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 848
( 848-98-п ) від 10.06.98 }

4. Передати Державному комітетові телебачення і радіомовлення
основні фонди та інше державне майно, яке за станом на 1 січня
1995 р. перебувало у віданні колишньої Державної телерадіомовної
компанії та підприємств і організацій, що належали до сфери її
управління.
5. Утворити на базі Державної телерадіомовної компанії, її
підприємств та організацій Національну телекомпанію України,
функції з управління якою здійснює Кабінет Міністрів України, а
також Національну радіокомпанію України, державну
телерадіокомпанію "Крим", Київську і Севастопольську державні
регіональні телерадіокомпанії, обласні державні телерадіокомпанії,
підпорядкувавши їх Державному комітетові телебачення і
радіомовлення. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 272
( 272-2010-п ) від 17.03.2010 }
6. Державному комітетові телебачення і радіомовлення: вирішити питання, пов'язані з утворенням зазначених у пункті
5 цієї постанови телерадіоорганізацій, вдосконаленням структури
галузі, включаючи скорочення, об'єднання та реорганізацію окремих
творчих і технічних підрозділів, підприємств і організацій.

{ Абзац третій пункту 6 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 848 ( 848-98-п ) від 10.06.98 }

7. Міністерству фінансів починаючи з 1995 року передбачати в
проекті державного бюджету кошти на утримання центрального апарату
Державного комітету телебачення і радіомовлення.
8. Міністерству економіки за поданням Державного комітету
телебачення і радіомовлення включати обсяги теле- і радіомовлення
до державного контракту на відповідні роки в межах коштів,
передбачених для цієї мети в державному бюджеті.
9. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 8 постанови Кабінету Міністрів УРСР від 24 травня 1991
р. N 12 ( 12-91-п ) "Про порядок реалізації Закону УРСР "Про
перелік міністерств та інші центральні органи державного
управління Української РСР"; постанову Кабінету Міністрів УРСР від 8 серпня 1991 р. N 132
( 132-91-п ) "Питання Державної телерадіомовної компанії України".

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28вгору